Sedinte » 55 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 09 04 2013

inapoi

Printeaza

 

 

1.Proiect de hotarare mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la S.C.S. FOTBAL CLUB CFR 1907 S.A., din data de 29 aprilie 2013, ora 12:30.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2012.

3. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Bugetar de Administrare Crese din municipiul Cluj-Napoca.

5.Proiect de hotarare privind alipirea si insusirea documentatiei topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 77-79, imobile concesionate in favoarea S.C. JACOBS IMPORT EXPORT S.R.L.

6. Proiect de hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. Eroilor nr. 2, ap. 3, in favoarea domnului parlamentar Adrian Gurzau.

7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 619/2000 (concesionarea unui teren), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 204/2001.  ANEXA

8. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a contractelor avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58B, actualizarea si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 ani.

9. Proiect de hotarare privind actualizarea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere avand ca obiect locuinte A.N.L. situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41.

10.   Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale, pentru anul 2013, pentru tinerii care au acces la locuinte construite prin A.N.L., destinate inchirierii, rezultata in urma solutionarii contestatiilor.

11.  Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipire teren, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb si atribuirea loturilor in suprafata de 500 mp. persoanelor care beneficiaza de prevederile Legii nr. 42/1990, Legii nr. 341/2004 si alLegii nr. 44/1994 si completarea Hotararii nr. 277/2003 (atribuirea unor terenuri veteranilor de razboi si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989).

12.  Proiect de hotarare privind  insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipire si inscrierea in cartea funciara a terenului cu nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1, situat in municipiul Cluj-Napoca.

13.  Proiect de hotarare privind criteriile de punctare (criterii de eligibilitate si de selectie) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere, formularele de inscriere pe lista de prioritati la locuinte sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti.

14.  Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Filialei Interjudetene Cluj-Bistrita a Uniunii Artistilor Plastici, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ap. 2.

15.  Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului „str. Calea Baciului”, situat in municipiul Cluj-Napoca.   ANEXA

16.   Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Muresanu nr. 24, si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului.

17.  Proiect de hotarare privind vanzarea unei locuinte din fondul locativ de stat situata, in municipiul Cluj-Napoca, str. Unirii nr. 21, ap. 22.

18.  Proiect de hotarare privind vanzarea unei locuinte din fondul locativ de stat situata, in municipiul Cluj-Napoca, str. Hateg nr. 4, ap. 24.

19.  Proiect de hotarare privind vanzarea locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Campul Painii nr. 20, ap. 4 Corp II, in favoarea doamnei Magyarosi Iuliana.

20.  Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 4/2001 (vanzarea unor locuinte din fondul locativ de stat).

21.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 370/2011 (insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 10, ap. 10).

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 82946/1/2010 incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 82946/2/2010 incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 82946/2010 incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L.

25.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire doua case unifamiliale, str. Romul Ladea nr. 59; beneficiar: Duna George Paul.

26.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire cabana, str. Colonia Faget nr. 31C; beneficiar: Rus Flaviu.

27.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire casa unifamiliala, P+E, str. Voievodul Gelu nr. 16; beneficiar: Zaharie Flaviu.

28.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., extindere garaj auto parter, str. Eugen Ionesco nr. 47A; beneficiar: Negrusa Ovidiu.

29.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil de locuinte colective si birouri, S+P+2E+etaj 3 retras, str. Septimiu Albini nr. 23; beneficiari: Zagoni Szabo Stefan si Zagoni Szabo Margareta.

30.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire imobil de locuinte cu trei apartamente, S+P+E+etaj retras, str. Trambitasului nr. 17; beneficiar: Pop Cristian.

31.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire locuinta unifamiliala, D+P+M, Bdul. Muncii nr. 113; beneficiari: Sima Ioan si Sima Adrian.

32.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobile de locuinte colective, D+3E+etaj retras, str. Rapsodiei nr. 6B; beneficiar: Pop Ioan.

33.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta familiala, D+P+E, str. Artarului nr. 2A; beneficiar: Radoi Riger Valentin.

34.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil cu functiuni mixte, S+P+3E+etaj retras, str. Fabricii nr. 69-71; beneficiari: S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L., Szentgyorgyi Viorica si  Szentgyorgyi Iosif Arpad.

35.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire statie de distribuire carburanti, str. Traian Vuia nr. 190; beneficiara: S.C. G&D TOP DESIGN S.R.L.

36.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centru social si comunitar integrat pentru incluziunea comunitatilor defavorizate din Zona Metropolitana Cluj, cu accent pe comunitatile segregate si izolate din Pata Rat”.

37.  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate  de proiectul „Centru social si comunitar integrat pentru incluziunea comunitatilor defavorizate din Zona Metropolitana Cluj, cu accent pe comunitatile segregate si izolate din Pata Rat”.

38.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Desegregarea sincluziunea sociala a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitana Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitatile segregate si izolate din Pata Rat, prin asigurarea locuintelor sociale de urgenta”.

39.  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate  de proiectul „Desegregarea sincluziunea sociala a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitana Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitatile segregate si izolate din Pata Rat, prin asigurarea locuintelor sociale de urgenta”.

40.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Incluziunea grupurilor defavorizate, prin crearea de locuri de munca durabile in zona Pata Rat”.

41.  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Incluziunea grupurilor defavorizate, prin crearea de locuri de munca durabile in zona Pata Rat”.

42.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 508/2012 (aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup I”).

43.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 509/2012 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca, Grup I”).

44.  Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj pentru anul 2013.

45.  Proiect de hotarare privind aprobarea contractelor de mandat incheiate cu asociatiile de proprietari pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuit, prin accesarea de fonduri europene.

46.  Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri cu privire la activitatea de salubrizare stradala si deszapezire.

47.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 121/2010 (aprobarea acordarii gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pe toate liniile, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, asistenti personali, precum si pentru insotitorii acestora).

48.  Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotararii nr. 58/2013 (aprobarea retelei scolare de pe raza municipiului Cluj-Napoca a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particulare, cu structurile aferente, pentru anul 2013-2014).

49.  Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2013.

50.  Proiect de hotarare privind concursul intre asociatiile de proprietari/locatari „CURATENIE GENERALA”.

51.  Proiect de hotarare privind atribuirea numelui maestrului Dumitru Farcas Salii de spectacole a Casei de Cultura a Studentilor, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

52.  Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 151 cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 131/2013.

53.  Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2013, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Cluj-Napoca. 

54.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Inspectoratului Scolar Judetean Cluj pentru organizarea proiectului „Olimpiade si Concursuri Nationale – Cluj-Napoca 2013”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

55.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 5.200 lei de la bugetul pe anul 2013 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in vederea achizitionarii de produse alimentare  (dulciuri) si acordarea acestora cu ocazia sarbatorilor de Paste.

56.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul pe anul 2013 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, pentru organizarea celei de-a patra editii a Conferintei Nationale cu participare internationala „Doar impreuna putem asigura servicii sociale de calitate”, in perioada 27-28 mai 2013, la Cluj-Napoca.

57.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Universitatii „Babes-Bolyai” pentru sustinerea proiectului de cercetare „Comportamente si atitudini pentru sanatate in randul tinerilor”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

58.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 7.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013Regiei Autonome de Transport Urban Calatori Cluj-Napoca, din care 6.628.000 de lei in vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor posesori ai unuia dintre cele patru carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student si OMNIPASS, in perioada ianuarie-decembrie a.c., 42.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), 190.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Pata Rat la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor)si 140.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Valea Fanatelorla scolile si gradinitele din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie  a.c. (cu exceptia vacantelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

59.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.390.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru activitati nonprofit de interes local ale institutiilor de cultura, invatamant si O.N.G.-urilor locale, conform Anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

60.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 3.800.000 lei de la bugetul local pe anul 2013, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, respectand Regulamentul privind finantarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive aprobat prin Hotararea nr. 472/2012, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

61.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 600.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilelor Municipiului, Zilei Nationale a Romaniei, Targul de Craciun, Seri de Vara Clujene, Cluj-City Break si Revelionului 2014, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.   

62.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2013, pentru sarbatorirea maestrului Dumitru Farcas, cetatean de onoare a municipiului Cluj-Napoca, la implinirea varstei de 75 de ani, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

63.  Raport privind acordarea serviciilor de asistenta sociala si utilizarea subventiilor de catre asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in municipiul Cluj-Napoca si care au primit subventii de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca in anul 2012.

64.  Informare privind modul de indeplinire a hotararilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate in perioada 4 iulie – 14 decembrie 2012.

65.  Diverse.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca