Sedinte » 9 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 11 05 2010

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2009 ale regiilor autonome de subordonare locala

2. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca

3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D imobil de locuit D+P+E+M cu sase apartamente, str. Panait Istrati nr. 10; beneficiar: Haitonic Ioan

4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D locuinta unifamiliala S+P+E, str. Fagetului nr. 25; beneficiara: Zehan Lenuta Gabita

5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D locuinta unifamiliala P+M si anexe, str. Eclipsei nr. 10A; beneficiar: Masca Augustin

6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D casa unifamiliala D+P+E, piscina si foisor, str. Trandafirilor nr. 6; beneficiar: Gorcea Petru Violin

7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D locuinta unifamiliala P+E, str. Borhanciului nr. 70; beneficiara: Suciu Mihaela

8. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z str. Alexandru Vaida Voievod – str. Slanic; beneficiar: Velcherean Vasile

9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

10. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism nr. 97.517/457/06.05.2010

12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 134/2009 (concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii locuintei, a terenului, in suprafata de 39 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 66)

13. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, inscris in CF nr. 106922 Cluj-Napoca, cu nr. topo 10899

14. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru rectificarea suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 106

15. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere

16. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 306/2009 (modificarea si completarea Hotararii nr. 434/2005 si a Hotararii nr. 277/2004 – asocierea cu SC PARCUL DISTRACTIV FARCAS SRL)

17. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Mamaia nr. 1, ap. 6

18. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 32 ap. 16

19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 475/2009 (preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Marasti si Victoria din domeniul privat al statului si din administrarea R.A.D.E.F. „Romaniafilm” Bucuresti, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 38/2010 si insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea terenului si a constructiei situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11B, in cartea funciara

20. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Autoritatii Nationale pentru Tineret si Sport, in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

21. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj

22. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr. 492/2008 (aprobarea listei cuprinzand solicitantii declarati eligibili pentru acordarea subventiei prevazute in Programul national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personala)

23. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 93/2009 (aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

24. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel fn

25. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 6/2003 (acordarea de reduceri si gratuitati pentru unele categorii de persoane pentru transportul in comun), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 429/2003

26. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2010

27. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a R.A.D.P. asupra unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca si trecerea acestora din domeniul public in domeniul privat

28. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri si insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare

29. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.000.000 de lei la bugetul local pe anul 2010, in vederea sustinerii activitatilor institutiilor si ONG-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

30. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010

31. Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii procedurii de achizitie publica in vederea elaborarii certificatelor de performanta energetica la terminarea lucrarilor de reabilitare termica, pentru 11 blocuri, realizate in cadrul Programului de reabilitare termica pentru anul 2008

32. Proiect de hotarare privind continuarea si finalizarea lucrarilor incepute in perioada de valabilitate a Contractului nr. 48965/2005, pentru „Executarea lucrarilor de reabilitare a 288 strazi in municipiul Cluj-Napoca”

33. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 104/2005 (decontarea prestatiilor de transport pentru SCS FCM „Universitatea” Cluj SA, SCS CF CFR-ECOMAX Cluj SA si CS Universitatea – rugby, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

34. Proiect de hotarare privind stabilirea taxei hoteliere pentru anul 2011

35. Diverse


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca