Sedinte » 65 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 11 12 2013

inapoi

Printeaza

 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, incepand cu anul 2014.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, la data de 30.11.2013.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

5. Proiect de hotarare privind desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanti, in Comisia de vanzare a spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, precum si in comisia de contestatie. 

6. Proiect de hotarare privind lista de prioritati pentru anul 2013 a persoanelor juridice constituite in temeiul Ordonantei nr. 26/2000, actualizata, pentru atribuirea unui spatiu pentru sediu.

7. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Anexei la Hotararea nr. 318/2013 (Regulamentul de vanzare a terenurilor-curti apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, in favoarea proprietarilor de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, a mostenitorilor acestora sau cumparatorilor subsecventi).

8. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 al Hotararii nr. 322/2013 (relocarea unor titulari ai contractelor avand ca obiect locuinte sociale). 

9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 308/2013 (repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 215/2013), modificata si completata prin Hotararile nr. 462/2013 si 502/2013.

10. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, Cantinei de Ajutor Social si Pensiune, a imobilului cu suprafata utila de 492,30 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32.

11. Proiect de hotarare privind vanzarea suprafetei de 11,30 mp., aferenta imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 56-58, Bl. Corp B, ap. 2, inscris in CF individuala nr. 256053-C1-U3 (CF vechi nr. 123880) Cluj-Napoca, cu nr. topo. 9869/2/II. 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea fondului locuintelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca.

13. Proiect de hotarare privind vanzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.

14. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta. 

15. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere.

16. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1 si 3.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2014, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei comisiei de solutionare a contestatiilor.

18. Proiect de hotarare privind aprobarea fondului locuintelor de serviciu al municipiului Cluj-Napoca.

19. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent Spatiului comercial nr. 32, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2C, Bl. A1C, inscris in CF nr. 252406-C1-U27 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 119834 Cluj), sub nr. topo. 21523/3/XXXII.

20. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 816/1200 parte din terenul in suprafata de 1200 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 10, inscris in CF nr. 282629 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 127884 Cluj-Napoca), sub nr. cad. 282629.

21. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 15, ap. 28 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului.

22. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 51.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de vanzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere in participatiune, apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, in favoarea titularilor acestora si constituirea comisiei de vanzare. 

24. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a unui teren, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod nr. 80.

25. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Gradinitei Aschiuta, a unui spatiu situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 9.

26. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 424/2013 (insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Curcubeului nr. 3,5,7 si str. Sighisoarei nr. 22).

27. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. locuinta unifamiliala S+P+E, str. Macesului nr. 64A; beneficiar: Breban Florin Grigore.

28. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire imobil cu functiuni mixte S+P+2E+2R, str. Septimiu Albini nr. 19-21; beneficiara: S.C. REPRO IVEST S.R.L.

29. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. locuinta unifamiliala P+E, str. Liviu Rusu nr. 25C; beneficiar: Ciortea Ciprian.

30. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire ansamblu de patru cladiri de locuinte colective P+2E, str. Colinei nr. 28; beneficiar: Vidican Alexandru Radu.

31. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire trei locuinte unifamiliale D+P+E(M), str. Voievodul Gelu nr. 22-24; beneficiar: Popa Gavril.

32. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire locuinta unifamiliala D+P+E, zona str. Nicolae Corches fn.; beneficiar: Moldovan Daniel Vasile.

33. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 41/2012, art. 1 alin. 3 (aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism).

34. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

35. Proiect de hotarare privind restituirea sumei de 290.687,04 lei catre S.C. FRIZERIA 3+3 S.R.L., ca urmare a constatarii nulitatii absolute a Contractului de vanzare-cumparare nr. 34/11.05.2005.

36. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, la Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca.

37. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, la Regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca.

38. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire pasaj pietonal subteran de legatura intre pasajele existente in fata garii din municipiul Cluj-Napoca”. 

39. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare, consolidare cladire str. Memorandumului nr. 22, Municipiul Cluj-Napoca”.

40. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare si deszapezire pentru S.C. Rosal Grup S.A. si S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 496/2012.

41. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de transport public local.

42. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor pentru transportul urban de calatori practicate de catre R.A.T.U.C. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 450/2013.

43. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.  

44. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

45. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 254/2013, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 493/2013 (alocarea sumei de 2.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru efectuarea de reparatii, constructii, achizitionarea de aparatura medicala la spitalele clujene si pentru servicii de medicina dentara ale Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”). 

46. Proiect de hotarare privind  acordarea  „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de  1000 lei, din bugetul local pe anul 2013, conform Hotararii nr. 131/2013, pentru fiecare dintre cele 39 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

47. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Asociatiei pentru Adevarul Revolutiei din Judetul Cluj, in vederea comemorarii a 24 de ani de la Revolutia din decembrie 1989, cu sprijinul Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

48. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, a Cererii de finantare (tip) si a Contractului de finantare (tip).

49. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 115/2008 (aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activitati nonprofit de interes local si unor masuri pentru punerea in aplicare a acestuia).

50. Informare privind solicitarile de cumparare a locuintelor, aflate in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in temeiul Decretului-Lege nr. 61/1990 si al Legii nr. 85/1992.

51. Informare privind solutionarea irevocabila a Dosarului nr. 7374/117/2011 al Tribunalului Cluj, avand ca obiect anularea Hotararii nr. 331/2010.

52. Informare privind plangerea prealabila formulata de catre domnul Potra Gheorghe.

53. Diverse.

 


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca