Sedinte » 83 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 09 03 2015

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Prof. univ. dr. Alexandru Rotar.

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Colegiului Economic „Iulian Pop” asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 22 si darea acestuia, in administrare, Scolii Gimnaziale „Ioan Bob”.

4. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a Directiei de Asistenta Sociala si Medicala asupra unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu nr. 32.

5. Proiect de hotarare privind scoaterea din circuitul locativ a locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2, si introducerea acestui imobil in circuitul spatiilor cu alta destinatie.

6. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2.

7. Proiect de hotarare privind modificarea obiectului Contractului de inchiriere nr. 2502/453/2004, incheiat cu Asociatia pentru Protejarea si Ajutorarea Handicapatilor Motor.

8. Proiect de hotarare privind demolarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 4, ap. 5.

9. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, Sucursala Cluj, a unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6.

10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 348/2014 (dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 16, in suprafata de 6 mp., in vederea extinderii si mansardarii locuintei).

11. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public, in domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca si aprobarea demolarii imobilului-constructie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 238.

12. Proiect de hotarare privind modificarea obiectului Contractului de inchiriere nr. 360502/2011, incheiat cu doamna Biro Elena.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale de prioritati pentru anul 2015, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale pentru anul 2015, rezultata in urma solutionarii contestatiilor, pentru tinerii care au acces la locuintele construite prin A.N.L., destinate inchirierii.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. pentru construire hala si birouri – B-dul Muncii nr. 279; beneficiara: S.C. CREDIS COMEXIM S.R.L.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire casa unifamiliala P+M, str. Lombului nr. 28A; beneficiar: Mercian Ioan.

18. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta familiala D+P+E, str. Antonio Gaudi nr. 48 provizoriu; beneficiara: Viscan Maria.

19. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare retea de iluminat public, prin trecerea in subteran – 2015, Volumul 1”.

20. Proiect de hotarare privind completarea Anexei 4 din Hotararea nr. 470/2014 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor si strazilor, respectiv a activitatii de reparatii si intretinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

21. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse aferente semestrului II al anului scolar 2014-2015 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat.

22. Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Cluj pentru organizarea olimpiadelor scolare, nationale si internationale, si a concursurilor interjudetene si nationale, care se vor desfasura in municipiul Cluj-Napoca, in perioada martie-mai 2015.

23. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la FOTBAL CLUB C.F.R. 1907 CLUJ S.A., care va avea loc la sediul societatii, in data de 10.03.2015, ora 11.

24. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TETAROM S.A., din data de 30.03.2015, ora 11.

25. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 332/2012 (repartizarea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014 si nr. 39/2015.

26. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 334/2012 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014, nr. 368/2014 si nr. 62/2015.

27. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 800.000 lei de la bugetul local pe anul 2015, pentru organizarea urmatoarelor evenimente: „Zilele Clujului”, Seri de Vara Clujene, Zilele Recoltei, Ziua Nationala a Romaniei, Targul de Craciun, Revelion 2016, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

28. Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2015 pentru proiecte regionale majore, proiecte locale, de tineret si sportive, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

29. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 4.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2015, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive.

30. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 7.262.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., dupa cum urmeaza: 6.832.000 lei, in vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor posesori ai unuia din cele cinci carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS si „A card/A Kártya”, in perioada ianuarie-decembrie a.c.; 40.000 de lei pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor); 235.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rat la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor); 155.000 de lei pentru transportul elevilor din Valea Fanatelor la scolile si gradinitele din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

31. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 408/2013, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 318/2014.

32. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 191/2009 (buna gospodarire a municipiului Cluj-Napoca).

33. Proiect de hotarare privind concursul intre asociatiile de locatari/proprietari „CURATENIE GENERALA”.

34. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

35. Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2015, pentru proiecte cu caracter social si/sau medical, acordata in baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, aprobat prin Hotararea nr. 528/2014.

36. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.284.200 lei din bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2015, pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

37. Proiect de hotarare privind suportarea din bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala a sumei de 100.000 lei, reprezentand cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor acordate in unitatea mobila din zona rampei de gunoi.

38. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate.

39. Proiect de hotarare privind plata sumei de 47.280 lei, cu titlu de despagubiri materiale si a sumei de 1.000 lei, cu titlu de daune morale, catre Felecan Radu si Felecan Ana.

40. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2015, conform Hotararii nr. 43/2015, pentru fiecare dintre cele 46 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

41. Raport de activitate al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pentru anul 2014.

42. Raport privind acordarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Directia de Asistenta Sociala si Medicala, pentru activitati nonprofit de interes local, din sfera serviciilor sociale, pentru anul 2014.

43. Informare privind solicitarea schimbarii denumirii municipiului Cluj-Napoca.

44. Informare privind plangerea prealabila vizand Hotararea nr. 487/2014.

45. Evaluarea activitatii Politiei Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014.

46. Diverse.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca