Sedinte » 34 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 31 01 2012

inapoi

Printeaza

1.  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei 7 la Hotararea nr. 446/2011 (aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate).


2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. trei locuinte unifamiliale D+P+E – S+P+M, str. Fagetului nr. 10A, 10B si 10C; beneficiari: Mates Ioan, Berciu Cristina si Pop Vasile.


3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P, str. Campului nr. 315; beneficiar: Pop Radu.


4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil cu functiuni mixte S+P+Me+4E, str. Paris nr. 19-21; beneficiar: Benche Narcis.


5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta cu doua apartamente P+E+M, str. Ariesului nr. 73; beneficiar: Dobos Horia.


6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala P+E, str. Iuliu Merca nr. 18; beneficiar: Florea Adrian Alin.


7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D. construire doua imobile de locuinte colective si servicii S+D+P+9E+R, str. Alverna; beneficiara: S.C. PLAST TECHNIK S.R.L.


8. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z si P.U.D. str. Dimitrie Gusti, latura nordica – corelare si actualizare reglementari urbanistice; beneficiari: Adam Radu si Manole Tudor.


9. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Fabricii – str. Sobarilor; beneficiara: S.C. SPUT S.A.


10. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Cheile Baciului – str. Triajului; beneficiara: S.C. EXING CONSTRUCT S.R.L.


11. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Clinicilor nr. 4 si P.U.D. depozit de carte la Biblioteca Centrala Universitara „Lucian Blaga”.


12. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. „reactualizare P.U.Z. – Buna ziua nord”; beneficiara: S.C. GRAND HOTEL S.R.L.


13. Proiect de hotarare privind apobare P.U.D. modificare solutie constructiva – stabilire distante de amplasare pentru casa de vacanta P+M, str. Ferigii f.n. (pentru intrare in legalitate); beneficiar: Gherman Sabin.


14. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. stabilire distante de amplasare pentru locuinta unifamiliala S+P+M si corp anexa parter, str. Madach Imre nr. 23 (pentru intrare in legalitate); beneficiar: Paglisan Calin.


15. Proiect de hotarare privind apobare P.U.D. locuinta unifamiliala P+E, str. Traian Mosoiu nr. 39 (pentru intrare in legalitate); beneficiar: Popa Serban.


16. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. stabilire distante de amplasare pentru  locuinta unifamiliala P+E, str. Rene Descartes nr. 44 (pentru intrare in legalitate); beneficiar: Ghior Lidia.


17. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. modificare solutie constructiva-stabilire distante de amplasare la locuinta D+P+E+M, str. Sighisoarei nr. 37 (pentru intrare in legalitate); beneficiara: Zangari Irma.


18. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. stabilire distante de amplasare pentru  locuinta unifamiliala D+P, str. Johannes Guttemberg nr. 5 (pentru intrare in legalitate); beneficiar: Oros Eugen.


19. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. stabilire distante de amplasare pentru  trei cladiri de locuinte, str. Theodor Pallady (pentru intrare in legalitate); beneficiar: Ciobotarenco Stefan.


20. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.


21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 647/1999 (concesionarea terenului situat in str. Ariesului nr. 101).


22. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 12 (fosta Ciresilor nr. 53), inscris in CF nr. 274770 Cluj-Napoca, cu nr. topo 1027/1/7 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 140318 Cluj-Napoca).


23. Proiect de hotarare privind transcrierea Contractului de inchiriere nr. 42.468/2011 de pe Asociatia Culturala Transilvania Fashion pe Asociatia Culturala Pro Transilvania.


24. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009.


25. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere.


26. Proiect de hotarare privind pelungirea termenului de locatiune/asociere/comodat a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.


27. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 267/2011 (concesionarea, prin incredintare directa si insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Garbau nr. 11, in suprafata de 13 mp.).


28. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 469/2011 (insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Oasului” si actualizarea pozitiei nr. 1699 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).


29. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 482/2011 (insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Calea Baciului” si actualizarea pozitiei nr. 1301 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).


30. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 465/2011 (insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Ion Luca Caragiale” si actualizarea pozitiei nr. 1561 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).


31. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 468/2011 (insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Primaverii” si actualizarea pozitiei nr. 1628 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).


32. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 466/2011 (insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a imobilului „strada Emil Isac” si actualizarea pozitiei nr. 1427 din Anexa 4 la Hotararea nr. 532/2009, cu modificarile si completarile ulterioare).


33. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr. 394/2010 (darea in administrare, Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18/a, pe perioada desfasurarii activitatii).


34. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a unor spatii cu alta destinatie, Cluj-Napoca.


35. Informare privind aprobarea retelei scolare si a noilor denumiri propuse pentru unele scoli si gradinite pentru anul scolar 2012-2013 de pe raza municipiului Cluj-Napoca.


36. Informare privind infiintarea subcomisiei de dialog social Cluj-Napoca.


37. Informare privind solicitarile de cumparare a locuintelor, aflate in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in temeiul Decretului-lege nr. 61/1990 si a a Legii nr. 112/1995.


38. Raport privind acordarea serviciilor de asistenta sociala si utilizarea subventiilor de catre asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in municipiul Cluj-Napoca si care au primit subventii de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca in anul 2011.


39. Diverse.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca