Sedinte » 56 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 16 05 2013

inapoi

Printeaza

 

1. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L. din data de 22 mai 2013 (la prima convocare) si, respectiv, din data de 24 mai 2013 (la a doua convocare).

2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2013.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

4. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Liceului cu Program Sportiv, a spatiului in suprafata de 256 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 56-58, Corp C.

5. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Liceului cu Program Sportiv, a salii de sport realizata prin programul national „Sali de sport” si a terenului aferent constructiei, in suprafata de 3300 mp.

6. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere avand ca obiect unitatile locative situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor.

7. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 151/2013 (includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Filialei Interjudetene Cluj-Bistrita a Uniunii Artistilor Plastici, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ap. 2).

8. Proiect de hotarare privind dezmembrarea, concesionarea, prin incredintarea directa si insusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrare teren concesionat, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Anina nr. 1, in suprafata de 7 mp.

 

9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 494/2007 (concesionarea, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 66-68, in suprafata de 27 mp., in vederea extinderii locuintei doamnei Coroian Gabriela).

10.  Proiect de hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. Eroilor nr. 2, ap. 3, in favoarea domnului parlamentar Adrian Gurzau.

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

12.  Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale de prioritati pentru anul 2013, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat.

13.  Proiect de hotarare privind includerea doamnei dr. Pop I. Oana Alina in Contractul de inchiriere nr. 1772/1999, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 30, in locul doamnei dr. Vlasie Doina.

14.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 137767/2009, incheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPARIRE IMP. EXP. S.R.L.

15.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 82946/1/2010, incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L.

16.  Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 11A, bl. B1 b, inscris in CF nr. 259021-C1-U1 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 117345 Cluj), sub numar topo. 23541/1/II.

17.  Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 9, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 11A, bl. B1b, inscris in CF nr. 259021-C1-U7 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 115455 Cluj), sub nr. topo. 23541/1/S/IX.

18.  Proiect de hotarare privind acordul asocierii titularei Contractului de inchiriere nr. 2016/2000, doamna Ciupitu Chican Florica, cu alta persoana juridica, in vederea desfasurarii de activitati economice in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 2.

19.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002), asa cum a fost modificata prin Hotararile nr. 264/2011 si 122/2012.

20.  Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 153/2011 (insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Muresanu nr. 24, si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului).

21.  Proiect de hotarare privind darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a unor terenuri in suprafata de 1.500 mp., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A si str. Coastei f.n.

22.  Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 4178 mp., aferent strazilor Depoului si Badea Cartan, situate in municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.    ANEXA

23.  Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia si inscrierea in cartea funciara a terenului aferent rampei de depozitare a deseurilor urbane Pata Rat.

24.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala, P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 24A; beneficiar: Bogdan Doru.

25.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire ansamblu de trei cabane, str. Carpenului nr. 24-28; beneficiar: Baratosi Tibor.

26.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire cladire pentru sediu firma, P+E si reorganizare incinta cu parcari, Calea Manastur nr. 42C; beneficiara: Fundatia Crestina Salvarea.

27.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., extindere si etajare locuinta, str. René Descartes nr. 43; beneficiar: Botar Iosif.

28.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire cladire de birouri P+2E in hala existenta si amenajare zona de parcare, Piata 1 Mai nr. 1-2; beneficiara: S.C. FABRICOM SISTEME SI SERVICII ROMANIA S.R.L.

29.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire locuinta unifamiliala, D+P+E si garaj, str. Moricz Zsigmond nr. 26A; beneficiara: Sagmar Monica.

 

30.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire doua locuinte cuplate, D+P+M, str. Huedinului nr. 11; beneficiar: Man Valer.

31.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire case unifamiliale, D+P+E si S+P+E, str. Hameiului nr. 28; beneficiari: Vidrean Mirela Ramona, Vidrean Vasile, Vidrean Simion si Vidrean Ana.

32.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., casa parohiala, S+P+E, str. Corneliu Coposu nr. 34; beneficiara: Parohia Ortodoxa „Sf. Arhangheli Mihail si Gavril”.

33.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., mansardare bloc de locuinte si amenajare locuri de parcare aferente, str. Inului nr. 6; beneficiara: S.C. ADIRALEX S.R.L.

34.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., reconversie functionala din hala industriala in cladire de birouri, str. Fabricii de Chibrituri nr. 9A; beneficiara: S.C. TIPARNITA PRODEXIM S.R.L.

35.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire imobil locuinta colectiva, P+4E, Aleea Garbau nr. 9A; beneficiar: Vidrean Adrian Daniel.

36.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Antonio Gaudi – pentru parcelare si construire; beneficiari: Luca Alexandru si asociatii.

37.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Tulcea sud si a P.U.D. – imobil de locuinte colective; beneficiari: Pop Ioan si asociatii.

38.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., complex educativ-sportiv „Scoala Internationala Cluj”, Aleea Baisoara nr. 2A; beneficiara: Fundatia „Copii Fericiti”.

39.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2013.

40.  Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

41.  Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Cantinei de ajutor social si pensiune aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

42.  Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor, serviciu aflat in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

43.  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Compartimentare Sala mica de sedinte, din cladirea Primariei municipiului Cluj-Napoca, situata pe strada Motilor nr. 3”.

44.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Dropiei in municipiul Cluj-Napoca”.

45.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Bisericii Ortodoxe in municipiul Cluj-Napoca”.

46.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Croitorilor in municipiul Cluj-Napoca”.

47.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare Aleea Stadionului in municipiul Cluj-Napoca”.

48.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Uzinei Electrice in municipiul Cluj-Napoca”.

49.  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Consolidare si reamenajare spatii birouri, strada I. M. Klein nr. 3, ap. 4, din municipiul Cluj-Napoca”.         ANEXA

50.  Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune de servicii cu respectarea procedurilor de achizitie publica prevazute de legislatia in materie.

51.  Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 40 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 131/2013.

52.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru efectuarea de reparatii, constructii, achizitionarea de aparatura medicala la spitalele clujene si pentru servicii de medicina dentara ale Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

53.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 260.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Federatiei Share Cluj-Napoca, pentru organizarea proiectului „Tineret@Cluj-Napoca 2015: anul de pregatire 2013 pentru Capitala Europeana a Tineretului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

54.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.600.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

55.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 300.000 lei pe anul 2013, din bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, pentru activitati nonprofit de interes local ale ONG-urilor locale, conform Anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

56.  Proiect de hotarare privind mandarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TETAROM S.A., din data de 27.05.2013.

57.  Informare privind locuinta de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap. 27.

58.  Proiect de hotarare privind  P.U.D., construire casa de locuit unifamiliala, S+P+E, str. Colonia Sopor f.n.; beneficiar: Gergely Stefan.

59.  Diverse.

 

 


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca