Sedinte » 50 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 14 12 2012

inapoi

Printeaza

 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.

 

2. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Marinescu nr. 60 ap. 2.

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2012 (Anexa la Hotararea nr. 372/2012).

 

4. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Cluj, a spatiului in suprafata de 56,61 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 1.

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 

6. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 350/2011 (aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L).

 

7. Proiect de hotarare privind modificarea Anexelor 1, 2 si 3 la Hotararea nr. 363/2012 (aprobarea criteriilor de punctare pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere, a formularelor de inscriere pe lista de prioritati la locuinte sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti).

 

8. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2012, pentru fiecare dintre cele 61 de cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 59/2012.

 

9. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 103, inscris in CF nr. 251966 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 1154 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 115328 Cluj).

 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala S+P+E, str. Dimitrie Onciu  nr. 18; beneficiar: Leach Costin Antoniu.

 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire doua locuinte unifamiliale P+M, str. Stefan Cicio Pop  nr. 13; beneficiara: Albu Dumitra.

 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. casa unifamiliala, str. Petre Dulfu nr. 11; beneficiar: Gavris Daniel.

 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire doua locuinte unifamiliale cuplate D+P+M, str. Rozmarinului nr. 15A; beneficiar: Muntean Ioan.

 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil de locuinte colective D+P+E+R, str.  Iuliu Moldovan nr. 20; beneficiari: Bolboaca Alexandru si Orb Florin.

 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. doua locuinte familiale cuplate, str. Veseliei nr. 6A ; beneficiari: Sandor Iosif si Sarb Rodica.

 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. actualizare P.U.D. locuinta familiala, str. Theodor Pallady  nr. 6C si 6D; beneficiar: Dolha Ioan.

 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. reabilitare camin studentesc si realizare acces auto in incinta, str. Brasov nr. 2-4; beneficiar: S.C. NAPOCA TREK S.R.L.

 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. mansardare, reamenajare locuinta unifamiliala si amenajari in incinta, str. Uliului nr. 22A; beneficiar: Cuibus Octavian Petru.

 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Garii Nord – Liberty Center; beneficiara: S.C. LIBERTATEA S.A.

 

20. Proiect de hotarare privind stabilirea alocatiei zilnice de hrana si a contributiei lunare a parintilor/reprezentantilor legali la Centrul Bugetar de Administrare Crese la 7 lei/zi/copil.

 

21. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TETAROM S.A. in vederea exercitarii dreptului de actionar.

 

22. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj, din data de 17.12.2012, ora 12 si respectiv ora 13.

 

23. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2012 ale Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, a Cererii de finantare (tip) si a Contractului de finantare (tip), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 

25. Proiect de hotarare privind plata sumei de 23.950 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Ghertoiu Dan Mihai.

 

26. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare date, dezlipire si alipire unitati individuale din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1.

 

27. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor, a parkingului suprateran, situat pe str. Mehedinti nr. 58A.

 

28. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a Contractului nr. 23383/1999, avand ca obiect „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 56, ap. 28, pana la data de 19.05.2014 si modificarea titularului contractului, Szabo Istvan (sot), cu Szabo Camelia Delia (sotie).

 

29. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ponorului nr. 8.

 

30.Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare date si dezlipire unitate individuala, pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emile Zola nr. 1, ap. 23.

 

31. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere avand ca obiect unitatile locative situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Pata Rat.


32. Proiect de hotarare privind acordul incheierii unui contract de inchiriere, intre Universitatea de Arta si Design Cluj si o persoana juridica, in vederea amplasarii unui automat de bauturi calde, avand ca obiect suprafata de 1 (unu) mp. din spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21, dat in folosinta gratuita institutiei de invatamant superior.

 

33. Proiect de hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca in domeniul privat al acestuia.

 

34. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 427/2012 (atribuirea, in regim de inchiriere, a suprafetei de 69,13 mp. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 11, ap. 42, in favoarea Partidului Conservator).

 

35. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere.

 

36. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 225/2011 (aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat) si modificarea Hotararii nr. 363/2011.

 

37. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/asociere/comodat a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.  Anexa

 

38. Proiect de hotarare privind atribuirea, in regim de inchiriere, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 6, ap. 1, in favoarea Partidului Socialist Roman (P.S.R.).


39. Proiect de hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Alecsandri  nr. 1, ap. 1, in favoarea Partidului National Taranesc Crestin Democrat (P.N.T.C.D.).

 

40. Proiect de hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Voda nr. 18-20, ap. 46, in favoarea Partidului Noua Republica.

 

41. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 414/2009 (infiintarea Centrului Social de Urgenta), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 478/2009.  Anexa

 

42. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 478/2011 (aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „Imbunatatirea accesului cetatenilor si personalului medical la servicii medicale” al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca).

 

43. Proiect de hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Saguna nr. 12, ap. 4, in favoarea doamnei Cseh Gyoaparka.  Anexa

 

44. Proiect de hotarare privind suportarea din bugetul local a sumei de 705.678,99 lei, reprezentand lucrari executate in cadrul Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

 

45. Proiect de hotarare privind nivelul contributiei proprii a Municipiului Cluj-Napoca la Programul Operational Regional Axa Prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere, Subdomeniul sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte si instituirea taxei de reabilitare termica.

 

46. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

 

47. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, aferenta trimestrului IV al anului 2012.

 

48. Proiect de hotarare privind moficarea articolului 1 al Hotatarii nr. 72/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 413/2012 (alocarea sumei de 5.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, din care 5.262.075 de lei, in vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor posesori ai unuia dintre cele patru carduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student si OMNIPASS, in perioada ianuarie-decembrie a.c., 41.446 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie–31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), 127.662 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Pata Rat la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie–31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor) si 68.817 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Valea Fanatelor la scolile si gradinitele din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 

49. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare si deszapezire pentru S.C. Rosal Grup S.R.L. si S.C. Bratner Servicii Ecologice S.A), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 345/2010.


50. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 61.000 lei Federatiei Romane de Tenis, in vederea organizarii meciului de Cupa Davis dintre Romania si Danemarca, in municipiul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

51. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005, astfel cum a fost modificata si completata (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca). Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4

 

52. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.400 lei de la bugetul pe anul 2012 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in vederea achizitionarii de produse alimentare (dulciuri) si acordarea acestora cu ocazia Sarbatorilor de Craciun si Anul Nou 2013.

 

53. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Sindicatului „Civitas”, pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun si pentru achizitionarea de cadouri pentru copiii salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca, ai salariatilor Cantinei de ajutor social si pensiune, ai salariatilor Centrului bugetar-crese, ai Secretarului municipiului Cluj-Napoca, precum si ai salariatilor serviciilor publice infiintate  in subordinea Consiliului local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 

54. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 181.957 lei de la bugetul local pe anul 2012 Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj, in vederea achizitionarii unei statii centrale de sterilizare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


55. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal, pentru plata utilitatilor (energie electrica, gaz, apa, ardere deseuri), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


56. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 

57. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Clubului Sportiv C.F.R.  – popice, in vederea premierii sportivilor participanti la Cupa Mondiala la Popice si acoperirii costurilor privind participarea la jocurilor din cadrul optimilor Champions League, editia 2012-2013, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 

58. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 463/2010 astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 325/2012 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea tramei stradale de acces in zona industriala”, din Cluj-Napoca, judetul Cluj).

 

59. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 464/2010 astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 326/2012 (aprobarea proiectului si a cheltuielior legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces in zona industriala”, din Cluj-Napoca, judetul Cluj).

 

60.Diverse.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca