Sedinte » 80 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 22 12 2014

inapoi

Printeaza

 

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.   ANEXA  avize,piese desenate si piese scrise
 2. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, incepand cu anul 2015.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.11.2014.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiaza, in anul fiscal 2015, de cota de impozitare redusa la impozitul/taxa pentru cladirile aflate „in clasa energetica A”, care detin o certificare oficiala, recunoscuta la nivel mondial (L.E.E.D., B.R.E.E.A.M., D.G.N.B., C.A.S.B.E.E. si GREEN STAR), ca si „cladire verde”.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiaza, in anul 2015, de cota de impozitare redusa (0,25%) la impozitul/taxa pentru cladirile situate in parcurile industriale de pe raza municipiului si care nu se incadreaza in prevederile Ordinului nr. 1451/2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor si tarifelor locale pentru energia termica livrata populatiei si agentilor economici de catre Regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca, a pretului local al energiei termice facturata populatiei si acordarea de ajutoare pentru incalzire.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 9. Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor practicate de Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „reparatii si intretinere a strazilor, aleelor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca”.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020.       ANEXA
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat – activitatea de „Reparatii si intretinere a strazilor, aleelor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate” de pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 13. Proiect de hotarare privind atribuirea in proprietate a unor terenuri in suprafata de cate 500 mp., situate in municipiul Cluj-Napoca, urmasilor de erou-martir in conditiile prevederilor Legii nr. 341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
 14. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 464/2013 (darea in administrare Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Judetului Cluj, a unor spatii situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 1). 
 15. Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpararea imobilului cu nr. cadastral 300484-C1.
 16. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a unui spatiu din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Motilor nr. 56-58.
 17. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 266/2014 (schimbarea destinatiei unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Motilor nr. 56-58).
 18. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie a unor spatii excedentare disponibile din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care detin in administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.
 19. Proiect de hotarare privind modificarea repartitiei domnului Astileanu Gheorghe.
 20. Proiect de hotarare privind modificarea repartitiei doamnei Anton Lucretia Adriana.
 21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 142/2014 (aprobarea listei de repartizare in vederea atribuirii prin inchiriere a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 53/2014), astfel cum a fost completata si modificata prin Hotararea nr. 206/2014 si 286/2014.
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.
 23. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 412/2009 (participarea municipului Cluj-Napoca la programul „Locuinte pentru Tineri” si transmiterea terenului in suprafata de 2639 mp. situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sighisoarei nr. 21, in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte) si a Hotararii nr. 408/2014 (aprobarea solicitarii de restituire a imobilului-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sighisoarei nr. 21, transmis in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte).
 24. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 392/2012 (dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa, si insusirea documentatiei topografice, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campeni nr. 13, in suprafata de 18 mp., in vederea extinderii locuintei).
 25. Proiect de hotarare privind alipirea si insusirea documentatiei tehnice pentru imobilele situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Buzau nr. 3.
 26. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 351/2014 (insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului cu nr. topo. 13922/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/, situat in municipiul Cluj-Napoca).
 27. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. Avira Residence – locuinte si servicii – str. Aurel Vlaicu nr. 180; beneficiara: S.C. AUREL VLAICU S.A.
 28. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Romul Ladea (latura N), pentru parcelare si construire locuinte individuale; beneficiari: Zagoni Szabo Stefan, Zagoni Szabo Margareta Sofia, Bunea Ioan Liviu, Bunea Elena, Costisor Nicolae si Costisor Dorina Doina.
 29. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - Calea Manastur nr. 2-4 pentru schimbare functiune din UTR A3 in UTR CA1 ***=zona mixta; beneficiare: S.C. FLORISAL S.A. si S.C. DRUSAL S.A.
 30. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Cezar Bolliac (latura vest) – centru de agrement si cazare; beneficiara: S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A.
 31. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Campului est, zona „fanate la stani” (prelungire str. Nectarului) pentru parcelare, construire si reglementare circulatii; beneficiari: Orzea Gheorghe si asociatii.
 32. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Aurel Gurghianu nord – construire imobile cu apartamente si ateliere; beneficiari: Dezmirean Aurel, Dezmirean Maria Gabriela, Florian Ovidiu Valeriu, Florian Florina Nicoleta si S.C. FUTURE DEVELOPMENTS COMPANY IMPEX S.R.L.
 33. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cabana, D+P+M, Colonia Faget  nr. 10G; beneficiar: Radu Stefan.
 34. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt cu locuinte, spatiu comercial si birouri, str. Eremia Grigorescu nr. 122-124; beneficiari: Ciupe Liviu si asociatii.
 35. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire doua locuinte unifamiliale in regim cuplat, S+P+1E,  str. Voievodului Menumorut nr. 12-12A; beneficiar: Balint Alexandru.
 36. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire doua imobile de locuinte colective cuplate, cu cate sase apartamente, S+P+2E si P+2E, str. Fagului nr. 45; beneficiar: Brie Radu.
 37. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cladire de birouri, S+P+5E+Etaj retras,  str. Traian nr. 34; beneficiara: S.C. STRATEE BIOMEDICAL S.R.L.
 38. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamilaila, D+P+E, str. Viile Nadasel  nr. 38B; beneficiar: Muresan Dan Marius.
 39. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, D+P+E, str.Viile Nadasel nr. 38C; beneficiar: Szekely Raymondo.
 40. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Sisteme automate de irigatii in zonele verzi din municipiul Cluj-Napoca – Etapa I”.
 41. Proiect de hotarare privind ratificarea Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. din data de 10 decembrie 2014. 
 42. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajera pentru S.C. ROSAL GRUP S.A. si COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES S.A.
 43. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare si deszapezire pentru S.C. Rosal Grup S.A. si SC. Brantner Servicii Ecologice S.A.), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 345/2010, nr. 496/2012 si nr. 600/2013.
 44. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Directiei de Asistenta Sociala si Medicala ca partener in cadrul proiectului „Save – Solution Against Violance in Europe”.
 45. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Directiei de Asistenta Sociala si Medicala ca partener in cadrul proiectului „Pasaport de succes pentru copiii si tinerii cu deficiente de vedere”.
 46. Proiect de hotarare privind infiintarea unei noi crese pe str. Episcop Nicolae Ivan nr. 18, in subordinea Centrului Bugetar de Administrare Crese, cu denumirea Vrajitorul din Oz.
 47. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul scolar 2015-2016.
 48. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014 si nr. 365/2014 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 49. Proiect de hotarare privind plata sumei de 9.756,44 lei, reprezentand despagubiri, a sumei de 3.681,61 lei, reprezentand dobanda legala si a sumei de 14.613,40 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
 50. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca si a serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 51. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 603/2013 (aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005).
 52. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea si functionarea serviciului de salubrizare si de gestionare a deseurilor la nivelul municipiului Cluj-Napoca.
 53. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii, Organigramei si Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Bugetar de Administrare Crese.
 54. Diverse. 54 a


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca