Sedinte » 71 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 29 05 2014

inapoi

Printeaza

 1.  Proiect de hotarare privind conferirea post-mortem a titlului de "Cetatean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului Körössy János.

2.      Proiect de hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului Prof. univ. dr. doc. Ioan Talos.

3.      Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2014.

4.      Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, in care functioneaza cabinete medicale.

5.      Proiect de hotarare privind prelungirea termenului Contractului de inchiriere nr. 2205/2001, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4.

6.      Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociatia  „Ferma de Zane Cluj-Napoca” in vederea realizarii in comun a proiectului „Cluj-Napoca – Capitala Culturala Europeana”.

7.      Proiect de hotarare privind atribuirea unui spatiu pentru sediu, in regim de inchiriere, in favoarea Fundatiei „Estuar”.

8.      Proiect de hotarare privind atribuirea unui spatiu pentru sediu, in regim de inchiriere, in favoarea Ligii Scriitorilor Maghiari din Ardeal.

9.      Proiect de hotarare privind extinderea suprafetei atribuita prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafata de 27,36 mp., parte din apartamentul nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Bratianu nr. 13-15, si cu suprafata de 15,77 mp., in folosinta comuna. 

10. Proiect de hotarare privind completarea Anexei la Hotararea nr. 142/2014 (repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati pentru anul 2014, aprobata prin Hotararea nr. 53/2014).

11. Proiect de hotarare privind acordul asocierii titularului Contractului de inchiriere nr. 1940/2000, cu doamna doctor Moldovan Laura Alina, in vederea desfasurarii activitatii de medicina dentara, in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 24.

12. Proiect de hotarare privind acordul asocierii titularilor Contractului de inchiriere nr. 1759/1999, cu doamna doctor stomatolog Poraczky Alina Ioana, in vederea desfasurarii activitatii de medicina dentara, in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58.

13. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 65, situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Marasti, Bl. 3, inscris in CF nr. 256277-C1-U15 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 139961 Cluj), sub nr. topo 23708/2/LXV.

14. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 64B, situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Marasti, Bl. 3, inscris in CF nr. 250480-C1-U8 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 135725 Cluj), sub nr. topo 23708/2/LXIV/B.

15. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia, demolarea si radierea din CF a imobilului-depozit de carburanti, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3.

16. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor, a unui imobil-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 106.

17. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Gradinitei „Universitatii Babes-Bolyai”, a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 18.

18. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 298412, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

19. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 457/1999 (concesionarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii [fosta G. Bilascu] nr. 105), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 267/2004.

20. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj, a unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Unirii nr. 2, ap. 4.

21. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de inchiriere al Contractului nr. 1718/1999, avand ca obiect spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Mosoiu nr. 74, ap. 6.

22. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, zona lac I Gheorgheni. 

23. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 565/2006 (asocierea in participatiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu persoane juridice in vederea realizarii unei retele municipale de canalizatii pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 294/2013.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire patru locuinte unifamiliale insiruite, str. Azur nr. 3; beneficiar: Nedelea Cristian.

25. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala D+P+M si garaj parter, str. Mierlei nr. 2; beneficiara: Macovescu Sanda Daniela.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere, etajare si mansardare imobil de locuit parter, str. Salcamului nr. 15; beneficiare: Turos Melinda si Marchis Dana Mihaela.

27. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. Centru de Educatie si Cultura a Copiilor, Calea Floresti nr. 83A; beneficiara: Fundatia Centrul de Educatie si Cultura a Copiilor.

28. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire patru locuinte unifamiliale insiruite P-E, str. Ovidiu Iuliu Moldovan nr. 10; beneficiara: S.C. CONARH DESIGN S.R.L.

29. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. modificare P.U.Z. Bdul. Muncii – str. Voronet; beneficiar: Mitre Viorel.

30. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Buna Ziua, pentru parcelare si a P.U.D. – construire ansamblu de locuinte colective si servicii (D)+P+2E, str. Buna Ziua nr. 9; beneficiari: Toth Gheorghe, Toth Ecaterina si S.C. ESCADA IMOBILE S.R.L.

31. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Nicolae Draganu – str. Fadrusz Janos – str. Vasile Conta – str. Dimitrie Paciurea; beneficiare: S.C. SAF ADRIA IMPEX S.R.L. si S.C. TERASTAR S.R.L.

32. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Pasarela pietonala peste raul Somesul Mic, care face legatura intre cartierul Grigorescu si cartierul Plopilor, in imediata apropiere a Parcului Iuliu Hatieganu din municipiul Cluj-Napoca, grinda metalica tip cheson cu placa din beton”.

33. Proiect de hotarare privind ratificarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Companiei de Transport Cluj-Napoca privind aprobarea situatiilor financiare, la data de 31.12.2013. 

34. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013 pentru regiile autonome de subordonare locala: Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca si Regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca.

35. Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor practicate de catre R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru activitatea de intretinere a dispozitivului de semnalizare rutiera.

36. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate a primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2014.

37. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Primariei municipiului Cluj-Napoca.  Partea 1   Partea 2

38. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012, modificata prin Hotararile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013 si nr. 13/2014 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

39. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 332/2012, modificata prin Hotararile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013 si nr. 12/2014 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

40. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 333/2012, modificata prin Hotararile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013 si nr. 10/2014 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din scolile de stat si particulare din municipiului Cluj-Napoca).

41. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 334/2012, modificata prin Hotararile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013 si nr. 11/2014 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiului Cluj-Napoca).

42. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si bugetului proiectului „Modernizare spatiul educational aferent demisolului Liceului Mihai Eminescu din Cluj-Napoca”, a acordului de parteneriat incheiat intre Municipiul Cluj-Napoca si Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, in vederea implementarii in comun a proiectului.

43. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Centrului Bugetar de Administrare Crese, prin infiintarea cresei pe str. Motilor nr. 58.

44. Proiect de hotarare privind aprobarea Intelegerii de Colaborare intre municipiul Cluj-Napoca si municipiul Ningbo din Republica Populara Chineza.

45. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 33.000 lei (suma neta) de la bugetul local pe anul 2014 pentru premierea elevilor castigatori ai Locului I la olimpiadele scolare, faza nationala, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

46. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotararii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 31 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

47. Proiect de hotarare privind atribuirea, cu titlu gratuit, a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, situate in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Unirii nr. 31-33, ap. 4 si 5, in favoarea Universitatii de Arta si Design Cluj.  

48.Diverse.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca