Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2 aprilie 2019

Hotărârea 136/2019

2019-04-05T14:23:28+03:00

Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 136/20192019-04-05T14:23:28+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 135/2019

2019-04-05T14:23:25+03:00

Organizarea concursului între asociațiile de locatari/proprietari, sub genericul „CURĂȚENIE GENERALĂ”.

Hotărârea 135/20192019-04-05T14:23:25+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 134/2019

2019-04-05T14:22:52+03:00

Constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 134/20192019-04-05T14:22:52+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 133/2019

2019-04-05T14:22:46+03:00

Indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020.

Hotărârea 133/20192019-04-05T14:22:46+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 132/2019

2019-04-05T14:22:39+03:00

Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Supralărgire și Modernizare strada Bună Ziua în municipiul Cluj-Napoca”.

Hotărârea 132/20192019-04-05T14:22:39+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 131/2019

2019-04-05T14:21:25+03:00

Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

Hotărârea 131/20192019-04-05T14:21:25+03:00
Documentații de urbanism aprobate
2 aprilie 2019

Hotărârea 130/2019

2019-04-05T14:21:33+03:00

Aprobarea P.U.D. Construire imobil mixt 3S+P+Mez+5E+Er, str. Aurel Vlaicu nr. 26-30, str. Între Lacuri nr. 1, str. Crișului f.n.; beneficiară: S.C. Bea & Magda S.R.L.

Hotărârea 130/20192019-04-05T14:21:33+03:00
Documentații de urbanism aprobate
2 aprilie 2019

Hotărârea 129/2019

2019-04-05T14:21:41+03:00

Aprobarea P.U.D. Construire hală P și corp de birouri P+3E, Calea Baciului nr. 1-3; beneficiară: S.C. Conexinstal S.R.L.

Hotărârea 129/20192019-04-05T14:21:41+03:00
Documentații de urbanism aprobate
2 aprilie 2019

Hotărârea 128/2019

2019-04-05T14:20:04+03:00

Aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Episcop Marton Aron nr. 23A; beneficiar: Huțan Eusebiu-Cătălin.

Hotărârea 128/20192019-04-05T14:20:04+03:00
Documentații de urbanism aprobate
2 aprilie 2019

Hotărârea 127/2019

2019-04-05T14:19:47+03:00

Aprobarea P.U.D. Extindere și etajare locuință, P+E – str. Remetea nr. 24; beneficiar: Ulian Szekely Dan.

Hotărârea 127/20192019-04-05T14:19:47+03:00
Documentații de urbanism aprobate
2 aprilie 2019

Hotărârea 126/2019

2019-04-05T14:19:29+03:00

Aprobarea P.U.D. Construire două imobile dedicate activităților economice de tip terțiar, corp 2S+P+Mez+4E+R (hotel) și corp S+P+Mez+4E (hotel de apartamente), str. Traian Vuia nr. 194; beneficiară: S.C. Romdesign S.R.L.

Hotărârea 126/20192019-04-05T14:19:29+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 125/2019

2019-04-05T14:16:43+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent ap. nr. 3 din blocul 1C.

Hotărârea 125/20192019-04-05T14:16:43+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 124/2019

2019-04-05T14:16:37+03:00

Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 86 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Hotărârea 124/20192019-04-05T14:16:37+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 123/2019

2019-04-05T14:16:31+03:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Traian din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 123/20192019-04-05T14:16:31+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 122/2019

2019-04-05T14:15:42+03:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscriere imobil strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 122/20192019-04-05T14:15:42+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 121/2019

2019-04-05T14:15:32+03:00

Radierea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Atelier școală Ofelia”, situat în municipiul Cluj-Napoca, ca urmare a restituirii acestuia, în natură, Episcopiei Unitariene Cluj.

Hotărârea 121/20192019-04-05T14:15:32+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 120/2019

2019-04-06T00:00:03+03:00

Însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară și de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București (fostă Moricz Zsigmond) nr. 68-70.

Hotărârea 120/20192019-04-06T00:00:03+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 119/2019

2019-04-05T14:13:56+03:00

Radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 14, cu număr cadastral 288053, înscris în C.F. nr. 288053 Cluj-Napoca.

Hotărârea 119/20192019-04-05T14:13:56+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 118/2019

2019-04-05T14:13:51+03:00

Modificarea și completarea art. 1 pct. 10 al Hotărârii nr. 407/2005 (vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002).

Hotărârea 118/20192019-04-05T14:13:51+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 117/2019

2019-04-05T14:13:46+03:00

Lista de priorități pe anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 60/2019, refăcută ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001.

Hotărârea 117/20192019-04-05T14:13:46+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 116/2019

2019-04-05T14:11:31+03:00

Lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019.

Hotărârea 116/20192019-04-05T14:11:31+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 115/2019

2019-04-05T14:11:23+03:00

Atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Olănești nr. 6, ap. 3, în favoarea domnului Laszlo Denes și familiei acestuia.

Hotărârea 115/20192019-04-05T14:11:23+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 114/2019

2019-04-05T14:11:15+03:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017 și 490/2018.

Hotărârea 114/20192019-04-05T14:11:15+03:00
2 aprilie 2019

Hotărârea 113/2019

2019-04-05T14:11:08+03:00

Atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 27, ap. 4B, în favoarea domnului Peter Iosif și familiei acestuia.

Hotărârea 113/20192019-04-05T14:11:08+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 596 030 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96A, 96B, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK