Sedinte » 5 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 16 02 2010

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

2. Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 2000 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Cluj-Napoca

3. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, din bugetul local, pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

4. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism si constituirea Comisiei operative si a Comisiei de estetica urbana

6. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Cluj-Napoca la programul „Locuinte pentru tineri” str. Ghimesului fn., municipiul Cluj-Napoca

7. Proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei concesionate in favoarea SC INVESTICON SRL conform contractului de concesiune nr. 166/1999, cu suprafata de 2000 mp. din terenul in suprafata totala de 5350 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fantanele – Miraslau, bdul. 1 decembrie 1918 f.n

8. Proiect de hotarare privind aprobarea cesionarii partiale a drepturilor dobandite prin Contractul de asociere in participatiune nr. 41/2001 incheiat intre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC PROFI ROM FOOD SRL catre SC RIP-EST SRL

9. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent apartamentului nr. 42, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2B, bl. A1B, inscris in CF nr. 252150-Cluj, cu nr. topografic 21523/2

10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 475/2009 (preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Marasti si Victoria din domeniul privat al statului si din administrarea R.A.D.E.F. Romaniafilm Bucuresti, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

11. Proiect de hotarare privind instituirea unui drept de servitute, de trecere in favoarea imobilului cu nr. cadastral 7927/2, inscris in CF nr. 261656 Cluj-Napoca, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 20


12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 341/2009 (insusirea documentatiei tehnice cadastrale, intocmita pentru delimitarea corpului de proprietate inscris in CF nr. 24517 Cluj, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragos Voda nr. 36-38, in scopul parcelarii)

13. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 413/2009 (darea in folosinta gratuita a spatiului cu suprafata utila de 249,20 mp din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragos Voda nr. 36-38, aflat in administrarea Consiliului local in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)


14. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea terenului si a constructiei situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3A, in cartea funciara

15. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 541/2008 (darea in folosinta gratuita a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

16. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a SCC NAPOCA SA Cluj-Napoca asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21

17. Proiect de hotarare privind plata sumei de 10750 lei catre Manzatu Emil, Blaga Maria, Berindean Ruxandra Alina si Vulpescu Dan Gabriel cu titlu de cheltuieli de judecata

18. Proiect de hotarare privind stabilirea structurii Comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere

19. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 364/2009 (ridicarea si transportul vehiculelor fara stapan si abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca)

20. Proiect de hotarare privind stabilirea unor despagubiri pentru ocuparea abuziva a locuintelor si spatiilor cu alta destinatie, proprietatea municipiului Cluj-Napoca

21. Diverse (a) (b)


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca