Sedinte » 7 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 30 03 2010

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z Baile Someseni si P.U.D reabilitare si modernizare bai termale, bazine exterioare, parc, hotel, statiune turistica, unitati de primire turistica, servicii si amenajari exterioare


2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D, doua case unifamiliale D+P+E, zona str. Oasului – str. Odobesti; beneficiari: Moldovan Vasile si Jichisan Dorin


3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D, locuinta unifamiliala S+P+E, str. Barc III; beneficiar: Alexandrescu Dan


4. Proiect de hotarare privind criteriile de analizare si avizare pentru anexele agricole amplasate in intravilanul si extravilanul municipiului Cluj-Napoca


5. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism


6. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism


7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 70/1993 (interzicerea cersitului pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca) astfel cum a fost modificata de Hotararea nr. 422/1999


8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si executarea serviciului de transport public local in regim de taxi


9. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent apartamentului nr. 42, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2B, Bl. A1B, inscris in CF nr. 252150 – Cluj, cu nr. topo. 21523/2


10. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unor spatii din imobilele situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 108 si str. Arinilor nr. 11, aflate in administrarea Consiliului local, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca


11. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a apartamentului nr. 80, situat in imobilul de pe str. Observatorului nr. 1-3, Cluj-Napoca


12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 543/2009 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Intre Lacuri nr. 3-5, conform cotelor-parti detinute din terenul construit, aferente apartamentelor nr. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 si 15, si modificarea denumirii beneficiarului)


13. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 11/2010 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 35-37, inscris in C.F. nr 260.925, cu nr. cadastral 20.991)


14. Proiect de hotarare privind incetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 59


15. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de baza, de selectie si eliminatorii) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si de locuinte din fondul locativ de stat si repartizarea acestora in regim de inchiriere


16. Proiect de hotarare privind aprobarea formularelor de inscriere pe Lista de prioritati la locuinte, in regim de inchiriere, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor


17. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor fizice sau juridice care ocupa in mod abuziv locuintele aflate in patrimoniul municipiului Cluj-Napoca


18. Proiect de hotarare privind insusirea unei documentatii tehnice cu propunere de alipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salcamului nr. 15


19. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de comert stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca


20. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pe toate liniile pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, asistenti personali, precum si pentru insotitorii acestora


21. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 123/2009 (aprobarea componentei consiliilor de administratie ale regiilor autonome de subordonare locala: R.A.T., R.A.T.U.C. si R.A.D.P. Cluj-Napoca)


22. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 78/2010 (aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORASUL COMOARA, CLUJ-NAPOCA”, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Regional Axa prioritara 5 – dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice)


23. Proiect de hotarare privind acordarea „Diplomei de aur” si a unui premiu de cate 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010


24. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.520.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, in vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare, precum si pentru organizarea unor manifestari cultural-religioase, in perioada ianuarie-decembrie anul curent, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca


25. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, pentru efectuarea de reparatii, constructii, achizitionarea de aparatura medicala si servicii de medicina dentara la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca


26. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare identificarii de terenuri in zona Pata-Rat in vederea achizitionarii sau efectuarii unor schimburi


27. Diverse


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca