Ședința din 29 mai 2014

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Conferirea post-mortem a titlului de "Cetatean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului Körössy János.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Conferirea titlului de "Cetatean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului Prof. univ. dr. doc. Ioan Talos.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2014.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, in care functioneaza cabinete medicale.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Prelungirea termenului Contractului de inchiriere nr. 2205/2001, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociatia „Ferma de Zane Cluj-Napoca” in vederea realizarii in comun a proiectului „Cluj-Napoca – Capitala Culturala Europeana”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Atribuirea unui spatiu pentru sediu, in regim de inchiriere, in favoarea Fundatiei „Estuar”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Atribuirea unui spatiu pentru sediu, in regim de inchiriere, in favoarea Ligii Scriitorilor Maghiari din Ardeal.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Extinderea suprafetei atribuita prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafata de 27,36 mp., parte din apartamentul nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Bratianu nr. 13-15, si cu suprafata de 15,77 mp., in folosinta comuna.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Completarea Anexei la Hotararea nr. 142/2014 (repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati pentru anul 2014, aprobata prin Hotararea nr. 53/2014).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Acordul asocierii titularului Contractului de inchiriere nr. 1940/2000, cu doamna doctor Moldovan Laura Alina, in vederea desfasurarii activitatii de medicina dentara, in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 24.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Acordul asocierii titularilor Contractului de inchiriere nr. 1759/1999, cu doamna doctor stomatolog Poraczky Alina Ioana, in vederea desfasurarii activitatii de medicina dentara, in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 65, situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Marasti, Bl. 3, inscris in CF nr. 256277-C1-U15 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 139961 Cluj), sub nr. topo 23708/2/LXV.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 64B, situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Marasti, Bl. 3, inscris in CF nr. 250480-C1-U8 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 135725 Cluj), sub nr. topo 23708/2/LXIV/B.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia, demolarea si radierea din CF a imobilului-depozit de carburanti, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor, a unui imobil-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 106.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Darea in administrare, Gradinitei „Universitatii Babes-Bolyai”, a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 18.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 298412, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Modificarea si completarea Hotararii nr. 457/1999 (concesionarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii [fosta G. Bilascu] nr. 105), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 267/2004.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Darea in folosinta gratuita, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj, a unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Unirii nr. 2, ap. 4.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Prelungirea termenului de inchiriere al Contractului nr. 1718/1999, avand ca obiect spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Mosoiu nr. 74, ap. 6.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, zona lac I Gheorgheni.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Modificarea si completarea Hotararii nr. 565/2006 (asocierea in participatiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu persoane juridice in vederea realizarii unei retele municipale de canalizatii pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 294/2013.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Aprobarea P.U.D. construire patru locuinte unifamiliale insiruite, str. Azur nr. 3; beneficiar: Nedelea Cristian.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?