Sedinte » 48 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 16 10 2012

inapoi

Printeaza

 

1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Florin Bercean.
 
2.  Proiect de hotarare privind  conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” doamnei Simona Marcela Richter.
 
3. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a premiului in suma neta de cate 1000 lei, din bugetul local pe anul 2012, pentru fiecare dintre cele 39 cupluri clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 59/2012.
 
4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 484/2011 (reglementarea aprovizionarii si circulatiei autovehiculelor, pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 
5. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr. 68/2012 (alocarea sumei de 2.175.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru efectuarea de reparatii, constructii, achizitionarea de aparatura medicala la spitalele clujene si pentru servicii de medicina dentara ale Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 205/2012.
 
6. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea liniilor prioritare de subventionare de la bugetul local, in anul 2013, pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, precum si categoriile de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul local, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii avand ca obiect achizitia unui imobil, in vederea implementarii proiectului POSDRU/96/6.2/S/63444 „Impreuna pentru un inceput sigur”.
 
9. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 648/2000 (atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararile nr. 343/2001 si 263/2011.
 
10. Proiect de hotarare privind dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa si insusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 122, in suprafata de 29 mp., in vederea extinderii si etajarii casei de locuit.
 
11. Proiect de hotarare privind dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa si insusirea documentatiei topografice, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campeni nr. 13, in suprafata de 18 mp., in vederea extinderii locuintei.
 
12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 684/2006 (concesionarea unui teren situat in municipiului Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 77-79).
 
13. Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului concesionat prin licitatie publica in favoarea S.C. EURO DEVELOPMENT S.R.L. si aprobarea inscrierii dreptului de concesiune, conform cotelor-parti detinute din constructie, aferente apartamentelor si garajelor edificate, din terenul concesionat in suprafata de 877 mp.
 
14. Proiect de hotarare privind insusirea documentatie tehnice pentru modificarea suprafetei terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 25.
 
15. Proiect de hotarare privind  insusirea documentatie tehnice pentru repozitionarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Meziad nr. 4.
 
16. Proiect de hotarare privind darea in administrare Academiei de Muzica „Gheorghe Dima”, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 106, in suprafata de 2760 mp.
 
17. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de modificare suprafata si alipire pentru imobilele situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mecanicilor nr. 56.
 
18. Proiect de hotarare privind acordul asocierii titularilor Contractului de inchiriere nr. 2288/2001, Bors Felicia si Bors Grigore Andrei cu alta persoana juridica, in vederea desfasurarii de activitati economice in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27 ap. 6.
 
19. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj S.A., din data de 05.11.2012, ora 12 si, respectiv, ora 13.
 
20. Proiect de hotarare privind demararea negocierilor pentru incheierea unui contract de uzufruct, in vederea punerii in valoare, in interes public, a unei portiuni din platoul cunoscut sub denumirea de „zona Cetatuia”.
 
21. Proiect de hotarare privind Regulamentul aplicabil schimbului de locuinte aflate in proprietatea Statului Roman/Municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 
22. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.
 
23. Proiect de hotarare privind demolarea imobilului cu numar cadastral CI, nr. topo. 8775, inscris in CF nr. 282891, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baia Mare nr. 16 si includerea terenului in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.
 
24. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii denumirii „Scolii Internationale Cluj-Napoca” in „Transylvania College. The Chambridge International School in Cluj”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 
25. Proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii nr. 331/2012 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 
26. Proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii nr. 332/2012 (repartizarea consilierilor locali in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 
27. Proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii nr. 333/2012 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca).
 
28. Proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii nr. 334/2012 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca).
 
29. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru actualizarea suprafetei si dezlipirea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babes nr. 7.   ANEXA
 
30. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.
 
31. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Teatrului Maghiar de Stat Cluj, pentru organizarea Festivalului „INTERFERENTE”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 
32. Proiect de hotarare privind modificarea Art. 1 al Hotararii nr. 72/2012 (alocarea sumei de 5.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, din care 5.262.075 de lei, in vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor posesori ai unuia dintre cele patru carduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student si OMNIPASS, in perioada ianuarie-decembrie a.c., 41.446 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie–31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), 127.662 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Pata Rat la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie–31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor) si 68.817 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru transportul elevilor din Valea Fanatelor la scolile si gradinitele din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).
 
33. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Institutului Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare ”Nicolae Stancioiu” pentru reparatii la cladire, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 
34. Proiect de hotarare privind alocare sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Asociatiei Grupul Pont pentru organizarea finalei competitiei „Youth@Cluj-Napoca 2015 – Cluj-Napoca for European Youth Capital”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 
35. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2012, in vederea acoperirii costurilor privind participarea Clubului de Fotbal Feminin „Olimpia” Cluj-Napoca la jocurile din cadrul Uefa Women's Champions League, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 
36. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 in vederea acoperirii costurilor privind participarea echipei de handbal feminin al Clubului Sportiv Universitatea – Jolidon Cluj-Napoca la jocurile din cadrul Ligii Campionilor Europeni, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 
37. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Asociatiei pentru Adevarul Revolutiei din Judetul Cluj in vederea Comemorarii a 23 ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 
 
38. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj, din care 100.000 lei Sectiei Clinice de Neurochirurgie pentru finalizarea lucrarilor de reamenajare si modernizare, 200.000 lei Clinicii Chirurgie I pentru lucrari de reparatii si 200.000 lei Clinicii Maxilo-Faciale I pentru lucrari de reparatii, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 
39. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 60/2012 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centru TEAM – Zona Metropolitana Cluj – de sprijinire a afacerilor”) din Cluj-Napoca, jud. Cluj.
 
40. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 61/2012 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Centru TEAM – Zona Metropolitana Cluj – de sprijinire a afacerilor”) din Cluj-Napoca, jud. Cluj.
 
41. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire doua locuinte cuplate cu trei unitati locative P+M, str. Dinicu Golescu nr. 7-9; beneficiar: Ile Nicusor.
 
42. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire hala cu spatii frigorifice, str. Branului nr. 53; beneficiara: SC EUROBEST EXIM SRL.
 
43. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu rezidential cu locuinte unifamiliale (S)+P+E+M, str. Predeal nr. 40; beneficiara: SC TERRA HABITAT SRL.
 
44. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociatia Culturala Helikon in vederea finantarii si realizarii in comun al proiectului „Cluj-Napoca – Capitala Culturala Europeana”.   ANEXA
 
45. Proiect de hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 83, ap. 11, in favoarea Partidului Poporului Dan Diaconescu.
 
46. Proiect de hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a suprafetei de 69,13 mp. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 11, ap. 42, in favoarea Partidului Conservator.
 
47. Informare privind stadiul inscrierii in cartea funciara a blocurilor de locuinte situate in municipiul Cluj-Napoca, realizate prin programul A.N.L.
 
48. Diverse.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca