Sedinte » 58 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 04 06 2013

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte venituri datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Cluj-Napoca.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, reprezentand scutiri de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre societatile comerciale/cooperatiste, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca.

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, redeventelor, chiriilor si altor obligatii datorate bugetului local de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca.

4. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire si inscriere a unui drept de trecere asupra unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dambovitei.

5. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent spatiului comercial nr. 5, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 11A, bl. B1b, inscris in CF nr. 259021-C1-U7 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 116296 Cluj), sub nr. topo. 23541/1/C/V.

6. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent spatiului comercial nr. 10, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 11A, bl. B1b, inscris in CF nr. 259021-C1-U3 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 116297 Cluj), sub nr. topo. 23541/1/C/X.

7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 637/2000 (concesionarea unui teren).

8. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/asociere/comodat a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr. 298.

11. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Liceului cu Program Sportiv, a spatiului in suprafata de 256 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 56-58, Corp C.

12. Proiect de hotarare privind vanzarea terenurilor concesionate si a terenului cu destinatia de curte situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 66.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire patru locuinte unifamiliale P+E, cuplate cate doua, pe doua parcele alaturate, str. Eugen Ionesco nr. 51; beneficiar: Vidrean Simion.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire locuinte unifamiliale P+M si S(D)+P+M, str. Soporului nr. 33; beneficiari: Fodor Voichita Mariana si altii.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire ansamblu de locuinte individuale si colective, str. „A” (paralela cu Janos Zsigmond) – intre str. Alecu Russo si str. Nicolae Steinhardt; beneficiara: S.C. FIMARO INVEST S.A.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire locuinta unifamiliala P+M, str. Voievodul Gelu nr. 12-14; beneficiara: Vranceanu Maria.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., Centru de evaluare si servicii psihologice D+P+E, str. Dornei nr. 21; beneficiara: S.C. RTS ROMANIAN PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICE S.R.L.

18. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil de locuinte si spatii comerciale D+P+2E, str. Constantin Brancusi nr. 167; beneficiara: Vacaru Petronela Iuliana.

 

19 Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire casa familiala cu trei apartamente, P+2E, str. Donath nr. 239; beneficiar: Stinian Ioan.


20. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z.  str. Constanta – str. Ploiesti, pentru schimbare  functiune zona si construire si a P.U.D.  construire ansamblu multifunctional de birouri, comert si locuinte colective S+P+5E+2R, str. Constanta nr. 12-14-16; beneficiara: S.C. FLORISAL S.A.

21. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de solicitare a emiterii autorizatiei de constructie si de incepere a executarii lucrarilor autorizate a constructiei.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Dobrogei in municipiul Cluj-Napoca”.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Barbu Lautaru in municipiul Cluj-Napoca”.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Sportului in municipiul Cluj-Napoca”.

25. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Banatului in municipiul Cluj-Napoca”.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma organizarii procedurilor de achizitie pentru continuarea si finalizarea lucrarilor la blocurile din str. Tatra nr. 12 si Bdul. Nicolae Titulescu nr. 20, bl. P9 si suportarea din bugetul local a sumei de 353.490,81 lei, reprezentand contributia bugetului de stat la finantarea continuarii executarii  lucrarilor de interventie la aceste blocuri din cadrul Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

27. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 139/2012 (unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

28. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 134/2013 (alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2013 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate).

29. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 900.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca pentru executarea unor lucrari de constructie, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

30. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 565/2006 (asocierea in participatiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu o persoana juridica in vederea realizarii unei retele municipale de canalizari pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii) si incetarea aplicabilitatii Hotararii nr. 21/2012 (modificarea si completarea Hotararii nr. 565/2006 (asocierea in participatiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu o persoana juridica in vederea realizarii unei retele municipale de canalizatii pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii).

31. Informare privind blocurile de locuinte realizate prin programele Agentiei Nationale de Locuinte.

32.  Diverse.

 


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca