Sedinte » 39 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 20 03 2012

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala P+M, str. Mierlei nr. 4 (fosta str. Cucului nr. 4a); beneficiar: Roman Tiberiu.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire trei locuinte unifamiliale D+P+M, str. Romul Ladea nord; beneficiari: Vecsei Ferencz si asociatii.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu functiune mixta S+P+3E, str. Constantin Brancusi nr. 56; beneficiara: Vlaic Sonea.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. trei imobile D+P+2E si etaj tehnic partial, str. Anatole France nr. 18; beneficiara: S.C. BARGO IMPEX S.R.L.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Oasului, cartier Lomb si a P.U.D. – centru T.E.A.M. – Zona Metropolitana Cluj, de sprijinire a afacerilor, Cluj-Napoca; beneficiar: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte cu sase apartamente, str. Fagului nr. 45-45A; beneficiar: Orza Valeriu.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil cu functiuni mixte (servicii si locuinte) D+P+2E, str. Alexandru Vlahuta nr. 22; beneficiar: Bar Tudor.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.
9. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 45/A, situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Bibliotecii nr. 10, bl. 13 (fosta Piata Marasti, Bl. 13), inscris in C.F. nr. 251414-C1-U9 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 141285 Cluj), sub nr. topo. 23708/3/XLV/A.
10. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Portile de Fier nr. 15, inscris in C.F. nr. 285179 Cluj-Napoca,  cu nr. topo. 21508/2  (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 137772 Cluj-Napoca).
11. Proiect de hotarare privind insusirea documentatie tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Deaconu Coresi nr. 22 si atribuirea in proprietate a terenului in suprafata de 280 mp., conform Sentintei Civile nr. 215/2008.
12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 264/2011.
13. Proiect de hotarare privind stingerea pe cale amiabila a litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 1811/211/2010 (numar initial 1637/1285/2008), cu privire la partaj judiciar, precizat ulterior ca actiune in rezolutiunea Contractului de vanzare-cumparare nr. 238/2008, incheiat in temeiul Legii nr. 550/2002 si a Hotararii nr. 99/2008.
14. Proiect de hotarare privind vanzarea spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hajdeu nr. 4, catre S.C. SPIDER IMPEX S.R.L.
15. Proiect de hotarare privind revocarea art. 2 al Hotararii nr. 178/2009 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 74, inscris in C.F. nr. 157766, cu nr. topografic 24038/2).
16. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Colegiului Tehnic „Ana Aslan”, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 52.
17. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/asociere/comodat a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.
18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 178/2003 (atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 364/2004.
19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 474/2009 (aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „Sistem informatic integrat pentru servicii online oferite in municipiul Cluj-Napoca”, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Sectorial Cresterea competitivitatii economice, axa prioritara 3: „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, domeniul major de interventie: „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar).
20. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 183/2011 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul Regional de Excelenta pentru Industrii Creative”), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 437/2011.
21. Proiect de hotarare privind modificarea Art. 2 al Hotararii nr. 184/2011 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Centrul Regional de Excelenta pentru Industrii Creative”).
22. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Arinilor si alei adiacente in municipiul Cluj-Napoca”.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Frasinului in municipiul Cluj-Napoca”.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Taberei in municipiul Cluj-Napoca”.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Cosminului in municipiul Cluj-Napoca”.
26. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare trotuare si alei adiacente la strada Tasnad – tronson I – si strada Portile de Fier, in municipiul Cluj-Napoca”.
27. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Simion Musat si aleea adiacenta, in municipiul Cluj-Napoca”.
28. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Construire sala de sport si lucrari tehnico-edilitare aferente Colegiului National George Cosbuc, , in municipiul Cluj-Napoca”.
29. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren pentru strada Uliului in municipiul Cluj-Napoca”.
30. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 84/1996 privind cresterea, intretinerea si circulatia cainilor in municipiul Cluj-Napoca.
31. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
32. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 109.623,99 lei de la bugetul local pe anul 2012, reprezentand contravaloarea lucrarilor de reparatii, constructii si instalatii efectuate la imobilul din str. G-ral. T. Mosoiu nr. 74, detinut cu contract de inchiriere de catre Asociatia Nationala a Surzilor din Romania –  Filiala Cluj.
33. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.938.000 lei de la bugetul local pe anul 2012, pentru activitati non profit de interes local ale institutiilor de cultura si ONG-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
34. Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul Cluj-Napoca si Asociatia Pro Someseni.
35. Diverse.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca