Sedinte » 89 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 09 07 2015

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor pentru transportul urban de calatori practicate de catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 450/2013, nr. 569/2013 si nr. 16/2014.

2. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere avand ca obiect unitatile locative situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor.

3. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor din municipiul Cluj-Napoca a unor terenuri in suprafata de 500 mp., situate in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, in vederea executarii unor sentinte civile.

4. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 178/2015 (aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii construite din fonduri A.N.L.).

5. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/comodat/asociere a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

7. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 580/2013 (aprobarea fondului de locuinte de serviciu), modificata prin Hotararea nr. 15/2015.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare, prin inchiriere, a locuintelor de serviciu persoanelor inscrise in lista de prioritati pentru anul 2015.

9. Proiect de hotarare privind repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 81/2015.

10. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 211.

11. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 30/97 parte din terenul in suprafata de 97 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Buzau nr. 3, inscris in C.F. nr. 310228 Cluj-Napoca, sub nr. cadastral 310228.

12. Proiect de hotarare privind dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa, si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 26, in suprafata de 8 mp., in vederea extinderii locuintei.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 193297 din 21.06.2012, incheiat cu S.C. Razalex Impex S.R.L.

14. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 7/1424 parte din terenul in suprafata de 1424 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Marasti, bl. 3, inscris in C.F. 250480 Cluj-Napoca (C.F. vechi 125683), sub nr. topo 23708/2.

15. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia si demolarea constructiei – pod peste raul Somesul Mic – situata in municipiul Cluj-NApoca, str. Traian-I.P. Voitesti.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala S+P+M, str. Vantului nr. 38, beneficiar: Mare Vlad.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta individuala P+E, str. D.D. Rosca nr. 43, beneficiar: Borza Ioan.

18. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta individuala P+E, str. D.D. Rosca nr. 43B, beneficiar: Borza Ioan.

19. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte colective D1-D6+P+E+M, str. Emil Racovita nr. 29, beneficiara: Neag Nicoleta.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. – pentru construire imobil de locuinte colective D+P+2E+Etaj retras, str. Abrudului nr. 19, beneficiari: Pop Petrisor Ionut, Pop Alina Codruta, Gogu Dorina, Bucur Rodica si Bucur Viorica.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire doua locuinte unifamiliale cuplate P+E, str. Fanatelor nr. 13M, beneficiar: Zapartan Daniel.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. – Ansamblu mixt cu parcaj subteran, str. Somesului nr. 14-str. Constanta nr. 30-34, beneficiara: S.C. Taco Developments S.R.L.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire doua locuinte unifamiliale cuplate P+E, str. Fanatelor nr. 13L, beneficiar: Lung Adrian.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire patru locuinte unifamiliale S+P+M, str. Colinei nr. 6A, beneficiari: Daroczi Boglarka si Daroczi Emoke Orsolya.

25. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. – pentru construire cladire cu functiuni mixte (spatii comerciale, birouri – servicii si locuinte), str. Constantin Brancusi nr. 21, beneficiari: Salajan Viorica si Brasovean Mihai Marius.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. – pentru construire ansamblu de sapte locuinte unifamiliale S+P+E, str. Colonia Faget nr. 11, beneficiara: Selejan Ileana.  ANEXA

27. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte colective P+2E+R, str. Cojocnei nr. 13, beneficiar: Hunyadi Eugen.

28. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire doua locuinte unifamiliale P+1E+M, str. Campului nr. 317 provizoriu, beneficiari: Berciu Daniel si Berciu Medana Olimpia.

29. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala S+P+M, str. Vantului nr. 42 provizoriu, beneficiari: Sabau Florin si Sabau Ioana Rodica Maria.

30. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii in parte a Plangerii prealabile nr. 59.338/2015.

31. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 74513, 74518 si 74522/2015.

32. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 59.137/2015.

33. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 46771/2015.

34. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 100078/2015.

35. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 73392/2015.

36. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – Ansamblu locuinte colective si servicii, str. Eugen Ionesco intersectie cu str. Nicolae Steinhardt, beneficiari: Pop Ioan, Pop Marius-Ioan, Pop Ana Maria, Pop Lucian, Pop Marta, Balazs Ioan, Balazs Maria, S.C. G.F.I. Temasoft S.R.L.

37. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Maramuresului nr. 90 – pentru schimbare functiune zona, din U.T.R.=A4 in U.T.R.=RiL – zona cu functiuni mixte, beneficiara: S.C. Nord Conforest S.A.

38. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Campului, pentru parcelare si construire locuinte individuale (unifamiliale) si semicolective (cu maxim doua apartamente), beneficiara: Cehuta Rozalia.     ANEXA

39. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Buna Ziua (Sud).

40. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii nr. 482/2014 (aprobare P.U.Z. Calea Manastur nr. 24, pentru schimbare functiune din U.T.R. A3 in U.T.R. CA1*** = zona mixta.

41. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca.

42. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. F.C. „Universitatea” Cluj S.A., care va avea loc in data 15.07.2015, ora 12, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A Consultants IPURL, din Bucuresti, sector 3, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5.

43. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „inlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu statii de incarcare”.

44. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectulului si a cheltuielilor legate de proiectul „inlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu statii de incarcare”.

45. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea si extinderea retelei de iluminat public si modernizarea sistemului de iluminat in doua cladiri ale primariei folosind tehnologia LED”.

46. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea si extinderea retelei de iluminat public si modernizarea sistemului de iluminat in doua cladiri ale primariei folosind tehnologia LED”.

47. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea termica a unitatilor de invatamant preuniversitar din Cluj-Napoca”.

48. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea termica a unitatilor de invatamant preuniversitar din Cluj-Napoca”.

49. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2015.

50. Proiect de hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

51. Proiect de hotarare privind plata sumei de 15.226,14 lei, cu titlu de despagubiri, a sumei de 2.868,25 lei, cu titlu de dobanda penalizatoare si a sumei de 7.099,25 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.

52. Informare privind modul de indeplinire a hotararilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate in perioada 15 iulie-22 decembrie 2014. 

53. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de 86 de cetateni, locuitori din zona str. Carmen Silva-str. Nicolae Colan-str. Bradutului-str. Plaiuri, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 202.906/3 din 27.05.2015, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 305/2008 privind aprobarea documentatiei: „P.U.Z. – Complex rezidential Plaiuri”, beneficiara fiind S.C. TDV Transilvania Development S.R.L.

54. Informare referitoare la Contestatia formulata de Dumitrescu Andreea si Rusu Mihai Calin, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 37.680/43 din 29.01.2015, prin care solicita modificarea incadrarii functionale a doua parcele de teren din zona livezii Palocsay.

55. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Tivadar Vasile si Tivadar Ioana Iulisca, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 83.693/3 din 2.03.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

56. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Mitre Viorel si Mitre Ioana, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 102.169 din 16.03.2015, prin care solicita schimbarea reglementarilor urbanistice a terenurilor situate in zona B-dul Muncii-Dealul Sf. Gheorghe.

57. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de S.C. Romdesign S.R.L., inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 82.553 din 2.03.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

58. Informare referitoare la Solicitarea formulata de Salak Iosif Csaba si Salak Eva, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 138.132/3 din 8.04.2015, prin care cer repararea prejudiciului cauzat prin modificarea destinatiei terenului pe care-l detin in zona Sopor

59. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Lombrea Vasile, Lombrea Eugenia, Mircea Radu Gabriel si Mircea Diana Claudia, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 140.135/43 din 9.04.2015, prin care solicita neincluderea in noul P.U.G. a traseului centurii ocolitoare, tronsonul Manastur-Calea Turzii, intersectie cu str. Campului.

60. Informare referitoare la Contestatia si plangerea prealabila formulata de S.C. Vitacom Import Export S.R.L., inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 136.224/43 din 7.04.2015, prin care solicita schimbarea incadrarii functionale a terenului detinut de societate in U.T.R. Uliu – locuinte cu regim redus de inaltime sau despagubirea pentru vatamarea suferita ca urmare a restrangerii dreptului de folosinta asupra terenului.

61. Informare referitoare la Contestatia si plangerea prealabila formulata de Vita Vasile Andrei, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 136.234/43 din 7.04.2015, prin care solicita schimbarea incadrarii functionale a terenului detinut de dansul in U.T.R. Uliu – locuinte cu regim redus de inaltime sau despagubirea pentru vatamarea suferita ca urmare a restrangerii dreptului de folosinta asupra terenului.

62. Informare referitoare la Contestatia si plangerea prealabila formulata de Vita Vasile Andrei, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 136.238/43 din 7.04.2015, prin care solicita schimbarea incadrarii functionale a terenului detinut de dansul in U.T.R. Uliu – locuinte cu regim redus de inaltime sau despagubirea pentru vatamarea suferita ca urmare a restrangerii dreptului de folosinta asupra terenului.

63. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de S.C. Sicontra S.R.L., inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 91.577 din 6.03.2015, prin care solicita revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

64. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Fenesan Tudor Dan Gavril, Pop Victoria, Pop Ionel, Bradea Samuil, Bradea Marta, Pop Adrian, Bradea Ligia, Chetan Adrian, Chetan Traian, Todea Virgil, Todea Gabriela, Todea Virgil, Todea Gabriela, Bordeanu Dorina, Bordeanu Sorin, Salagean Ioan, Salagean Viorica, Selicean Calin, Selicean Gerda, Puris Ioana, Jurca Denisa, Miron Elena, Corpodean Adrian, Corpodean Daniel, Gherghel Ileana, Gherghel Ioan, Iancu Doru Adrian, Iancu Victor Florin, Mates Marius, Mates Anca, Munteanu Ciprian si Munteanu Cristina Ioana, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 141.340 din 9.04.2015, prin care solicita revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

65. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Nagy Damo Andreea Marlene, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 61.924 din 16.02.2015, prin care solicita corelarea documentatiei P.U.G. cu situatia reala din teren.

66. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Iancu Adrian, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 17.486/43 din 15.01.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

67. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Bako Nicolae si Bako Lucia, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 102.147 din 16.03.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

68. Informare referitoare la Reclamatia formulata de Gabor Ioan Daniel si Gabor Corina, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 98.656 din 12.03.2015, la care au revenit prin Adresa nr. 170.628 din 6.05.2015, prin care solicita repararea prejudiciului cauzat prin modificarea destinatiei (si stabilirea zonei de protectie sanitara) a terenurilor in suprafata de 28.642 mp., situate in Colonia Budunus.

69. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Eleches Rares Mihai, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 115.696/3 din 24.03.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

70. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Dusa Maria, Dusa Gavril, Dusa Alexandru Mihail si Dusa Lucian Stefan, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 113.005 din 23.03.2015, prin care solicita revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

71. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Dusa Maria, Dusa Gavril, Dusa Alexandru Mihail si Dusa Lucian Stefan, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 115.705 din 24.03.2015, completata cu Informarea inregistrata sub nr. 126.904 din 1.04.2015, prin care solicita revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

72. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Dusa Radu Rares, Balea Susana, Balea Aurel, Balea Ana si Balea Mihai Vasile, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 83.757 din 2.03.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

73. Informare referitoare la Plangerile prealabile formulate de Utiu Simona Maria (sub nr. 117.679/43 din 25.03.2015), Florea Dorin (sub nr. 120.711/43 din 27.03.2015), Farcas Marius si Farcas Ramona ( sub nr. 126.015/43 din 31.03.2015) si Baciut Mihaela (sub nr. 102.163/43 din 16.03.2015), prin care solicita, in principiu, acelasi lucru – acordarea posibilitatii de a construi prin modificarea incadrarii functionale din U.T.R. A=unitati si terenuri agricole in intravilan, in U.T.R. Uliu=locuinte cu regim redus de inaltime.

74. Informare referitoare la Cererea formulata de Casa de Insolventa Solvendi S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al S.C. Brokart Construct S.R.L. – in faliment, in bankruptcy, en failitte, precum si in numele promitentilor cumparatori, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 151.283 din 21.04.2015, prin care solicita adoptarea unei hotarari de consiliu pentru intrare in legalitate – continuare lucrari, cu modificarea solutiei constructive, autorizate initial prin A.C. 2200/17.12.2007.   

75. Informare privind cererea de revocare a Hotararii nr. 61/2013, formulata de Marian Maria – urmas de erou-martir.

76. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Jakab Marton, Jakab stefan, Jakab Gheorghe si Jakab Ferenc, inregistrata sub. nr. 110.774 in 20.03.2015, completata prin actele depuse sub nr. 129.873, in 2.04.2015, prin care solicita modificarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

77. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de S.C. Lav&M S.R.L., inregistrata sub. nr. 121.269/3 in 27.03.2015, la care revine prin Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 217.661/3 in 8.06.2015, prin care solicita modificarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

78. Informare nr. 149.867/41/12.05.2015 a Directiei economice (lucrarile receptionate si inregistrate in contabilitatea Companiei de Apa Somes S.A.).

79. Diverse.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca