Sedinte » 86 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 15 05 2015

inapoi

Printeaza

 

1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” mezzosopranei Viorica Cortez.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2015.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014 ale S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. CLUJ-NAPOCA.

7. Proiect de hotarare privind reducerea capitalului social detinut de catre municipiul Cluj-Napoca la Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. cu suma de 56.415.000 lei, prin micsorarea numarului de actiuni cu 56.415.

8. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte de serviciu.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 4.178 m.p., reprezentand str. Depoului si Badea Cartan, situate in municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

10. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

11. Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din municipiul Cluj-Napoca si aprobarea „Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare”.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala S(D)+P+M, str. Viile Dambul Rotund nr. 27; beneficiara: Balla Muller Nora.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, str. Vantului nr. 40; beneficiar: Anghel Catalin Antoniu Nanini.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire hala depozitare si distributie,   B-dul Muncii nr. 16; beneficiara: S.C. NORDVIK IMPEX S.R.L.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala D+P+1E+M, str. Macesului nr. 72A; beneficiari: Balea Ioan si Balea Maria.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. pentru extindere hala metalica, cu functiunea de  depozit, B-dul Muncii nr. 277; beneficiara: S.C. POWER BELT S.R.L.

17. Proiect de hotarare privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producator din sectorul agricol si a unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol.

18. Proiect de hotarare privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Carta Europeana pentru Egalitate intre Femei si Barbati in Viata Locala.

19. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C. TETAROM S.A., din data de 27.05.2015, ora 14:30.

20. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Adunarea Generala a Asociatilor de la S.C. CARTIERUL TINERETULUI CLUJ S.R.L., convocata pentru data de 18 mai 2015 (prima convocare), respectiv, 19 mai 2015 (a doua convocare).

21. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 cultelor religioase, in temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobat prin Hotararea nr. 606/2013.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. SALA POLIVALENTA S.A.

23. Proiect de hotarare privind plata sumei de 38.112,16 euro, echivalent in lei, calculat la data platii, a dobanzii legale si a sumei de 8.028 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre Szentmiklosi Gabor Andras.

24. Proiect de hotarare privind plata sumei de 61.862,89 lei, cu titlu de pretentii si a sumei de 2.447,12 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.

25. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de tragere a creditului de investitii acordat de C.E.C. Bank, in baza Contractului de investitii nr. RQ11011165458615/27.01.2011, pana la data de 30.11.2015.

26. Informare referitoare la Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 19.777/2015, completata prin Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 62.567/2015 si, apoi, prin Acordul inregistrat sub nr. 106.854/2015, formulata de Sima Minodora, Sima Horatiu si Sima Florica, prin care solicita, in principal, revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

27. Informare referitoare la Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 52.602/2015, formulata de Gorgan Ioan si Gorgan Daniela Georgeta, prin care solicita, in principal, revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

28. Informare referitoare la Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 52.604/2015, formulata de Cozea Ovidiu si Cozea Narcisa Alina, prin care solicita, in principal, revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

29. Informare referitoare la Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 29.689/2015, formulata de Herinean Doru Emanuel si Herinean Ioana, prin care solicita, in principal, revocarea in tot a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca” si, in subsidiar, revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014.

30. Informare referitoare la Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 28.388/2015, formulata de Sima Aurelia, prin care contesta documentatia „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

31. Informare referitoare la Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 59.552/2015, formulata de Tamas Lajos si Tamas Eva, prin care solicita revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

32. Informare referitoare la Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 101.617/2015, formulata de Kocsis Maria, impotriva Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

33. Informare referitoare la Contestatia inregistrata sub nr. 42.187/2015, completata cu actul inregistrat sub nr. 59.646/2015, formulata de Dragomir Mihai Liviu si Dragomir Paula Maria, prin care isi exprima nemultumirea pentru faptul ca str. Tudor Arghezi este propusa, in noul P.U.G., cu o latime de 16 m., iar str. Radu Stanca este propusa a se largi cu 1 m.

34. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Avram Cornel Stefan, inregistrata sub nr. 125.215, 125.220, 125.223 si 125.231 din 31.03.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014.

35. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Bako Nicolae si Bako Lucia, inregistrata sub nr. 102.147/16.03.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014.

36. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 100.078/12.03.2015, formulata de Pusztai Kalman, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014.

37. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Avram Bogdan Cosmin Petru, inregistrata sub nr. 104.943/17.03.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014.

38. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Iancu Adrian, inregistrata sub nr. 17.486/43 din 15.01.2015, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014.

39. Informare referitoare la Plangerea prealabila formulata de Chiciudean Remus si Bota Daniela-Anca, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 220/2012.

40. Informare privind cererea de revocare cu privire la Hotararea nr. 284/2010 (aprobarea cuantumului majorarilor de intarziere in cazul veniturilor nefiscale).

41. Informare privind Plangerea prealabila a numitei Avram Corina, inregistrata sub nr. 107.716/18.03.2015, prin cabinet de av. Bria Laurean Radu – Baroul Bistrita Nasaud.

42. Informare privind cererea de revocare formulata de catre LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.A. (fosta S.C. LIBERTATEA S.A.).

43. Diverse.

 


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca