Sedinte » 69 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 20 03 2014

inapoi

Printeaza

 

1.      Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013.

2.      Proiect de hotarare privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiaza de cota de impozitare redusa (0,25%) la impozitul/taxa pentru cladirile aflate „in clasa energetica A”, care detin o certificare oficiala, recunoscuta la nivel mondial (L.E.E.D., B.R.E.E.A.M. sau D.G.N.B.), ca si „cladire verde” si pentru cladirile situate in parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu beneficiaza de prevederile Ordinului nr. 2980/2013.

3.      Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 149653/2011, incheiat cu S.C. OLD COFFEE SHOP S.R.L.

4.      Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de modificare a suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 16.

5.      Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de inscriere in cartea funciara a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii fn.

6.      Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de reapartamentare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea (fosta str. Borzesti) nr. 26.

7.      Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

8.      Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale, pentru anul 2014, pentru tineri care au acces la locuinte construite prin A.N.L., destinate inchirierii, rezultata in urma solutionarii contestatiilor.

9.      Proiect de hotarare privind vanzarea, in baza Legii nr. 550/2002, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Tarnavelor nr. 8.

10. Proiect de hotarare privind vanzarea suprafetei de 3,61 mp., parte din imobilul situat in str. Napoca nr. 3, ap. 32, in baza Legii nr. 550/2002.

11. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002), asa cum a fost modificata prin Hotararile nr. 264/2011, 122/2012 si 222/2013.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 2-4.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 50-52.

14. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Gradinitei „Aschiuta”, a unor spatii situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Jiului nr. 26.

15. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 588/2013 (darea in administrare, Gradinitei „Aschiuta”, a unui spatiu situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 9).

16. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 74/1997 (concesionarea terenului aferent spatiului comercial situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora, bloc F).

17. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de modificare a suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 14-16.

18. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia si demolarea imobilului-cladire veche, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 3.

19. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, a unor terenuri din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, in favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala P+E, str. Dobrogei nr. 1B; beneficiar: Coman Dorel.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil de locuinte colective, str. Constantin Brancusi nr. 163; beneficiari: Popescu Daniela Mirela si Zagoni Szabo Istvan.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire casa de locuit cu doua apartamente S+P+M, str. Oasului nr. 272E; beneficiar: Tamas Cezar.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate pe raza Municipiului Cluj-Napoca.

24. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la Regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca.   

25. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca.   

26. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Societatii Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv si a statutului acesteia .

27. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Beiusului, Tronson I, nr. 1-46, in municipiul Cluj-Napoca”.

28. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Daniil P. Barceanu, in municipiul Cluj-Napoca”.

29. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Antonio Gaudi nr. 1-45, in municipiul Cluj-Napoca”.

30. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Voievodul Gelu, in municipiul Cluj-Napoca”.

31. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Sobarilor, in municipiul Cluj-Napoca”.

32. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Dumbrava Rosie, in municipiul Cluj-Napoca”.

33. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Porumbeilor, in municipiul Cluj-Napoca”.

34. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Anatole France, Tronson I, nr. 1-50, in municipiul Cluj-Napoca”.

35. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Profesor Gheorghe Marinescu, in municipiul Cluj-Napoca”.

36. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare Calea Turzii, in municipiul Cluj-Napoca”.

37. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termica a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tabacarilor nr. 11.

38. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2014.

39. Proiect de hotarare privind completarea art. 1 al Hotararii nr. 409/2011 (suportarea din bugetul local a cheltuielilor de transport pentru personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, care nu dispune de locuinta in localitatea unde are postul).

40. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse aferent semestrului II al anului scolar 2013-2014 si a cuantumului unei burse aferent anului 2014, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat.

41. Proiect de hotarare privind concursul intre asociatiile de proprietari/locatari “Curatenie generala”.

42. Proiect de hotarare privind obligativitatea intretinerii stalpilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca de catre detinatorii acestora.

43. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotararii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 36 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

44. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.121.135 lei din bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2014, pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala. 

45. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul scolar 2014-2015.

46. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 4.200.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca.

47. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 18/2014 privind aprobarea domeniilor, a directiilor prioritare si a plafoanelor maximale pentru finantarile nerambursabile acordate in temeiul Legii nr. 350/2005, pentru anul 2014.

48. Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2014, pentru proiecte regionale, majore, acordata in baza Legii 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

49. Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2014, pentru proiecte locale, acordata in baza Legii 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

50. Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2014, pentru proiecte de tineret si activitati sportive, acordata in baza Legii 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

51. Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2014, pentru proiecte cu caracter social acordata in baza Legii 350/2005 si a Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

52. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 700.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, petru organizarea urmatoarelor evenimente: Zilele Municipiului Cluj-Napoca, Cluj City-Break, Seri de vara clujene, Zilele recoltei, Ziua Nationala a Romaniei si Revelion 2015, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

53. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

54. Informare privind Dosarul nr. 4928/211/2011 a Tribunalului Cluj.

55. Informare privind situatia litigiilor avand ca obiect transportul public in zona metropolitana.

56. Diverse.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca