Sedinte » 61 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 29 08 2013

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, la data de 30.06.2013.

2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 267/2013 (aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, redeventelor, chiriilor si altor obligatii datorate bugetului local de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca).

3. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj S.A., din data de 02.09.2013, ora 12, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A Consultants IPURL, din Bucuresti, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5.

4. Proiect de hotarare privind Regulamentul-cadru de inchiriere a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Cluj-Napoca. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiilor cadastrale pentru actualizare date, dezmembrare, alipire si reapartamentare imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43.1 2 3 4 5 

6. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare date pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 55-59.

7. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cosasilor nr. 1 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului.

8. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a Contractului nr. 2508/2004, incheiat cu Asociatia Romana de Prietenie cu Republica Populara Chineza.

9. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 407105/2012, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Mester nr. 10.

10. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de asociere in participatiune a contractului avand ca obiect imobilul-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, Parcul Simion Barnutiu.

11. Proiect de hotarare privind acordul asocierii titularului Contractului de inchiriere nr. 1725/1999, Uniunea Studenteasca Maghiara din Cluj, cu Asociatia Clubul Speologilor Amatori Cluj, in vederea organizarii unor proiecte in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 21, ap. 1 si 2.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 264033, din 08.11.2010, incheiat cu S.C. Tobirom S.R.L.

13. Proiect de hotarare privind acordul incheierii unui contract de inchiriere intre Casa de Cultura a Studentilor Cluj si o persoana juridica, in vederea amplasarii unui automat de operatiuni bancare, avand ca obiect suprafata de 2 (doi) m.p. din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Lucian Blaga nr. 1-3.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei constructiei – magazie de materiale, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72.

15. Proiect de hotarare privind extinderea locuintei de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 65, ap. 28, cu suprafata de 22,63 m.p., aferenta ap. 33 din imobil.

16. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

17. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 296/2012 (dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipatescu nr. 8, in suprafata de 28 m.p., in vederea extinderii si mansardarii locuintei).

18. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Consiliului Judetean Cluj, a unui teren in suprafata de 182.080 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, Pata Rat.

19. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a unui teren in suprafata de 220 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n.

20. Proiect de hotarare privind reglementarea dreptului de administrare asupra unui imobil in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant preuniversitar.

21. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea in cartea funciara a imobilului cu nr. topo 1116 Baciu, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Calea Baciului.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

23. Proiect de hotarare privind insusirea documentelor aferente fazei 2 – Concept si zonificare functionala – din documentatia „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere constructie pentru mic atelier si construire garaj, str. Banatului nr. 1; beneficiara: S.C. Adnana Impex S.R.L.

25. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire casa unifamiliala D+P+E, str. Victor Papilian nr. 30; beneficiari: Opris Vasile Tudor si Kerekes Melinda Maria.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta colectiva P+M, str. Nadasel nr. 66; beneficiara: S.C. Strict Prest S.R.L.

27. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte colective, S+P+2E, str. Mircea Eliade nr. 36A; beneficiara: S.C. Termoenergia S.R.L.

28. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu de locuinte, D+P+E+etaj retras, str. Sergiu Celibidache nr. 15; beneficiara: Pop Aurelia Carolina.

29. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil pentru locuinte colective, comert si servicii, S+P+10E, str. Dunarii nr. 20; beneficiari: Zaharia Bogdan-Florin, Zaharia Claudiu, Zaharia Elena, Grigorescu Maria, Grigorescu Andrei Aurel si Balc Ioan.

30. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu functiuni mixte: servicii si locuire – S+P+3E+1R, str. Al. Vaida Voievod f.n.; beneficiara: Constantinescu Carmen.

31. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. mansardare bloc si amenajare parcari aferente, str. Fabricii de Zahar nr. 73, bl. CZ2; beneficiara: Asociatia de proprietari Fabricii de Zahar nr. 73, bl. CZ2.

32. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. P-ta Avram Iancu Est (P-ta Avram Iancu nr. 19); beneficiara: Directia Generala a Finantelor Publice Cluj.

33. Proiect de hotarare privind aprobarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pentru doua cadre didactice de la Liceul pentru Deficienti de Vedere.

34. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire, aferenta procedurii de concesiune, pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca.

35. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare str. Viile Nadasel, din municipiul Cluj-Napoca”.

36. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare str. Iuliu Coroianu, din municipiul Cluj-Napoca”.

37. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare Calea Someseni, din municipiul Cluj-Napoca”.

38. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: „Amplasare module containere, in zona Pata Rat, Cluj-Napoca”.

39. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cofinantarii aferente proiectului Servicii socio-educationale pentru incluziunea romilor („Romedin”).

40. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cofinantarii aferente proiectului „POLROM N-V” – THINK TANK SI RETEAUA CIVICA DE POLITICI PENTRU ROMI, IN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST.

41. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cofinantarii aferente proiectului Implicare pentru dreptate sociala si respect („IDRES”).

42. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de selectie a candidatilor din consiliile de administratie ale Regiilor autonome aflate in coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

43. Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor practicate de catre R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru activitatea de intretinere a dispozitivului de semnalizare rutiera.

44. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termica a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Timisului si Blajului.

45. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilor/reprezentantilor legali, pentru copiii care frecventeaza cresele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Crese, in anul scolar 2013-2014.

46. Proiect de hotarare privind plata sumei de 6.778,11 lei, reprezentand cheltuieli de judecata si a sumei de 4.412,55 euro, echivalent in lei, la data platii, reprezentand valoarea fructelor, catre Banca Comerciala Intesa San Paolo Romania S.A.

47. Proiect de hotarare privind plata sumei de 20.993 lei, reprezentand contravaloarea cheltuielilor de autorizare, intretinere, reparatii la centrale termice si a sumei de 2.007,32 lei, reprezentand cheltuieli de judecata catre Asociatia locatarilor Timisului, Blajului si Rodnei.

48. Proiect de hotarare privind plata sumei de 23.560 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre S.C. Optilens Prodserv S.R.L.

49. Proiect de hotarare privind plata sumei de 17.177,07 lei, reprezentand cheltuieli comune, penalitati de intarziere si a sumei de 2.732 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Asociatia de proprietari Aurel Suciu nr. 32.

50. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 18.000 lei, de la bugetul local pe anul 2013, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca – Unitatea de Primire Urgente, pentru achizitie de carburant, in vederea functionarii Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

51. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 25.500 lei, de la bugetul local pe anul 2013, pentru achizitia de ghiozdane, echipate cu un set minim de rechizite, pentru un numar de 510 copii defavorizati, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

52. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 60 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 131/2013. 

53. Informare privind activitatea asistentilor personali, in semestrul I al anului 2013. 

54. Informare privind comunicarea Raportului de evaluare nr. 35873/G/II/09.08.2013 al Agentiei Nationale de Integritate (A.N.I.).

55. Informare privind Adresa D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj nr. 248311/3/30.07.2013, avand ca obiect constituirea de parte civila a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Dosarul nr. 253/D/P/2012.

56. Informare privind mandatul de consilier local supleant al domnului Popa Irimie Emil.

57. Raport privind stadiul litigiilor gestionate de Serviciul Juridic-contencios, in care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este parte.

58. Diverse.

 


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca