Urbanism » Taxe | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


 

T A X E conform HCL nr.  59 / 2013

PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
 
CERTIFICAT DE URBANISM
Pana la 150 mp. inclusiv
Intre 151 mp. si 250 mp. inclusiv
Intre 251 mp. si 500 mp. inclusiv
Intre 501 mp. si 750 mp. inclusiv
Intre 751 mp. si 1000 mp. inclusiv
Peste 1000 mp.
 
 
5,0
6,0
8,0
9,0
                           12,0
14,0 lei / 1000 mp + 0,01 lei / mp
            ce depaseste 1.000 mp.
AUTORIZATIE  DE  CONSTRUIRE
 
0,5 % pt. case de locuit
1 % alte destinatii (imobile cu
birouri, sedii firme, hoteluri,
hale, depozite, s.a.)
AUTORIZATIE  DE  DESFIINTARE
0,1 % (din valoarea de impozitare)
CERTIFICAT DE ATESTARE A EDIFICARII/EXTINDERII/DESFIINTARII/
EXISTENTEI/INEXISTENTEI CONSTRUCTIEI
10,0 lei
PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea C.U. sau A.C. initiale
TAXA PTR. ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE AMENAJARE DE TABERE DE CORTURI, CASUTE SAU RULOTE ORI CAMPINGURI
2,0 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii
TAXA TIMBRUL ARHITECTURII
0,05 % din valoare deviz
AUTORIZATIE PENTRU
FORAJE SI ESCAVARI
7,0 lei/mp
AUTORIZARE CONSTRUCTII
CU CARACTER PROVIZORIU
(parcari, garaje, firme, gherete, tonete)
7,0 lei/mp
AUTORIZATII PENTRU
RACORDURI SI BRANSAMENTE
10,0 lei
pentru fiecare racord
AVIZ COMISIE DE URBANISM
12,0 lei/aviz
AVIZ PRIMAR
12,0 lei
CERTIFICAT NOMENCLATURA
STRADALA SI ADRESA POSTALA, ADEVERINTE DE INTRA SAU EXTRAVILAN
5,0 lei
COPII HELIOGRAFICE DE PE
PLANURI CADASTRALE SAU DE PE ALTE ASEMENEA PLANURI – format A3
25,0 lei
PROIECT ORG. SANTIER
3 % din val. P.O.E.
1 % din val. Org. santier
VALOARE MINIMA IMPOZABILA
Cladiri din cadre de b.a. si pereti din zidarie 935,0 lei / mp.
Cladiri cu pereti ext. din lemn, piatra naturala, caramida nearsa 254,0 lei/mp
 
 
 
 
 
Taxele pentru actele emise prin Directia Urbanism pot fi platite si PRIN VIRAMENT LA TREZORERIE,
 
Beneficiar: Primaria Cluj-Napoca – Directia Urbanism
IBAN: RO 04 TREZ 21 62 11 60 20 3 XXXXX BNTREZCLUJ
CUI: 4305857
NOTA: Ordinul de plata trebuie sa mentioneze obiectul platii, AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE sau CERTIFICAT DE URBANISM, dupa caz.

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca