Sedinte » 54 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 15 03 2013

inapoi

Printeaza

 

1.      Proiect de hotarare privind aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2013, in vederea repartizarii, prin inchiriere a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor.

2.      Proiect de hotarare privind alipirea si insusirea documentatiei topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 77-79, imobile concesionate in favoarea S.C. JACOBS IMPORT EXPORT S.R.L.

3.      Proiect de hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. Eroilor nr. 2 ap. 3 in favoarea domnului parlamentar Adrian Gurzau.

4.      Proiect de hotarare privind mandatarea viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca, pentru semnarea actelor privind acordul modificarii limitelor de proprietate.

5.      Proiect de hotarare privind modificarea si competarea Hotararii nr. 619/2000 (concesionarea unui teren), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 204/2001.  Anexe

6.      Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 370/2011 (insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 10, ap. 10).

7.      Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Filialei Interjudetene Cluj-Bistrita a Uniunii Artistilor Plastici, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ap. 2.

8.      Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Albert Einstein in municipiul Cluj-Napoca ”.

9.      Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare sens giratoriu 7 strazi  in municipiul Cluj-Napoca ”.

10.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Ciprian Porumbescu in municipiul Cluj-Napoca ”.

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare alei si parcari adiacente str. Trotusului nr. 4  in municipiul Cluj-Napoca ”.

12.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 82946/1/2010 incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L.

13.  Proiect de hotarare privind  aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 82946/2010 incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L.

14.  Proiect de hotarare privind  aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 82946/2/2010 incheiat cu S.C. RAZALEX S.R.L.

15.  Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate si de selectie) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere incepand cu anul 2014, formularele de inscriere pe lista de prioritati la locuinte sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si a locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti.

16.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire doua locuinte unifamiliale, D+P+E si P+E, str. Sperantei nr. 19; beneficiar: Varga Ovidiu Adrian.

17.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., extindere si etajare constructie parter si amenajare sase apartamente in imobil de locuinte autorizat, P+2E, str. Teodor Mihali nr. 11; beneficiar: Linter Ioan.

18.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., hala depozitare si birouri, str. Taietura Turcului nr. 47 (parc industrial Tetarom I); beneficiara: S.C. GPM LOGISTIC INVESTMENT S.R.L.

19.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., hala de ansamblare si birouri, P+2E si P+1E,  Bdul. Muncii nr. 18; beneficiara: S.C. 2 CONNECT ROMANIA S.R.L.

20.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire cladire de servicii, str. Molnar Piuariu nr. 2; beneficiara: S.C. UNIRAIFEN S.R.L.

21.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinte unifamiliale, P+E, str. Emil A. Dandea nr. 6-12; beneficiar: Rosca Florin.

22.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - str. Constanta – str. Ploiesti, pentru schimbare functiune zona si construire si a P.U.D.  - construire ansamblu multifunctional de birouri, comert si locuinte colective S+P+5E+2R, str. Constanta nr. 12-14-16; beneficiara: S.C. FLORISAL S.A.

23.  Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Municipiul Cluj-Napoca si agentii economici/institutii in vederea punerii in aplicare a proiectului municipalitatii clujene „Adopta un spatiu verde!”.

24.  Proiect de hotarare privind aderarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la „European Social Network” (Reteaua Europeana de Servicii Sociale).

25.  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei 1 la Hotararea nr. 119/2011 (aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari).

26.  Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local „Asociatia Metropolitana de Transport Public Cluj”.

27.  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

28.  Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat aferente semestrului II al anului scolar 2012-2013.

29.  Proiect de hotarare privind acordarea  „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 1000 lei, din bugetul local pe anul 2013, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

30.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.740.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru activitati nonprofit de interes local ale institutiilor de cultura, invatamant si O.N.G.-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

31.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.422.470 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2013, pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

32.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2013 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate.

33.  Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de calatori practicate de catre R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

34.  Proiect de hotarare privind plata sumei de 11.196,26 lei, reprezentand despagubiri si a sumei de 1.100 lei, reprezentand cheltuieli de judecata catre Bacila Radu Calin si Bacila Carmen Gabriela.

35.  Informare privind imobilul cu destinatia de locuinta situat pe str. General Traian Mosoiu nr. 45 ap. 10, detinut de Balasz Carol in baza Contractului de inchiriere nr. 41341/2000.

36.  Diverse.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca