Sedinte » 66 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 30 12 2013

inapoi

Printeaza

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

2.      Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de transport public local.

3.      Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor pentru transportul urban de calatori practicate de catre R.A.T.U.C. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 450/2013.

4.      Proiect de hotarare privind desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanti, in Comisia de vanzare a spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, precum si in comisia de contestatie. 

5.      Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Anexei la Hotararea nr. 318/2013 (Regulamentul de vanzare a terenurilor-curti apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, in favoarea proprietarilor de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, a mostenitorilor acestora sau cumparatorilor subsecventi).

6.      Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 al Hotararii nr. 322/2013 (relocarea unor titulari ai contractelor avand ca obiect locuinte sociale). 

7.      Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 308/2013 (repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 215/2013), modificata si completata prin Hotararile nr. 462/2013 si 502/2013.

8.      Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, Cantinei de Ajutor Social si Pensiune, a imobilului cu suprafata utila de 492,30 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32.

9.      Proiect de hotarare privind aprobarea fondului locuintelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca.

10. Proiect de hotarare privind vanzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.

11. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere.

12. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/asociere a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta/terenuri.

13. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1 si 3.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea fondului locuintelor de serviciu al municipiului Cluj-Napoca.

15. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent Spatiului comercial nr. 32, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2C, Bl. A1C, inscris in CF nr. 252406-C1-U27 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 119834 Cluj), sub nr. topo. 21523/3/XXXII.

16. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 816/1200 parte din terenul in suprafata de 1200 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 10, inscris in CF nr. 282629 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 127884 Cluj-Napoca), sub nr. cad. 282629.

17. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 15, ap. 28 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului.

18. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 51.

19. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 431/2013 si insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 300.634, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan f.n.   ANEXA

20. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de vanzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere in participatiune, apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, in favoarea titularilor acestora si constituirea comisiei de vanzare. 

21. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a unui teren, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod nr. 80.

22. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Gradinitei Aschiuta, a unui spatiu situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 9.

23. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 424/2013 (insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Curcubeului nr. 3,5,7 si str. Sighisoarei nr. 22).

24. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

25. Proiect de hotarare privind preluarea unui imobil in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

26. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gradinarilor nr. 1.  ANEXA

27. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire ansamblu de patru cladiri de locuinte colective P+2E, str. Colinei nr. 28; beneficiar: Vidican Alexandru Radu.

28. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire locuinta familiala, D+P, str. Nicolae Tonitza nr. 40; beneficiar: Kocsis Sandor.

29. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire spatii comerciale, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 140E; beneficiari: Statul Roman si S.C. CLUJ-NAPOCA ESTATE S.R.L.

30. Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajera, pentru S.C. ROSAL GRUP S.A. si COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VERES S.A.

31. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 712/2007(reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 148/2008, 255/2009 si 29/2010 si incetata partial valabilitatea prin Hotararea nr. 109/2010.

32. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire pasaj pietonal subteran de legatura intre pasajele existente in fata garii din municipiul Cluj-Napoca”. 

33. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare, consolidare cladire str. Memorandumului nr. 22, Municipiul Cluj-Napoca”.

34. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare si deszapezire pentru S.C. Rosal Grup S.A. si S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 496/2012.

35. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2014.

36. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii juridice si desfasurarea unei proceduri de selectare a persoanelor fizice/juridice ce vor oferi asistenta/reprezentare/consultanta juridica in dosarul/dosarele vizand parking-ul subteran din Piata Mihai Viteazu.

37. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Cluj-Napoca, in calitate de membru fondator, la constituirea FUNDATIEI CLUJ INNOVATION CITY, aprobarea Actului constitutiv si a Statutului FUNDATIEI CLUJ INNVOATION CITY.

38. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005.

39. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

40. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, a Cererii de finantare (tip) si a Contractului de finantare (tip).

41. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.

42. Informare privind solicitarile de cumparare a locuintelor, aflate in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in temeiul Decretului-Lege nr. 61/1990 si a Legii nr. 85/1992.

43. Informare privind plangerea prealabila formulata de catre domnul Potra Gheorghe.

44. Diverse. 44a 44b


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca