Sedinte » 85 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 09 04 2015

inapoi

Printeaza

 

1. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 74.984/3 din 24.02.2015, formulata de Macicasan Adrian Valentin, prin care solicita modificarea noului P.U.G., privind noua destinatie de subzona verde, stabilita pe terenul din str. Lombului, unde sunt edificate constructii.

2. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 65.025/3 din 12.02.2015, formulata de Suciu Maria, prin care solicita revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, in ceea ce priveste incadrarea functionala a terenului din str. Nicolae Titulescu nr. 230A (fosta Pata nr. 230), in subzona specifica locuirii.

3. Informare referitoare la Cererea nr. 59.338/43 din 13.02.2015, formulata de Magurean Gavril, prin care contesta suprafata minima a parcelei in U.T.R. Aapp (in zona de agrement public), considerand ca este o norma abuziva – dansul detine 3 parcele ce insumeaza 2517 m.p. si doreste sa construiasca locuinte.

4. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 39.976/30.01.2015, formulata de catre Pop Adrian Iarin si Pop Daciana, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, respectiv schimbarea incadrarii functionale a zonei in care este amplasata parcela pe care o detin, din U.T.R. Aapp intr-o incadrare functionala care sa permita construirea de locuinte.

5. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 43.454/03.02.2015 (si nr. 43.450/03.02.2015), formulata de un grup de proprietari (Huluban Adrian Ioan, Ionescu Sever, Pop Vancea Florin, Pop Vancea Maria, Borza Vasile, Poptelecan Augustin si Poptelecan Sanda Lucica), prin care solicita schimbarea incadrarii functionale, din U.T.R. Aapp in U.T.R. Liu = zona de locuinte cu regim redus de inaltime.

6. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 28.774/22.01.2015, completata prin Precizarea inregistrata la nr. 47.120/05.02.2015, formulata de Paslari Eduard si Paslari Inga, prin care solicita schimbarea incadrarii functionale, din U.T.R. Aapp in U.T.R. Uli/c = zona de urbanizare, locuinte cu regim redus de inaltime – individuale si colective mici.

7. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 450.900/12.12.2014, formulata de Irimies Sergiu Vlad si Irimies Alina, prin care solicita schimbarea incadrarii functionale, din U.T.R. Aapp inntr-o incadrare care sa permita construirea de locuinte (individuale si colective mici).

8. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 55.222/11.02.2015, formulata de Badiu Aurel, Badiu Iosefina Marietta si Berindean Adrian Dan, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca” si schimbarea incadrarii functionale a terenurilor detinute, din U.T.R. Vp intr-o incadrare functionala care sa permita edificarea unei constructii.

9. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 41.606/43 si 41.619 din 0.2.02.2015, formulata de S.C ASSIX ARHITECTURE S.R.L. si S.C MERCURIAL S.R.L., prin care contesta stabilirea distantei minime de 26 m. de amplasare a constructiilor pana la limita laterala a parcelei spre Somesul Mic, fata de 15 m., cat este stabilit prin P.U.Z. Centru de afaceri, comercial si rezidential „Riverfront”, aprobat prin Hotararea nr. 524/2008.

10. Informare referitoare la Memoriul nr. 39.932/43 din 30.01.2015, formulat de S.C. MIB PRODCOM S.R.L., prin care solicita schimbarea incadrarii functionale a imobilului din str. Rene Descartes nr. 21, respectiv, in loc de U.T.R. S_L1i, sa fie stabilita incadrarea U.T.R. Liu.

11. Informare referitoare la Contestatia formulata de Dumitrescu Andreea si Rusu Mihai Calin, inregistrata la nr. 37.680/43 din 29.01.2015, prin care solicita modificarea incadrarii functionale a doua parcele de teren din zona livezii Palocsay, respectiv, in loc de U.T.R. AL, sa fie stabilita incadrarea anterioara – U.T.R. L5c si U.T.R. L3c.

12. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 54.088/10.02.2015, formulata de S.C. STUDIO IMPRESS DESIGN S.R.L., prin care contesta suprafata minima construibila de 800 m.p. pentru terenurile din zona ZCP M3, considerand ca este o norma abuziva – dansul detine o parcela de 665 m.p.

13. Informare referitoare la Petitia nr. 92.682/1 din 09.03.2015, formulata de Marina Doina, prin care solicita solicita modificarea proiectului P.U.G., astfel incat terenurile pe care le detine sa nu fie afectate de servitutea de utilitate publica stabilita pentru realizarea arterelor de circulatie – drum catre Sopor sau sa fie expropriat la pretul pietei; nu este de acord cu schimbul de teren.

14. Informare referitoare la Contestatia nr. 55.535/1 din 11.02.2015, formulata de Moldovan Bogdan Paul, prin care solicita modificarea proiectului P.U.G., astfel incat terenurile pe care le detine sa nu fie afectate de servitutea de utilitate publica stabilita pentru realizarea arterelor de circulatie – centura ocolitoare sud.

15. Informare referitoare la Contestatia nr. 55.507/1 din 11.02.2015, formulata de Popa Viorel Nicolae, prin care solicita modificarea proiectului P.U.G., astfel incat terenurile pe care le detine sa nu fie afectate de servitutea de utilitate publica stabilita pentru realizarea arterelor de circulatie – centura ocolitoare sud sau sa fie expropriat la pretul pietei.

16. Informare referitoare la Contestatia nr. 87.362/3 din 04.03.2015, formulata de Codrea Gheorghe, prin care solicita „despagubire (la pretul de piata (...) stabilit de evaluator autorizat si agreat” de dansul, pentru realizarea arterelor de circulatie; nu este de acor cu schimbul de teren.

17. Informare referitoare la Cererea nr. 59.137 din 13.02.2015, formulata de S.C. VIOREL sI DAN AUTO S.R.L., prin care solicita corectarea erorii de a incadra in doua U.T.R. terenul din B-dul 1 Decembrie 1918, inscris in CF nr. 114.808 si incadrarea acestuia intr-o singura unitate teritoriala – Em; terenul a fost concesionat prin Contractul nr. 20.831/1995 si pe acesta a fost amplasata o constructie (service auto, magazin, motel).

18. Informare referitoare la Adresa nr. 54.515/43 din 11.02.2015, formulata de un grup de proprietari ai unor parcele de teren din zona Borhanci, reprezentati de Rus Susana, prin care solicita modificarea arterelor de circualtie prevazute in noul P.U.G. pe terenurile pe care le detin in zona Borhanci – str. Voievodul Gelu.

19. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 17.486/43 din 15.01.2015, formulata de Iancu Adrian, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, respectiv modificarea incadrarii functionale a terenurilor situate pe str. Dostoievski nr. 16-18-20, din U.T.R. RrM2 in U.T.R. Lip, asemanator cu incadrarea parcelelor invecinate.

20. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 17.490 din 15.01.2015, formulata de Iancu Adrian, prin care solicita revocarea in parte a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, in ceea ce priveste Sectiunea 3, Art. 9 „Stationarea autovehiculelor”, din Regulamentul local de urbanism.

21. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 46.771/05.02.2015, formulata de Sancraian Ioan si Sancraian Maria, prin care solicita revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, in ceea ce priveste incadrarea functionala a terenului din Calea Someseni nr. 6 (partial), in zona de spatii verzi; solicita renuntarea la incadrarea Ve si mentinerea incadrarii CM4, valabile la data aprobarii P.U.D. – hala parter – corelare cu P.U.Z. Selgros, aprobat prin Hotararea nr. 45/2009.

22. Informare referitoare la Contestatia nr. 18.875/1 din 15.01.2015 si completata cu documentatia topo prin Adresa nr. 110.061 din 19.03.2015, formulata detopan Dana, prin care solicita modificarea proiectului P.U.G., astfel incat terenurile pe care le detine sa nu fie afectate de servitutea de utilitate publica stabilita pentru realizarea arterelor de circulatie – centura ocolitoare sud, efectuarea unui schimb de teren sau cumpararea terenului de catre primarie, fara diminuarea valorii acestuia.

23. Informare referitoare la Contestatia nr. 45.046/43 din 04.02.2015, formulata de S.C. TCI INVEST S.A., prin care solicita modificarea incadrarii functionale a doua parcele de teren din str. Augustin Bunea nr. 1, respectiv, in loc de U.T.R. Vs, sa fie restabilite conditiile de construire din vechiul P.U.G. (U.T.R. CB4a).

24. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 83.434/43 din 02.03.2015, formulata de S.C. TRISOM RECORD S.A., prin care solicita modificarea incadrarii functionale a terenului din str. Onisifor Ghibu nr. 20B, respectiv, in loc de U.T.R. Vs, sa fie restabilita incadrarea functionala propusa prin variantele anterioare ale noului P.U.G. (U.T.R. RIM).

25. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 91.577 din 06.03.2015, formulata de S.C. SICONTRA S.R.L., prin care solicita revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, in ceea ce priveste incadrarea functionala a terenului din str. Melodiei si Armoniei; solicita mentinerea incadrarii functionale stabilite prin P.U.Z. Ansamblu de locuinte si dotari Zorilor vest, aprobat prin Hotararea nr. 424/2007.

26. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 74.513, 74.518 si 74.522 din 24.02.2015, formulata de S.C. MED-SERV UNITED S.R.L., prin care solicita revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, in ceea ce priveste incadrarea functionala a terenului din str. Rodnei nr. 3, 5 si 7; solicita renuntarea la incadrarea Lip = locuinte cu regim redus de inaltime, dispuse pe un parcelar de tip periferic si revenirea la incadrarea functional CM3, valabila la data emiterii Autorizatiei de construire nr. 1.333/2007, emisa pentru construire hala depozitare (sua o incadrare functionala similara).

27. Informare referitoare la intampinarea nr. 79.568 din 26.02.2015, formulata de Marchis Delia Ioana, prin care solicita incadrarea parcelei pe care o detine pe str. Rákoczi Ferenc II, in U.T.R. Liu si nu in U.T.R. Uliu, asa cum este in noul P.U.G., pentru a putea obtine autorizatie de construire fara a fi necesara o etapa de urbanizare.

28. Informare referitoare la Plangerea prealabila nr. 61.924 din 16.02.2015, formulata de Nagy Damo Andreea Marlene, prin care solicita corelarea documentatiei P.U.G. cu situatia reala din teren, respectiv introducerea in intravilan a intregii suprafete de teren – 1.465 m.p., reprezentand curte si gradina, situate in Colonia Breaza nr. 38, teren pe care sunt amplasate constructii si care este inscris in CF teren intravilan si, prin urmare, plateste impozit pentru teren intravilan.

29. Informare referitoare la Reclamatia nr. 98.656 din 12.03.2015, formulata de Gabor Ioan Daniel si Gabor Corina, prin care solicita repararea prejudiciului cauzat prin modificarea destinatiei terenurilor in suprafata de 28.642 m.p., situate in Colonia Budunus.

30. Informare referitoare la Contestatia nr. 42.203 din 02.02.2015, formulata de Dragomir Mihai Liviu, Dragomir Paula Maria si Flueras Vasile Dorel, prin care isi exprima nemultumirea pentru faptul ca terenul pe care-l detin in Faget, zona Fanat la Vaduri (str. Antonin Ciolan) este incadrat cu destinatia „agrement – arie naturala protejata”.

31. Informare referitoare la Contestatia nr. 58.408 din 03.02.2015, formulata de Flueras Vasile Dorel, prin care isi exprima nemultumirea pentru faptul ca str. Tudor Arghezi este propusa, in noul P.U.G., cu o latime de 16 m.; mai reclama faptul ca str. Radu Ranca este propusa a se largi, in acest fel suprafata parcelei fiind diminuata.

32. Informare referitoare la Contestatia nr. 57.572 din 12.02.2015, completata cu Documentatia topografica inregistrata sub nr. 120.115 din 26.03.2015, formulata de Crisan Lucia Maria, prin care isi exprima nemultumirea pentru faptul ca str. Tudor Arghezi este propusa, in noul P.U.G., cu o latime de 6 m.

33. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. pentru introducerea in intravilan a suprafetei de teren aferenta realizarii circulatiei de legatura dintre str. Oasului si Cartierul Lomb; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

34. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerilor prealabile inregistrate la nr. 25.236/2015 si 13.997/2015.

35. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Navodari si a P.U.D. – Ansamblu Centrul Cultural Transilvania, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

36. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire casa de vacanta D+P+M, Drumul Sfantul Ioan nr. 140D provizoriu; beneficiari: Gligor Sorin Ovidiu si Gligor Delia Maria.

37. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala S+P+E, str. Campului nr. 303A provizoriu; beneficiari: Patcas Calin si Patcas Irina Ioana.

38. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala P+E, str. Viile Dambul Rotund nr. 23 provizoriu; beneficiari: Hopartean Horean si Hopartean Ana-Maria.

39. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D. – pentru construire ansamblu mixt: servicii, comert si locuinte colective S(D)+P+2E+ER+Etaj tehnic, str. Grigore Moisil nr. 12 provizoriu; beneficiara: S.C. LUPP PROJEKT TRANSILVANIA S.R.L.

40. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire depozit produse alimentare ambalate, str. Morii nr. 33B; beneficiara: S.C. GILIA COM S.R.L.

41. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – Aleea Negoiu si a P.U.D. – construire imobil de locuinte si servicii S+P+3E+Er, str. Marisel nr. 1; beneficiara: Pojaru Maria.

42. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Bua Ziua sud, pentru parcelare si construire; beneficiari: Docea Gheorghe iulian si S.C. CAAB CONSTRUCT S.R.L..

43. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – pentru parcelare teren si P.U.D. – pentru construire imobile de locuinte colective S+P+2E, str. Mircea Eliade nr. 45; beneficiari: Oros Beniamin si Oros Susana.

44. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire casa familiala cu doua apartamente P+E, str. Bicaz nr. 6 provizoriu; beneficiari: Banyai Nicolae Zoltan si Dr. Nagy Major Gabor Miklos.

45. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte colective si servicii S+P+E, str. Constantin Brancusi nr. 167; beneficiara: Vacaru Petronela Iuliana.

46. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. pentru parcelare si construire si P.U.D. – pentru construire locuinte individuale P+1E+Er(M), str. Regina Maria nr. 1-5 provizoriu; beneficiari: Vintila Razvan Ion, Vintila Pierin Mihaiela, Stelea Mariu, Stelea Liana Ioana, Rus Mihaela Sorina si Mot stefan Dan Cezar.

47. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta colectiva cu sase apartamente, str. Nicolae Draganu nr. 20; beneficiara: Horvath Florina Andreea.

48. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire o locuinta unifamiliala si o locuinta cu doua apartamente, Aleea Paltinului nr. 2; beneficiari: Vladau Alexe Dan si Suciu Horia Petru.

49. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala D+P+E, str. Borhanciului nr. 78; beneficiar: Nagy Janos.

50. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta colectiva cu sase partamente, str. Nicolae Draganu nr. 18A; beneficiar: Petean Vasile.

 


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca