Sedinte » 81 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 23.06.2018Curs valutar : € = 4.6686 , $ = 4.0026


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 29 01 2015

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Adrian Popa si al domnului Ovidiu Laurean Turdean, din partea P.D.L. si validarea mandatelor consilierilor locali supleanti Loredana Pop si Valtar Marcu, din partea P.N.L. (continuator in drepturile si obligatiile P.D.L.).

2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 266/2012 (constituirea Comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali alesi la 10 iunie 2012 in Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca).

3. Proiect de hotarare privind  modificarea Hotararii nr. 271/2012 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 356/2012, Hotararea nr. 2/2013, Hotararea nr. 27/2014 si Hotararea nr. 133/2014.

4. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” poetului Ion Muresan.

5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 274/2012 (desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, confrom Legii nr. 550/2002), asa cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 374/2012 si 4/2014.

6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 276/2012 (constituirea Comisiei mixte pentru spatii cu alta destinatie).

7. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 439/2014 (aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2015, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor).

8. Proiect de hotarare privind inchirierea, prin licitatie, a unor spatii excedentare disponibile, din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care detin in administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

9. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a Parohiei Romane „Nasterea Maicii Domnului” asupra unui imobil-teren, in suprafata de 220 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rodnei si darea in folosinta gratuita, in favoarea cultului religios, a imobilului cu nr. cadastral 308906.  

10. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 326/2014 (insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 283171, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n. si atribuirea in proprietate a unor locuri de veci), modificata prin Hotararea nr. 444/2014.

11. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia a imobilului-teren cu nr. cadastral 308906, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rodnei nr. 42 si completarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 511/2014 (modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 142/2014).

13. Proiect de hotarare privind vanzarea locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 68, ap. 7, catre Jucan Dumitru si Jucan Maria.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor, rezultata in urma departajarii, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in vederea repartizarii locuintelor disponibile construite prin A.N.L.

15. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 580/2013, privind aprobarea fondului locuintelor de serviciu al municipiului Cluj-Napoca.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2015, in vederea repartuzarii, prin inchiriere, a locuintelor de serviciu.

17. Proiect de hotarare privind extinderea locatiunii titularului Contractului de inchiriere nr. 55.217/1999, domnul Pintea Danut.

18. Proiect de hotarare privind relocarea titularului Contractului de inchiriere nr. 26.317/1999, domnul Saigo Attila-Marton si a familiei acestuia.

19. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 30.577/2010, incheiat cu Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Maramuresului nr. 90; beneficiara: S.C. NORD CONFOREST S.R.L.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Nicolae Tomitza, pentru parcelare si construire locuinte colective; beneficiara: S.C. LOCATO S.R.L.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte colective cu trei apartamente S+P+2E, str. Carmen Silva nr. 18A; beneficiar: Kocsis Istvan.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinta unifamiliala D+P+E, str. Teo Peter nr. 12; beneficiar: Iliesiu Bogdan.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinta unifamiliala S+P+E, str. Veseliei nr. 26 provizoriu; beneficiari: Niculiciu Marius Marcel si Niculiciu Paula Alina.

25. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala S+P+E, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu; beneficiari: Neagu Cosmin si Neagu Paula Monica.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala D+P+M, str. Veseliei nr. 28 provizoriu; beneficiari: Diosan Adrian Ioan si Diosan Ilinca Iulia.

27. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire doua locuinte unifamiliale, str. Oasului nr. 304H; beneficiari: Balaj Raul Daniel si Mihu Ioan Florin.

28. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cladire de birouri si locuinte S+P+4E, str. Somesului nr. 18-22; beneficiara: S.C. BEYFIN ROMANIA S.R.L.

29. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu de locuinte colective si imobile cu functiuni mixte, str. Borhanciului nr. 76G; beneficiar: Crisan Florin Alexandru.

30. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cladire de birouri, str. Taietura Turcului nr. 47 (incinta TETAROM); beneficiara: S.C. P.P. PROTECT SECURITY S.R.L.

31. Proiect de hotarare privind modificarea art. I al Hotararii nr. 8/2014 (modificarea art. I al Hotararii nr. 13/2013).

32. Proiect de hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2015.

33. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare piata vechituri”.

34. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare sisteme de automatizare ale centralelor termice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, date in administrarea R.A.T. Cluj-Napoca prin Hotararea nr. 174/2014.

35. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

36. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2015, pentru persoanele apte de munca, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

37. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2015.

38. Proiect de hotarare privind modificarea Anexelor Hotararii nr. 121/2014 (aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul scolar 2014-2015).

39. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2015 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat.

40. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 332/2012 (repartizarea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014 si 366/2014.

41. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014 si nr. 525/2014.

42. Proiect de hotarare privind plata sumei de 5.600 lei, reprezentand contravaloare prejudiciu si a sumei de 7.047 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Utiu Sanda-Valeria.

43. Proiect de hotarare privind plata sumei de 13.761 euro, cu titlu de despagubiri si a sumei de 1.205 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre S.C. M&G ACTION S.R.L.

44. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 1000 lei din bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

45. Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 2000 lei, de la bugetul local, pe anul 2015, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Cluj-Napoca.

46. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 80.000 de lei de la bugetul local pe anul 2015 pentru sprijinirea activitatii Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare, constand in acordarea a doua mese/zi (pranz si cina), pentru zece persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

47. Informare privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in semestrul al II-lea al anului 2014.

48. Raport privind activitatea Politiei locale in 2014.

49. Informare privind salubrizarea stradala.

50. Diverse. 50a  50b  50c  50d  50e  50f  50g  50h  50i


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca