Sedinte » 94 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 22.07.2018Curs valutar : € = 4.6562 , $ = 3.9954


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 04 11 2015

inapoi

Printeaza

 

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de utilizare a serviciului de inchiriere de biciclete in regim self-service si a modelului de contract.

 3. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 275/2012 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuintelor fond de stat), asa cum a fost completata prin Hotararea nr. 306/2012.

 4. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2626/26.04.2007, incheiat cu Teatrul National „Lucian Blaga” si Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca.

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 53.457 mp., aferent „Parcului Feroviarilor”, situat in municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 6. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, ap. 1 si darea acestuia, in folosinta gratuita, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj.

 7. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare.

 8. Proiect de hotarare privind completarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare.

 9. Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii de negociere pentru rascumpararea imobilelor, respectiv a terenurilor cu functiunea de institutii de invatamant preuniversitar care au fost retrocedate in instanta fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.

 10. Proiect de hotarare privind modificarea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din municipiul Cluj-Napoca.

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse aferente semestrului I al anului scolar 2015-2016 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat.

 12. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 9.000 lei de la bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala in vederea achizitionarii de rechizite pentru semestrul II al anului scolar 2015-2016, pentru un numar de 534 copii proveniti din familii defavorizate.

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii partiale a valabilitatii documentatiei de urbanism „P.U.D. – locuinte – Bloc de locuinte si birouri D+P+3E+M – etapa I si locuinte individuale si colective mici – etapa a II-a, str. Rapsodiei f.n.”, aprobat prin Hotararea nr. 155/2005.

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire centru multifunctional, str. Observatorului nr. 2; beneficiara: Universitatea Tehnica Cluj-Napoca.

 15. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta cu doua apartamente, P+E+R, str. Pajistei nr. 19; beneficiar: Busuioc Dan-Liviu.

 16. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala Colonia Sopor nr. 32G provizoriu; beneficiar: Coste Razvan Marcel.

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt – locuinte colective, spatii comerciale si servicii str. Taietura Turcului nr. 11; beneficiari: Rus Mihaela Sorina si Munteanu Octavian Liviu.

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta cu doua apartamente, Dp+P+E si anexa B-dul Muncii nr. 213; beneficiari: Sima Ioan si Sima Adrian.

 19. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, Aleea Muzicii nr. 1; beneficiari: Stan Sergiu Dan si Stan Maria.

 20. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere si etajare imobil pentru functiune mixta, S+P+2E si S+P+E+M, str. Corneliu Coposu nr. 19; beneficiari: Sipos Ioan si Sipos Maria.

 21. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 327.461/2015.

 22. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 153.957/2015.

 23. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 176.494/2015.

 24. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 168.034/2015.

 25. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 174.873/2015.

 26. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Veseliei Vest, pentru construire de locuinte; beneficiari: Comsulea Ciprian Tudor, Comsulea Valeria Mihaela, Siegel Alexandra Georgia, Boeriu Adina Elena, Borza Sorin Ioan, Boeriu Simona Rodica, Potra Angela Ioana, S.C. Duotone, S.R.L. si Miron Patricia Lavinia.

 27. Proiect de hotarare privind aprobarea Revizuirii locale P.U.Z. ansamblu multifunctional – birouri, servicii si locuinte colective, Calea Turzii vest aprobat cu Hotararea nr. 605/2007; beneficiar: Neag Nicoleta.

 28. Proiect de hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 29. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Fatol Liviu si Fatol Anuta, inregistrata sub nr. 204.332 in 27.05.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

 30. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Marcu Victor, inregistrata sub nr. 49.108 in 06.02.2015, completata cu Cererea nr. 196.675/22.05.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

 31. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Hale Ioan Aurelian si Hale Laura Silvia, inregistrata sub nr. 202.149 in 26.05.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

 32. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Iliesiu Razvan Dan, inregistrata sub nr. 202.168/43 in 26.05.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

 33. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Dumitru Constantin, Dumitru Maria, Bondor Teodora, Brie Ionut si Tantau Ilie, inregistrata sub nr. 207.462/43 in 29.05.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

 34. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Samsudean Cristian Viorel, Borza Ioan si Barkan Abdul Rahman, inregistrata sub nr. 212.028/3 in 03.06.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

 35. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Banc Ana, inregistrata sub nr. 278.193/3 in 23.07.2015, prin care solicita revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

 36. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Farcas Radu, inregistrata sub nr. 234.334/3 in 19.06.2015, prin care solicita modificarea incadrarii functionale a doua parcele situate in zona Faget-Campului.

 37. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Maier Marius Raul, inregistrata sub nr. 374.320/488 in 22.10.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 61/2014 (oprirea, stationarea si parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca).

 38. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Comsa Vasile, inregistrata sub nr. 262.263/43 in 10.07.2015, prin care solicita modificarea incadrarii functionale a unei parcele situata in zona str. Odobesti.

 39. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Suia Dumitru Samuel, inregistrata sub nr. 303.545/43 in 14.08.2015, prin care solicita modificarea incadrarii functionale a unei parcele situate in str. Episcop Márton Áron.

 40. Informare referitoare la Sesizarea formulata de S.C. Bogard Construct S.R.L. inregistrata sub nr. 236.587/43 in 22.06.2015, prin care solicita eliminarea zonei de protectie UTR Vpr din zona Caii Turzii, la sud de intersectia cu str. Fagetului.

 41. Informare referitoare la Reclamatia formulata de Selegean Radu Daniel, inregistrata sub nr. 190.679/43 in 19.05.2015.

 42. Informare referitoare la intampinarea formulata de Perja Maria, Hutanu Livia si S.C. Chic Residence S.R.L., inregistrata sub nr. 201.764 in 26.05.2015, prin care solicita modificarea incadrarii functionale a terenului cu suprafata de 2013 mp., situat pe str. Colinei f.n.

 43. Informare referitoare la intampinarea formulata de Ilea Horea, inregistrata sub nr. 208.771/43 in 02.05.2015, prin care solicita schimbarea incadrarii functionale, stabilite prin noul P.U.G., a parcelei de teren situata in zona „Fanat la Coasta Mare”, str. Carierei nr. 13F.

 44. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – Semestrul I 2015.

 45. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca – Semestrul I 2015.

 46. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al S.C. Cluj Innovation Park S.R.L. – Semestrul I 2015.

 47. Diverse. 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca