Ședința din 11 decembrie 2013

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, incepand cu anul 2014.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, la data de 30.11.2013.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanti, in Comisia de vanzare a spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, precum si in comisia de contestatie.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Lista de prioritati pentru anul 2013 a persoanelor juridice constituite in temeiul Ordonantei nr. 26/2000, actualizata, pentru atribuirea unui spatiu pentru sediu.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Completarea si modificarea Anexei la Hotararea nr. 318/2013 (Regulamentul de vanzare a terenurilor-curti apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, in favoarea proprietarilor de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, a mostenitorilor acestora sau cumparatorilor subsecventi).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Modificarea art. 1 al Hotararii nr. 322/2013 (relocarea unor titulari ai contractelor avand ca obiect locuinte sociale).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 308/2013 (repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 215/2013), modificata si completata prin Hotararile nr. 462/2013 si 502/2013.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Darea in folosinta gratuita, Cantinei de Ajutor Social si Pensiune, a imobilului cu suprafata utila de 492,30 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Vanzarea suprafetei de 11,30 mp., aferenta imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 56-58, Bl. Corp B, ap. 2, inscris in CF individuala nr. 256053-C1-U3 (CF vechi nr. 123880) Cluj-Napoca, cu nr. topo. 9869/2/II.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Insusirea documentatiei topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1 si 3.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2014, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei comisiei de solutionare a contestatiilor.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent Spatiului comercial nr. 32, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2C, Bl. A1C, inscris in CF nr. 252406-C1-U27 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 119834 Cluj), sub nr. topo. 21523/3/XXXII.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 816/1200 parte din terenul in suprafata de 1200 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 10, inscris in CF nr. 282629 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 127884 Cluj-Napoca), sub nr. cad. 282629.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 15, ap. 28 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 51.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Aprobarea Regulamentului de vanzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere in participatiune, apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, in favoarea titularilor acestora si constituirea comisiei de vanzare.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Acceptarea ofertei de donatie a unui teren, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod nr. 80.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?