Sedinte » 60 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 23.06.2018Curs valutar : € = 4.6686 , $ = 4.0026


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 11 07 2013

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

2. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare a podului din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Suceava nr. 32 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra podului.

3. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui numar de 24 de locuinte sociale, situate in imobilul din municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, trecerea unui teren in suprafata de 298 m.p., din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca in domeniul privat al acestuia, aprobarea unui schimb de imobile si insusirea rapoartelor de evaluare a proprietatii imobiliare.

5. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 474/2008 (concesionarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali nr. 59), asa cum a fost modificata prin Hotararile nr. 68/2011 si 221/2011.

6. Proiect de hotarare privind dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipatescu nr. 7, in suprafata de 26 m.p., in vederea extinderii si mansardarii locuintei.

7. Proiect de hotarare privind repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 215/2013.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

9. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/comodat/asociere a unor contracte, avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta/terenuri.

10. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a contractelor avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, bl. M1, M2, M3, actualizarea si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere, care au implinit varsta de 35 de ani.

11. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ciresilor nr. 53, inscris in C.F. nr. 274608 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 274608 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 140317 Cluj-Napoca, nr. topo. Vechi 1027/1/6).

12. Proiect de hotarare privind acordul asocierii titularului Contractului de inchiriere nr. 1725/27.07.1999, Uniunea Studenteasca Maghiara din Cluj, cu Asociatia Clubul Speologilor Amatori Cluj, in vederea organizarii unor proiecte in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 21, ap. 1 si 2.

13. Proiect de hotarare privind vanzarea locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca nr. 3, ap. 2, in favoarea doamnei Preda Delia-Lucia.

14. Proiect de hotarare privind vanzarea a 31/686 parte din terenul cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 36.

15. Proiect de hotarare privind vanzarea a 91/239 parte din terenul cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Ciurea nr. 8.

16. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 9.

17. Proiect de hotarare privind vanzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.

18. Proiect de hotarare privind vanzarea suprafetei de 4,35 m.p., aferenta imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baia Mare nr. 7-9, ap. 2, inscris in C.F. individuala nr. 130509 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 8836/1/II si 8837/1/II.

19. Proiect de hotarare privind Regulamentul de vanzare a terenurilor-curti apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, in favoarea proprietarilor de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, a mostenitorilor acestora sau cumparatorilor subsecventi.

20. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr. 24/2013 (atribuirea, prin inchiriere, a suprafetei de 24.63 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, ap. 9, in favoarea Institutului Cultural Roman).

21. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de inchiriere nr. 2588/2005, incheiat cu Uniunea Scriitorilor din Romania, avand ca obiect suprafata de 47,76 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, ap. 9.

22. Proiect de hotarare privind demolarea unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 24.

23. Proiect de hotarare privind relocarea unor titulari ai contractelor avand ca obiect locuinte sociale.

24. Proiect de hotarare privind modul de solutionare a Cererii nr. 190466/20.06.2012, formulata de catre doamna Adriana Miron.

25. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Gradinitei Lizuca, a unui spatiu situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 66, parter.

26. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, Directiei de Asitenta Sociala si Medicala, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr. 298.

27. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile-hale agroalimentare, situate in municipiul Cluj-Napoca.

28. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B.

29. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a imobilului-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Marinescu nr. 60.

30. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia Comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca a unor terenuri in suprafata de 500 m.p., situate in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, in vederea executarii unor sentinte civile.

31. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului-depozit de carburanti, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3.

32. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Scolii „Constantin Brancusi” asupra Corpului A din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91-93 si darea unei parti din imobil, in administare, Centrului Bugetar de Administrare Crese.

33. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. str. Bicaz – pentru parcelare, construire si reglementare circulatii; beneficiari: Oltean Sanda, Catinas Aurel si altii.

34. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. str. Borhanci Sud – pentru construire; beneficiar: F.C.C. Imobiliare S.A.

35. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. str. Adjudului, pentru introducerea in intravilan, parcelare si construire; beneficiari: proprietarii, reprezentati de Balea Gavrila.

 

36. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. – str. Sesului nr. 23-27 si a P.U.D. – construire imobil cu functiuni mixte, str. Sesului nr. 23; beneficiari: Neamt Florin George, Badiu Aurel si Badiu Iosefina.

37. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. str. Croitorilor si P.U.D. construire imobil de locuinte, str. Croitorilor nr. 11; beneficiara: S.C. Coratim S.R.L.

38. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. extindere hala expo-vanzare si realizare supanta, str. Plevnei nr. 136; beneficiara: S.C. Fibrex Co. S.R.L. Zalau.

39. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. modificare solutie constructiva – stabilire distante de amplasare locuinta unifamiliala P+M, str. Capitan Grigore Ignat nr. 40 – pentru intrare in legalitate; beneficiar: Dózsa Marton György.

40. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire doua case unifamiliale P+E, Colonia Sopor nr. 32E; beneficiari: Onat Cristian si Onat Calin Dorin.

41. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire locuinta unifamiliala P+E, str. Frunzisului nr. 25; beneficiar: Farcas Alin.

42. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire doua imobile de locuinte colective cu cate sase apartamente, D+P+2E, str. Carmen Silva nr. 12-12A; beneficiari: Oprita Cosmin-Mircea, Oprita Ionela-Diana si Bardasan Ioana-Mihaela.

43. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. construire imobil de birouri si servicii nepoluante P+E, str. Beiusului nr. 5A; beneficiara: S.C. Perfect Seal S.R.L.

44. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca.

45. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare str. Mioritei, in municipiul Cluj-Napoca”.

46. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare str. Dacia, in municipiul Cluj-Napoca”.

47. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare str. Caracal, in municipiul Cluj-Napoca”.

48. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare str. Moldovei, in municipiul Cluj-Napoca”.

49. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare str. Ilie Macelaru, in municipiul Cluj-Napoca”.

50. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului premiilor care urmeaza sa fie acordate la concursul de solutii, finalizat prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru „Reabilitarea zonei Mihai Viteazul, din municipiul Cluj-Napoca”.

51. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararilor nr. 382/2009, 75/2011, respectiv 251/2011, in scopul renuntarii la obiectivul C.N.I. – Bazin de inot – polo.

52. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire aferenta procedurii de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca.

53. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii juridice si desfasurarea unei proceduri de selectare a persoanelor fizice/juridice ce vor oferi asistenta/reprezentare/consultanta juridica in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata, avand ca obiect proiectul „Cartierul Tineretului”.

54. Proiect de hotarare privind modificarea art. 8, 20, 23, 27, 33, 34, 36, 41, 42, 45, 47, 53, 54, 59, 69, 70, 71, 72 din Regulamentul de organizare si functionare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotararea nr. 61/2013.

55. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 684/2005 (aprobarea pretului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr.  753/2007.

56. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

57. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C. Tetarom S.A., din data de 18.07.2013.

58. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

59. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea Serviciului Public pentru administrare obiective culturale si sportive, serviciu public de interes local din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

60. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcarilor, serviciu aflat in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

61. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor situate in „Ansamblul Urban – Centru Istoric al orasului Cluj-Napoca”.

62. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Casei de Cultura a Municipiului Cluj-Napoca.

63. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 64 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 131/2013.

64. Diverse.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca