Sedinte » 30 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 18 10 2011

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind acordarea "diplomei de aur" si a unui premiu in valoare neta de cate 500 de lei, din bugetul local pe anul 2011, celor 86 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 4/2011

2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua imobile de locuinte colective D+P+E+etaj retras/M si D+P+2E, str. Padurii nr. 19 si nr. 21;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire corp garaje, parcare si amenajare acces, Str. Corneliu Coposu nr. 146; beneficiar: Balc Vasile.

4. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D., construire doua imbobile de locuinte si servicii D+P+E, str. Buna Ziua nr. 9: beneficiar Toth Gheorghe.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil de locuinte si birouri D+P+3E, str. Grigore Moisil; beneficiar: Bede Daniela.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua cladiri de locuinte cuplate S+P+M si D+P+M, str. Colinei nr. 13; beneficiar: Ricean Gheorghe.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., hotel P+2E, str. Fagetului nr. 5C; beneficiar: Ghejan Ion.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua locuinte unifamiliale D+P+E si P+E, str.Carierei nr. 4-6; beneficiari: Homan Vasile, Homan Maria si SC Hobit Integral RO SRL.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala S+P+E, zona str. Anton Bacalbasa - sud; beneficiar: Vancea Gabriel.

10. Proiect hotarare privind aprobarea P.U.Z., dezvoltarea si modernizarea aeroportului Cluj-Napoca si dezvoltare servicii in zone aferente - etapa I; beneficiar: Consiliul Judetean Cluj.

11. Proiect de hotarare privind incetarea aplicabilitatii unor documentatii de urbanism.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

13. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 11 (fosta Ciresilor nr. 53), inscris in CF nr. 260523 Cluj-Napoca, cu nr cadastral 260523 (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 140324 Cluj-Napoca, cu nr. topo 1027/1/1/3).

14. Proiect de hotarare privind propunerea de trecere a unui imobil din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia.

15. Proiect de hotarare privind propunerea de dare in folosinta gratuita, Cantinei de Ajutor Social si Pensiune, a spatiului cu alta destinatie, cu suprafata utila de 9.82 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 10, aflat in administrarea Consiliului Local.

16. Proiect de hotarare privind transcrierea Constractului de comodat nr. 57493/2011, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 13, ap. 2, de pe Inspectoratul de Politie Cluj, pe Ministerul Administratiei si Internelor, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane.

17. Proiect de hotarare privind anularea repartitiilor prevazute la pozitiile 6 si 22, din Anexa la Hotararea nr. 225/2011 si repartizarea locuintelor, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 225/2011.

18. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, ap. 37, locuinta construita din fonduri A.N.L., domnului Ardeus Stefan Cosmin.

19. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, Calea Manastur nr. 20

20. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 355/2011 (aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, Str. Oasului nr. 251, din proprietatea Statului Roman si administrarea Interprinderii de Stat Industria de Caramizi si Tigle Cluj, in proprietatea municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.).

21. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru reglementarea situatiei juridice a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Closca nr. 13.

22. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public asupra unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca si trecerea acestora in administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

23. Proiect de hotarare privind transmiterea Constractului de inchiriere nr. 31163/1999, avand ca obiect locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. S. Brassai nr. 3, ap. 2, de pe Kovacs Attila, pe Ion Ana Maria.

24. Proiect de hotarare privind transcrierea Constractului de inchiriere nr. 2278/2001, de pe SC F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD, pe SC ELECTRICA FURNIZARE SA.

25. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Centrului Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Cluj-Napoca, a aspatiului cu alta destinatie, cu suprafata utila de 280 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 85, aflat in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

26. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009.

27. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice-cadastrale de inscriere in cartea funciara, modificata si completarea Hotararii nr. 568/2004 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Pro Riv Exim SRL).

28. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire pentru constructia cu destinatie de capela, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora fn.

29. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu SC RDK CREMATION SRL in vederea amenajarii unui crematoriu uman in incinta cimitirului Manastur.

30. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii 144/2009, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 439/2009 (repartizarea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

31. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 145/2009, astfel cum a fost modificata prin Hotararea 438/2009 (numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratiei ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

32. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat aferent semestrului I al anului scolar 2011-2012.

33. Proiect de hotarare privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor de transport pentru personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat care nu dispune de locuinta in localitatea unde are postul.

 34. Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei pentru acordarea ajutoare de incalzire consumatorilor vulnerabili in perioada sezonului rece.

35. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 246/2011 (modificarea Hotararii nr. 86/2011 - unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si MEdicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

36. Informare privind situatia juridica a proiectului "Cartierul Lomb".

37. A

37. B


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca