Serviciul situatii de urgenta | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


Serviciul situatii de urgenta

 

 
FISA BIROULUI SITUATII DE URGENTA
A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
 
Serviciul Situatii de Urgenta categoria I - avand numai compartiment de prevenire ( conform A.M.A.I. nr. 718/2005)
 
 
DATE DE CONTACT
 

 

ADRESA
TELEFON
E-mail
Cluj-Napoca
Calea Motilor nr.7
0264-596464
0264-596030 (int. 1011)
Fax 0264-596464
svsu.cluj@yahoo.com
 
ORGANIGRAMA
- sef serviciu
- 5 inspectori prevenire
- conducator auto
 
PLAN DE MASURI 2018
 
ATRIBUTII DE BAZA
 
 
 
472 - SERVICIUL SITUATII DE URGENTA
 
A. Date de identificare ale compartimentului de munca:
 
Locatia in care isi desfasoara activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 3.
Este subordonat directorului Directiei de Administrare si Primarului municipiului Cluj-Napoca.
 
B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:
 
1. Serviciul Situatii de urgenta (S.S.U.) fiinteaza in baza H.C.L. nr. 67/28.02.2006 avand ca
misiune de baza:
1. Preintampinarea, reducerea si eliminarea riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a
consecintelor acestora;
2. Scopul activitatii il reprezinta protectia populatiei, mediului si a bunurilor si valorilor;
3. Misiunea si scopul se indeplinesc prin activitatea de prevenire;
4. Formele activitatii de prevenire sunt: controlul, verificarea si informarea preventiva a populatiei.
 
C. Atributiile compartimentului de munca:
 
1. Asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si ale celorlalte reglementari privind
apararea impotriva incendiilor si prevenirea situatiilor de urgenta;
2. Identificarea, evaluarea si analizarea pericolelor potentiale, prin aprecierea posibilitatilor de
aparitie a lor si a consecintelor acestora asupra vietii oamenilor, mediului si bunurilor materiale;
3. Informarea oportuna a factorilor de decizie privind identificarea potentialilor factori de risc ce
pot genera situatii de urgenta;
105
4. Constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii dintre personalul care executa
controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate sau
implicate;
5. Informarea populatiei si a salariatiilor privind pericolele potentiale, precum si modul de
comportare in situatii de urgenta;
6. Identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de situatii de urgenta pe teritoriul
administrativ al municipiului Cluj-Napoca;
7. Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la
situatiile de urgenta;
8. Informarea si pregatirea prevenitiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa,
masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele (resursele) de protectie puse la
dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;
9. instiintarea autoritatilor publice si locale privind potentiala aparitie a unor situatii de urgenta,
precum si monitorizarea si participarea la gestionarea acestora;
10. Identificarea masurilor pentru protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si
artistice, precum si a mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta;
11. Participarea la limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta.
 
D. Responsabilitati:
 
1. S.S.U. asigura punerea in practica a dispozitiilor primarului privind actiunile specifice prevenirii
situatiilor de urgenta, avand la baza investirea personalului in calitate de inspectori de specialitate,
cu exercitiul autoritatii publice;
2. La nivelul S.S.U. se intocmeste Planul de analiza si acoperire a riscurilor de pe teritoriul
municipiului Cluj-Napoca supus spre aprobare Consiliului local. Se actualizeaza anual;
3. Din analiza factorilor de risc identificati, conform concluziilor ce rezulta, se intocmesc Graficul
de control si Graficul de informare publica avand la baza Programul de masuri in vederea acordarii
asistentei pentru prevenirea situatiilor de urgenta la gospodariile populatiei, asociatii de proprietari
evidentei operatorilor economici din subordinea Consiliului local si institutiile publice din sectorul
de competenta;
4. Programul de masuri este intocmit de catre seful S.S.U. sub forma grafica, desfasurat pe un an
calendaristic, aprobat de primar. Pe baza lui se desfasoara activitatile de control, verificare si
informare preventiva a populatiei;
5. in urma acestor activitati, analizandu-se concluziile, se propun primarului masurile legale ce se
impun pentru prevenirea aparitiei unor noi factori de risc sau situatii de urgenta;
6. Pe timpul monitorizarii si gestionarii situatiilor de urgenta, personalul S.S.U. face parte din
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (seful serviciului) si din Centrul Operativ cu activitate
temporara la nivelul municipiului Cluj-Napoca (inspectorii si personalul contractual), desfasurand
activitati specifice de sprijin, informare si coordonare;
7. S.S.U. asigura indeplinirea ordinelor si dispozitiilor pe linie de specialitate transmise de
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta pe baza rezolutiilor presedintelui Comitetului Local,
respectiv primarul municipiului Cluj-Napoca.
 
E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:
 
1. Conform legislatiei in vigoare-in principal OMAI nr. 718/2005 si OMAI nr. 160/2007 -din punct
de vedere teritorial, sectorul de competenta al S.S.U. este identic cu teritoriul administrativ al
municipiului Cluj-Napoca;
2. in acest sector, competenta de a derula activitati specifice de catre S.S.U. se reflecta in
prevederile ,,Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii
de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile pentru situatii de urgenta”;
3. S.S.U. are competenta sa rezolve si/sau sa participe la solutionarea petitiilor cetatenilor. Pentru
aceasta, executa verificarea la fata locului, aceasta activitate avand ca urmare intocmirea unei note
de constatare. Aceasta sta la baza recomandarilor privind solutionarea legala a petitiilor;
4. S.S.U. executa dispozitiile primarului municipiului Cluj-Napoca si participa la activitatile
comune aparatului de specialitate al acestuia.
 
F. Sistemul de relatii al compartimentului de munca:
 
Sistemul de relatii al serviciului functioneaza pe principiile:
- respectarii legii;
- ierarhizarii;
- colaborarii;
- responsabilitatii;
- implicarii active;
- se autosesizeaza si initiaza demersurile legale pentru rezolvarea oportuna a problemelor nou
aparute.

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca