Sedinte » 29 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 27 09 2011

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.D. punct de expunere produse traditionale si artizanat si bucatarie de vara, str. Foisorului  nr. 22; beneficiar: Negru Aurel.
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+M, str. Voievodul Gelu nr. 30A; beneficiara: Roza Ioana.
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala S+P+E, str. Petru Cretia nr. 4; beneficiar: Reijers Walterus.
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.Z. - aleea Nectarului, zona Câmpului est; beneficiar: Bogdan Horia Marius.
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.D. locuinta colectiva P+2E, str. Marton Aron nr. 6; beneficiar: Hosu Vasile Alexandru.
6. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.D. imobil de birouri D+P+5E si corp parter înalt, str. Taietura Turcului nr. 47; beneficiara: SC BANCA TRANSILVANIA SA.
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.D. sapte locuinte unifamiliale P+E, str. Viile Dâmbului Rotund nr. 21D-E si str. Rubinului nr. 46; beneficiar: Both Gabriel.
8. Proiect de hotarâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.
9. Proiect de hotarâre privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala. 
10. Proiect de hotarâre privind aprobarea liniilor prioritare de subventionare de la bugetul local în anul 2012 pentru asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, precum si categoriile de cheltuieli pentru care asociatiile si  fundatiile pot solicita subventii de la bugetul local, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.
11. Proiect de hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Trascaului, în municipiul Cluj-Napoca”.
12. Proiect de hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Liviu Rebreanu, în municipiul Cluj-Napoca”.
13. Proiect de hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare trotuare si alei adiacente la strada Tatra, în municipiul Cluj-Napoca”.
14. Proiect de hotarâre privind aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuintele destinate închirierii, construite din fonduri ANL.
15. Proiect de hotarâre privind extinderea suprafetei locative, situata în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 15, cu suprafata de 12,46 mp.  Anexa
16. Proiect de hotarâre privind extinderea suprafetei locative, situata în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 4 ap. 4, cu suprafata de 14,06 mp., ce reprezinta apartamentul 3.  Anexa
17. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii nr. 483/1998 asa cum a fost modificata si completata prin Hotarârile nr. 277/2004, 434/2005, 306/2009 si 185/2010.
18. Proiect de hotarâre privind însusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. topo. 15708, situat în municipiul Cluj-Napoca.
19. Proiect de hotarâre privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr. 251, din proprietatera Statului Român si administrarea Interprinderii de Stat Industria de Caramizi si Tigle Cluj, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
20. Proiect de hotarâre privind însusirea documentatiei tehnice pentru actualizarea informatiilor cadastrale referitoare la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Voda nr. 18-20, ap. 46. Anexa
21. Proiect de hotarâre privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 3-5, în suprafata  de 3270 mp., din proprietatea Statului Român si administrarea Ministerului Sanatatii si Ocrotirii Sociale, în domeniul public al  Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
22. Proiect de hotarâre privind reglementarea situatiei corpului II din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Înfratirii nr. 15, si aprobarea demolarii acestuia.
23. Proiect de hotarâre privind darea în folosinta gratuita a unor spatii situate în municipiul Cluj-Napoca, aflate în administrarea Consiliului local, în vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 
24. Proiect de hotarâre privind reglementarea dreptului de administrare asupra unui imobil din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în care îsi desfasoara activitatea unitati de învatamânt preuniversitar.
25. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii nr. 142/2005 (vânzarea unor spatii cu alta destinatie, în baza Legii nr. 550/2002).
26. Proiect de hotarâre privind încheierea cu domnul Filipas Ioan Cristofor a unui contract de închiriere, având ca obiect locuinta de serviciu situata în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11, ap. 3.
27. Proiect de hotarâre privind anularea repartitiilor prevazute la pozitiile 2, 35, 46 si 91 din Anexa la Hotarârea nr. 225/2011 si repartizarea locuintelor, prin închiriere, persoanelor aflate în lista de prioritati, aprobata prin Hotarârea nr. 225/2011.
28. Proiect de hotarâre privind transcrierea Contractului de comodat nr. 2639/2009, de pe Gradinita Neghinita pe Gradinita Lizuca.
29. Proiect de hotarâre privind transcrierea Contractului de închiriere nr. 2617/2006, de pe Casa Memoriala 21 Decembrie 1989, pe Asociatia pentru Adevarul Revolutiei din Judetul Cluj.
30. Proiect de hotarâre privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de închiriere având ca obiect spatii cu alta destinatie decât cea de locuinta.
31. Proiect de hotarâre privind trasncrierea  Contractului de închiriere nr. 2588/2005, de pe Revista Steaua, pe Uniunea Scriitorilor din România. Anexa
32. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 343/2009 (concesionarea, prin încredintare directa, în vederea extinderii locuintei, a terenului în suprafata de 25 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 104).
33. Proiect de hotarâre privind dezmembrarea, conscesionarea prin încredintare directa, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 15, si însusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a acestuia. 
34. Proiect de hotarâre privind însusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 10, ap. 10.
35. Proiect de hotarâre privind aprobarea unui schimb de imobile si însusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare.
36. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 133/2005 (însusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotarârea nr. 532/2009.
37. Proiect de hotarâre privind însusirea documentatiei tehnice de înscriere în cartea funciara si de dezlipire, pentru terenul cu destinatia de cimitir, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora fn.
38. Proiect de hotarâre privind încheierea conventiei între Municipiul Cluj-Napoca si J.V. CONSORZTIO GARBOLI CONICOS S.P.A. - TIRRENA SCAVI S.P.A. ROMÂNIA sucursala Cluj SA având ca obiect plata diferentei de 50% din valoarea facturilor emise si acceptate la plata.
39. Proiect de hotarâre privind stabilirea taxelor la emiterea autorizatiilor de spargere pentru lucrari la retelele edilitare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.
40. Proiect de hotarâre privind adoptarea Raportului grupului de lucru pentru actualizarea strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca în domeniul învatamântului preuniversitar. Anexa
41. Informare privind solicitarile de majorare de capital social formulate de SC Universitatea Cluj SA si SCS Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.

42. Diverse.
 


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca