Sedinte » 68 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 20 02 2014

inapoi

Printeaza

 

1.      Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 271/2012 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 356/2012 si Hotararea nr. 2/2013. 

2.      Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

3.       Proiect de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2014 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

4.      Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41.

5.      Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96.

6.      Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de alipire a unor imobile, situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72.

7.      Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului cu nr. topo. 13922/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/, situat in municipiul Cluj-Napoca.

8.      Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de reapartamentare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 57.

9.      Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, Cantinei de ajutor social si pensiune, a imobilului cu suprafata utila de 323,22 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 134, ap. 2. 

10. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 1A, inscris in CF nr. 252894 Cluj-Napoca, sub A1, cu numar cadastral 252894.

11. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fantanele-Miraslau, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n., inscris in C.F. nr. 272832 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 272832.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 148257/2011, incheiat cu S.C. OTIS PM PATRU S.R.L.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 149650/2011, incheiat cu S.C. SELF CONFORT IMPORT EXPORT S.R.L.

14. Proiect de hotarare privind transcrierea unor contracte de inchiriere avand ca obiect inchirierea spatiilor cu alta destinatie situate in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Stefan cel Mare nr. 14, ap. 11, respectiv, str. Bucegi nr. 5, de pe Regia Autonoma de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca R.A., pe Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

15. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Lunii f.n., in favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. 

16. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenurilor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu si cartier Manastur, in favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. 

17. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 21/686 parte din terenul in suprafata de 686 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caii Ferate nr. 4, inscris in CF nr. 298197 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 5334 Cluj-Napoca), sub nr. topo. 9660/2/2.

18. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 883 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ceahlau nr. 9, inscris in CF nr. 301846 Cluj-Napoca, nr. CF vechi 116061 Cluj-Napoca, sub nr. topo. 1183/1, 1183/2, 1183/3.

19. Proiect de hotarare privind demolarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 20, ap. 2.

20. Proiect de hotarare privind radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 5, inscris in CF nr. 275905 Cluj-Napoca.

21. Proiect de hotarare privind radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Panait Istrati nr. 7A, cu numarul cadastral 290331, inscris in CF nr. 290331 Cluj-Napoca.

22. Proiect de hotarare privind vanzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte.

24. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere avand ca obiect spatii de locuit situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor.

25. Proiect de hotarare privind atribuirea unor spatii de locuit.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor rezultata in urma departajarii, conform criteriilor-cadru, care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in vederea repartizarii locuintelor disponibile construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

27. Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale de prioritati pentru anul 2014, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat. 

28. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Galati nr. 2.

29. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de solicitare a emiteri autorizatiei de constructie si de incepere a executarii lucrarilor autorizate ale constructiei (Contract de concesiune nr. 285508/2011).

30. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de solicitare a emiterii autorizatiei de constructie si de incepere a executarii lucrarilor autorizate ale constructiei (Contract de concesiune nr. 285518/2011).

31. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. cartier Lomb – parcelare teren pentru construire, zona „A”; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

32. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire imobil pentru locuinte colective, comert si servicii, S+P+10E, str. Dunarii nr. 20; beneficiari: Zaharia Bogdan Florin, Zaharia Claudiu, Zaharia Elena, Grigorescu Maria, Grigorescu Andrei Aurel si Balc Ioan.

33. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. cabinet medical si spatiu comercial, S+P+E, str. Primaverii nr. 106; beneficiari: Tamas Adrian Alexandru si Tamas Ana.

34. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire locuinta unifamiliala Sp+P+E, str. Dealului nr. 3A; beneficiari: Avram Daniel-Vasile si Avram Liliana Gabriela.

35. Proiect de hotarare privind oprirea, stationarea si parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

36. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Pod peste raul Somesul Mic, pe str. Traian (podul Traian), din municipiul Cluj-Napoca”. 

37. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Pod peste raul Somesul Mic, pe str. G. Garibaldi (podul Garibaldi), din municipiul Cluj-Napoca”.

38. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare Cinematograf Dacia, str. Bucegi, municipiul Cluj-Napoca”.

39. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”.

40. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca, Grup IX”.

41. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 482/2013 (aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII”).

42. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 483/2013 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII”).

43. Proiect de hotarare privind initierea demersurilor in vederea infiintarii unei societati avand ca obiect de activitate principal administrarea a doua structuri de sprijinire a afacerilor: Centrul Regional de Excelenta pentru Industrii Creative si Centrul T.E.A.M. (Tehnologie, Evolutie, Antreprenoriat, Microintreprindere) – Zona Metropolitana Cluj – de sprijinire a afacerilor.

44. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 125/2013 (aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Municipiul Cluj-Napoca si agentii economici/institutii, in vederea punerii in aplicare a proiectului municipalitatii clujene „Adopta un spatiu verde!”).

45. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 15/2014 (sustinerea financiara de la bugetul local a transportului public in comun, pentru elevii din clasele pregatitoare – clasele XIII, curs de zi, din invatamantul de stat si particular, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

46. Proiect de hotarare privind unele masuri pentru realizarea proiectului „Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca”, la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.

47. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.300.000 lei, de la bugetul pe anul 2014 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate. 

48. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 7.430.200 de lei de la bugetul local pe anul 2014, Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., dupa cum urmeaza: 7.000.200, in vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor posesori ai unuia dintre cele patru carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student si OMNIPASS, in perioada ianuarie-decembrie a.c.; 40.000 de lei, pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor); 235.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rat la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor); 155.000 de lei, pentru transportul elevilor din Valea Fanatelor la scolile si gradinitele din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie  a.c. (cu exceptia vacantelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

49. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotararii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 126 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta. 

50. Informare privind plangerea prealabila formulata de SC FANY PRESTARI SERVICII SRL impotriva Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj nr. 4/30.01.2014, pentru aprobarea documentatiei de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Baciu si aprobarea delegarii gestiunii acestui serviciu, prin atribuire directa, catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA.

51. Raport privind activitatea Politiei locale desfasurata in anul 2013.

52. Diverse. 52 a


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca