Sedinte » 70 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 28 04 2014

inapoi

Printeaza

1.      Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Borza Ioana Sanda, din partea U.S.L. si validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Milasan Flavius Lucian Valentin Gheorghe, din partea U.S.L.

2.      Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 271/2012 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 356/2012, Hotararea nr. 2/2013 si Hotararea nr. 27/2014.

3.      Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 570/2013 (desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanti, in Comisia de vanzare a spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, precum si in comisia de contestatie).

4.      Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 277/2012 (constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea si vanzarea locuintelor din fondul locativ de stat), modificata prin Hotararea nr. 26/2013.

5.      Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 290/2012 (desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de administratie al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca), astfel cum a fost completata de Hotararea nr. 319/2012.

6.      Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 498/2012.

7.      Proiect de hotarare privind criteriile de punctare (criterii de eligibilitate si de selectie) pentru solutionarea cererilor de locuinte de serviciu si repartizarea acestora in regim de inchiriere, formularele de inscriere pe lista de prioritati la locuinte de serviciu, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti.

8.      Proiect de hotarare privind  prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Floresti nr. 58B, cu actualizarea si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani si incetarea a doua contracte de inchiriere.

9.      Proiect de hotarare privind  prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere avand ca obiect spatii de locuit situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor.

10. Proiect de hotarare privind  aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L. 

11. Proiect de hotarare privind repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati pentru anul 2014, aprobata prin Hotararea nr. 53/2014.

12. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 308/2013 (aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 215/2013, modificata si completata prin Hotararile nr. 462/2013, 502/2013 si 573/2013).

13. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia si demolarea imobilului – magazie de materiale, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72. 

14. Proiect de hotarare privind dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrare, a terenului situat in muncipiul Cluj-Napoca, str. Manasturului nr. 88, in suprafata de 50 mp., in vederea extinderii imobilului autorizat. 

15. Proiect de hotarare privind dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale  pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 29, in suprafata de 57 mp., in vederea extinderii si mansardarii locuintei.

16. Proiect de hotarare privind  vanzarea unei suprafete de teren de 36 mp., cu destinatia de curte situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 84.

17. Proiect de hotarare privind vanzarea unei suprafete de teren de 48 mp., cu destinatia de curte situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 84.

18. Proiect de hotarare privind vanzarea suprafetei de 616 mp. de teren cu destinatia de curte situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiesti nr. 9.

19. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, a unui spatiu din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25.

20. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de iesire din indiviziune, dezlipire si partaj voluntar pod, pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ciresilor nr. 1. 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 119344/2011, incheiat cu S.C. APLEX EDITARE DIFUZARE TIPARIRE IMPORT EXPORT CONSIGNATIE S.R.L.

22. Proiect de hotarare privind modificarea obiectului Contractului de inchiriere nr. 219215/2013, scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cotita nr. 12, ap. 3 si introducerea acestuia in circuitul spatiilor cu alta destinatie.

23. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte de serviciu.

24. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 424/2013 (insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Curcubeului nr. 3,5,7 si str. Sighisoarei nr. 22), modificata prin Hotararea nr. 589/2013.

25. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii, administrarii si exploatarii pasunilor aflate in domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea listei imobilelor apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, care pot fi acordate in compensare in vederea solutionarii cererilor formulate in baza Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

27. Proiect de hotarare privind restituirea sumei de 26.214,86 lei catre Bonda Nutu, Bonda Ioana si Martis Dana Cosmina, ca urmare a constatarii nulitatii absolute a Contractului de vanzare-cumparare nr. 28/1999.

28. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire casa unifamiliala  Sp+P+E, str. Bazna nr. 2; beneficiar: Malutan Andrei Mihai.

29. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala P+M, str. Catinei nr. 5B; beneficiar: Pop Gelu.

30. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere camin studentesc nr. 4, S+P+3E+R+M, str. Observatorului nr. 34; beneficiara: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.

31. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. patru constructii cu cate doua locuinte unifamiliale cuplate S+P+1E, str. Eugen Ionesco nr. 128, 128A, 128B si 128C; beneficiari: Goron Valer Liviu, Lupoian Dutu, Lupoian Nicu si Lupoian Ioan.

32. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala D+P+M, str. Teodor Paladi nr. 1; beneficiari: Moldovan Adrian si Druhora Narcisa Codruta.

33. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. centru medical „Halmasan”, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 57; beneficiara: S.C. CENTRUL MEDICAL HALMASAN S.R.L.

34. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Viile Dambu Rotund – pentru parcelare si construire locuinte individuale; beneficiari: Janosi Attila si asociatii.

35. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. modificare circulatii prevazute in P.U.Z. - str. Vladeasa Nord, aprobat prin Hotararea nr. 18/2009; beneficiar: Baga Jozsef Istvan.

36. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr. 57/2014 privind aprobarea P.U.Z. Cartier Lomb – parcelare teren pentru construire, zona „A” si aprobarea P.U.Z. Cartier Lomb – parcelare teren pentru construire, zona „A” si zona „B”; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

37. Proiect de hotarare privind plata sumei de 9.162,55 lei, reprezentand despagubiri, a sumei de 17,89 lei, reprezentand dobanda legala si a sumei de 3.403,75 lei, reprezentand cheltuieli de judecata catre S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

38. Proiect de hotarare privind plata sumei de 7.427,98 lei, reprezentand despagubiri, a sumei de 1.339,31 lei, reprezentand dobanda legala si a sumei de 1.556,70 lei, reprezentand cheltuieli de judecata catre S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

39. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 433/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 491/2010, 285/2011, 328/2012, 489/2013, 531/2013 si 2/2014 (aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 300.000.000 lei pe termen lung pentru asigurarea surselor de finantare pentru programul de realizare a investitiilor in municipiul Cluj-Napoca).

40. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Buget Participativ de Tineret in Cluj2015, Capitala Europeana a Tineretului”.

41. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 101/2014 (aprobarea infiintarii Societatii Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv si a statutului acesteia).

42. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Volunteer's Academy”.

43. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termica a unor unitati de invatamant situate in municipiul Cluj-Napoca.

44. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Fericirii, in municipiul Cluj-Napoca”.

45. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Closca, in municipiul Cluj-Napoca”.

46. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Fabricii de Zahar (tronson cuprins intre str. Fabricii si str. Ialomitei), in municipiul Cluj-Napoca”.

47. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Cuza Voda, in municipiul Cluj-Napoca”. 

48. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Colinei, in municipiul Cluj-Napoca”.

49. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Sesului, in municipiul Cluj-Napoca”. 

50. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare aleea Gurghiu, in municipiul Cluj-Napoca”. 

51. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Porumbeilor, in municipiul Cluj-Napoca”.

52. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare aleea Cioplea, in municipiul Cluj-Napoca”.

53. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Rodnei, in municipiul Cluj-Napoca”. 

54. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Consolidarea cladirii Scolii Nicolae Iorga din str. Maramuresului nr. 151”.

55. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Regiei de Termoficare Cluj-Napoca, a sistemelor de alimentare cu energie termica care deservesc imobilele situate in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58A si str. Albac nr. 21  

56. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 3.500.000 de la bugetul local pe anul 2014 pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr. 96/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu sprijinul Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

57. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.635.000 de la bugetul local pe anul 2014 cultelor religioase, acordata conform Hotararii nr. 606/2013 prin care s-a aprobat Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.

58. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotararii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 32 cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

59. Informare privind modul de indeplinire a hotararilor consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate in perioada 11 iulie – 30 decembrie 2013.

60. Diverse 60a  60b

 


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca