Ședința din 4 august 2016

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Surubaru, din partea P.N.L. si validarea mandatului consilierului local supleant, Marius Sorel Jurja, din partea P.N.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Modificarea Hotararii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia locala de ordine publica.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Comisiile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Comisiile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Punerea la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor din Cluj-Napoca, a unui teren in suprafata de 500 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, in vederea executarii unei sentinte civile.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Atribuirea unei parcele de teren cu suprafata de 300 mp. din zona Lomb, inscrisa in C.F. nr. 306351 Cluj-Napoca, nr. cadastral 306351, in favoarea numitei Giurgiu Paula-Diana.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 148-152, identificat prin nr. cad. 320945.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 124, identificat prin nr. cad. 321214.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 15, identificat prin nr. cad. 320542.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 321645, 321636 si 321676.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 314946.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318815.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321655.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320556.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321127.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 321414.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 317769.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320388.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321297.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 321401.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?