Ședința din 1 iulie 2011

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+E, str. Uranus nr. 6: beneficiar: Negru Popa Liviu

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Aprobarea P.U.D. construire ansamblu de trei imobile de locuinte colective mici P+E+M si S+P+E+M si modificare locuinta familiala in locuinta colectiva mica, str. Mircea Eliade, nr. 42

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Aprobarea P.U.Z. – str. Closca – str. Decebal, si a P.U.D. – birouri, servicii si locuinte, S+P+3E+etaj retras, str. Closca, nr. 9-11

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Vanzarea, prin licitatie publica cu strigare, a unor spatii comerciale, proprietate privata a municipiului, si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Prelungirea termenului de locatiune/asociere a unor contracte de inchirere/asociere/comodat

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Includerea in Contractul de inchiriere nr. 1.778/1999, avand ca obiect spatiul situat in municipiului Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 60

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Includerea in Contractul de inchiriere nr. 1.874/1999, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in B-dul Eroilor, nr. 34

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Includerea in Contractul de comodat nr. 2.148/2000 a Asociatiei Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania – Filiala Transilvania

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Modificarea Hotararii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Modificarea Hotararii nr. 257/2009 (aprobarea unei proceduri – cadru de selectie de oferte pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie din municipiul Cluj-Napoca)

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Modificarea Anexelor 1,2 si 3 la Hotarareanr. 580/2007 (aprobarea fisei de date a achizitiei, contractul de inchiriere si a caietului de sarcini, intocmite in vederea inchirierii spatiilor cu destinatie de terasa de alimentatie publica, amplasate in zona pietonala, B-dul Eroilor, Cluj-Napoca), modificata prin Hotararea nr. 138/2009

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Concesionarea, prin incredintare directa, si insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Garbau nr. 11, in suprafata de 13 m.p.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii, bloc B1, ap. 1, inscris in C.F. nr. 253.812-C1-U6 Cluj-Napoca (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 134.173 Cluj), sub nr. topo 23.404/2/I

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Darea in folosinta gratuita, Parohiei Ortodoxe Romane "Nasterea Maicii Domnului", a imobilului-teren in suprafata de 220 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat ca parte din imobilul cu nr. topo 15.708, in vederea construirii unui lacas de cult

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Includerea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului, f.n., in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Trecerea unui imobil, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in Cartea Funciara, pentru terenul identificat cu nr. topo 21.565/1, situat in municipiul Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Reglementarea unor aspecte privind reconversia proiectului imobiliar Cartierul Tineretului Cluj in parc fotovoltaic

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, ap. 8, trecerea acestiua in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare Colegiului Economic "Iulian Pop"

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?