Sedinte » 95 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 16 12 2015

inapoi

Printeaza

 1. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazar Ovidiu Chifor, din partea P.S.D., ales pe lista U.S.L. si validarea mandatului consilierului local supleant Ruxandra Ioana Avram, din partea P.N.L., inscris pe lista U.S.L.

 2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 271/2012 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 356/2012, Hotararea nr. 2/2013, Hotararea nr. 27/2014, Hotararea nr. 133/2014 si Hotararea nr. 3/2015.

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.11.2015.

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 5. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale pentru anul 2016.

 6. Proiect de hotarare privind anularea in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, si a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse pana la aceasta data, constand in creante de natura fiscala datorate bugetului local de catre contribuabili de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Cluj-Napoca.

 7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 157/2014 (aprobarea listei imobilelor apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, care pot fi acordate in compensare in vederea solutionarii cererilor formulate in baza Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

 8. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare a lipsei de folosinta a terenului si aprobarea inscrierii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gradinarilor nr. 1 (azi str. Ceahlau nr. 25) si a contractului de constituire a dreptului de servitute de trecere.

 9. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare si a Completarii nr. 2 la raportul de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Magaziei nr. 16 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului.

 10. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului nr. 27 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului.

 11. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotelor de teren aferente apartamentelor nr. 1, 2A1, 2A2 si 2B, parte din terenul in suprafata de 110 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 148A, inscris in C.F. 261952 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 49050), sub nr. Topo. 23709.

 12. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 17 (fosta Ciresilor nr. 53), inscris in C.F. 264627 Cluj-Napoca, cu nr. Topo. 1027/1/1/6 (nr. C.F. Vechi 140327).

 13. Proiect de hotarare privind alipirea si insusirea documentatiei tehnice pentru alipirea imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Campeni nr. 13.

 14. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului teren-curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 45.

 15. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 314786, inscris in C.F. nr. 314786 Cluj-Napoca.

 16. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare informatii cadastrale pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caii Ferate nr. 4.

 17. Proiect de hotarare privind modificarea repartitiei doamnei Alb Sonia Maria.

 18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 275/2012 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuintelor fond de stat), asa cum a fost completata prin Hotararile nr. 306/2012 si 380/2015.

 19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 280/2012 (desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchirire), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 6/2014.

 20. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., cu actualizarea si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani.

 21. Proiect de hotarare privind extinderea locatiunii titularului Contractului de inchiriere nr. 22.516/12.05.1999, domnul Ploscar Ioachim.

 22. Proiect de hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a unor spatii, pentru sediu, in favoarea unor asociatii si fundatii.

 23. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

 24. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 25. Proiect de hotarare privind aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2016, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor.

 26. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 213/2015 (repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 81/2015), modificata prin Hotararea nr. 328/2015.

 27. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexelor 1, 2 si 3 ale Hotararii nr. 150/2013 (criteriile de punctare [criterii de eligibilitate si de selectie] pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere, formularele de inscriere pe listele de prioritati la locuintele sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti).

 28. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 35/977-a parte din terenul in suprafata de 977 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 1, inscris in C.F. 257633 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119604), sub nr. Topo 23541/2.

 29. Proiect de hotarare privind adoptarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005.

 30. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar, cu structurile aferente de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru anul scolar 2016-2017.

 31. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire doua locuinte semicolective P+E+M, str. Eugen Ionesco nr. 126, beneficiari: Mandra Adrian Calin si Girbe Ioan Tudor.

 32. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. etajare locuinta existenta – corp C1, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 43-45A, beneficiar: Goia Dorel.

 33. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire casa familiala D+P+E, str. Gheorgheni nr. 16 provizoriu, beneficiar: Roman Samuel.

 34. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte colective mici, Aleea Nectarului nr. 1, beneficiari: Rada Faustin, Rada Cornelia Lucia, Roman Florin si Roman Lucia Anca.

 35. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala P+E, str. Macesului nr. 41A, beneficiara: S.C. Ildate Management S.R.L.

 36. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala Sp+P+M, str. Voievodul Glad nr. 5, beneficiari: Cosma Dana, Balas Ioan Nicolae si Balas Maria.

 37. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta semicolectiva cu spatii de servicii la parter, str. Fagului nr. 89A, beneficiari: Burlan Dorel si Burlan Sabina.

 38. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cabana P+E+M, str. Carpenului nr. 18 provizoriu, beneficiari: Roman Anca Ramona si Roman Mihai.

 39. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire centru multifunctional, str. Observatorului nr. 2, beneficiara: Universitatea Tehnica Cluj-Napoca.

 40. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii partiale a valabilitatii documentatiilor de urbanism P.U.Z. str. Borhanciului – nord si P.U.D. ansamblu de locuinte, spatii comerciale si servicii, str. Borhanciului, aprobat prin Hotararea nr. 164/2011.

 41. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii partiale a Plangerii prealabile nr. 253.073/2015.

 42. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare cladire administrativa statie de mixturi”.

 43. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: Pod peste raul Somesul Mic, situat pe str. Fabricii din municipiul Cluj-Napoca (Podul Fabricii).

 44. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire aferenta procedurii de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca.

 45. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentu prevenirea si reducerea zgomotului ambiant in municipiul Cluj-Napoca.

 46. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 387/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 362/2014 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala).

 47. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 18.12.2015, ora 16.

 48. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii, in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Opera Nationala Romana Cluj-Napoca, a evenimentului „Nu-ntreba cati ani am”, cu artistul Florin Piersic.

 49. Proiect de hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 50. Informare referitoare la Cererea formulata de Bojan Daniel, inregistrata sub nr. 290.665/1 din 04.08.2015, completata cu precizarile inregistrate sub nr. 398.483/43 din 28.10.52015, prin care solicita o derogare de la prevederile noului P.U.G.

 51. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Fodor Lucian si Fodor Adriana, inregistrata sub nr. 358.289/3 din 30.09.2015, prin care solicita modificarea incadrarii functionale a unei parcele situate in str. Donath nr. 179.

 52. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Asociatia de proprietari Marin Preda nr. 2-8 si altii, inregistrata sub nr. 186.103/3 din 14.05.2015, prin care solicita revocarea Hotararii 118/2015 (modificarea partiala si completarea Regulamentului Local de Urbanism, aferent documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotararea nr. 493/2014 ).

 53. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Chetreanu Tudor si Chetreanu Adriana, inregistrata sub nr. 230.616 din 17.06.2015, prin care solicita modificarea partiala a incadrarii urbanistice pentru terenul situat pe str. Donath nr. 254.

 54. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Iacob Florian, inregistrata sub nr. 266.660/43 din 14.07.2015, prin care solicita modificarea prevederilor stabilite prin noul P.U.G., in ceea ce priveste servitutea de utilitate publica aferenta str. Campului.

 55. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Iacob Marin Andrei, inregistrata sub nr. 339.890/43 din 15.09.2015, prin care solicita modificarea prevederilor stabilite prin noul P.U.G., in ceea ce priveste servitutea de utilitate publica aferenta str. Campului.

 56. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Costin Zoe stefania si Costin Ovidiu Lucian, inregistrata sub nr. 262.235/43 din 10.07.2015, prin care solicita schimbarea incadrarii functionale stabilita prin noul P.U.G., a parcelei de teren situata in zona Faget – Coasta Mare.

 57. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Dusa Radu Rares, Balea Susana, Balea Aurel, Balea Ana si Balea Mihai Vasile, inregistrata sub nr. 83.757/43 din 02.03.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

 58. Diverse.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca