Ședința din 23 septembrie 2016

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Aprobarea intelegerii de Cooperare intre Municipiul Cluj-Napoca, Judetul Cluj din Romania si Orasul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 55055 mp., cu nr. cad. 281471 si a imobilului Cluj-Arena, situate in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 2, din proprietatea Judetului Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Completarea Hotararii nr. 481/2005 (retragerea dreptului de administrare a R.A.D.P. Cluj-Napoca asupra terenului inscris in C.F. nr. 70396, cu nr. topo. 24572/1 si a dreptului de administrare operativa a R.A.T. Cluj-Napoca asupra terenurilor inscrise in C.F. nr. 70397, cu nr. topo. 24572/3 si 15860/1/2 si concesionarea prin licitatie publica deschisa a acestor terenuri).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 8, in suprafata de 20 mp., in vederea extinderii si supraetajarii locuintei existente.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321703.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Crisan nr. 36, inscris in C.F. nr. 283751 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 283751.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321476.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322148.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 60 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320601.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 97 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320023.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322126.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322023.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318167.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318182.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 28, identificat prin nr. cad. 322433.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei unor spatii, constructii si terenuri, situate in municipiul Cluj-Napoca, incluse in baza materiala a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins intre Calea Turzii, intersectie cu str. Buna Ziua si str. Fagului, intersectie cu str. Constantin Brancusi, din proprietatea publica a statului, administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Iluminat public str. Lucia Sturdza-Bulandra”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Numirea de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al Societatii Sala Polivalenta S.A.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Modificarea Hotararii nr. 470/2014 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor şi strazilor, respectiv a activitaţii de reparaţii şi intreţinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri şi strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca), modificata si completata prin Hotararile nr. 88/2015, 111/2016 si 353/2016.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Modificarea Anexei Hotararii nr. 489/2016 (repartizarea si numirea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Modificarea Anexei Hotararii nr. 490/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Modificarea Anexei Hotararii nr. 491/2016 (repartizarea si numirea consilierilor locali in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca).

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?