Sedinte » 26 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 01 07 2011

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+E, str. Uranus nr. 6: beneficiar: Negru Popa Liviu

2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala P+M, str. Romul Ladea nr. 87A

3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu de trei imobile de locuinte colective mici P+E+M si S+P+E+M si modificare locuinta familiala in locuinta colectiva mica, str. Mircea Eliade, nr. 42

4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z.  - str. Closca - str. Decebal, si a P.U.D. -  birouri, servicii si locuinte, S+P+3E+etaj retras, str. Closca, nr. 9-11

5. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

6. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

7. Proiect de hotarare privind vanzarea, prin licitatie publica cu strigare, a unor spatii comerciale, proprietate privata a municipiului, si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

8. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere

9. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune/asociere a unor contracte de inchirere/asociere/comodat

10. Proiect de hotarare privind includerea in Contractul de inchiriere nr. 1.778/1999, avand ca obiect spatiul situat in municipiului Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 60

11. Proiect de hotarare privind includerea in Contractul de inchiriere nr. 1.874/1999, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in B-dul Eroilor, nr. 34

12. Proiect de hotarare privind includerea in Contractul de comodat nr. 2.148/2000 a Asociatiei Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania - Filiala Transilvania

13. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002

14. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 257/2009 (aprobarea unei proceduri - cadru de selectie de oferte pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie din municipiul Cluj-Napoca)

15. Proiect de hotarare privind modificarea Anexelor 1,2 si 3 la Hotarareanr. 580/2007 (aprobarea fisei de date a achizitiei, contractul de inchiriere si a caietului de sarcini, intocmite in vederea inchirierii spatiilor cu destinatie de terasa de alimentatie publica, amplasate in zona pietonala, B-dul Eroilor, Cluj-Napoca), modificata prin Hotararea nr. 138/2009

16. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, si insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Garbau nr. 11, in suprafata de 13 m.p.

17. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii, bloc B1, ap. 1, inscris in C.F. nr. 253.812-C1-U6 Cluj-Napoca (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 134.173 Cluj), sub nr. topo 23.404/2/I

18. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, Parohiei Ortodoxe Romane "Nasterea Maicii Domnului", a imobilului-teren in suprafata de 220 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat ca parte din imobilul cu nr. topo 15.708, in vederea construirii unui lacas de cult

19. Proiect de hotarare privind includerea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului, f.n., in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

20. Proiect de hotarare privind trecerea unui imobil, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia

21. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

22. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in Cartea Funciara, pentru terenul identificat cu nr. topo 21.565/1, situat in municipiul Cluj-Napoca

23. Proiect de hotarare privind reglementarea unor aspecte privind reconversia proiectului imobiliar Cartierul Tineretului Cluj in parc fotovoltaic

24. Proiect de hotarare privind scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, ap. 8, trecerea acestiua in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare Colegiului Economic "Iulian Pop"

25. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Cluj-Napoca la Asociatia Proprietarilor de Terenuri Agarbiciu

26. Proiect de hotarare privind insusirea unei documentatii tehnice topografice pentru dezmembrare tere, inscriere concesiune si alipire teren, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 66

27. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 5, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia si demolarea partiala a imobilului

28. Proiect de hotarare privind aprobarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun, pentru doua cadre didactice de la Liceul pentru Deficienti de Vedere

29. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul pe anul 2011 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, pentru a treia editie a Conferintei Nationale "Doar impreuna putem asigura servicii sociale de calitate"

30. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 14.380 lei de la bugetul local pe anul 2011, castigatorilor cele de-a treia editii a concursului de desene si creatie, din cadrul Festivalului Martisorului 2011, pentru deplasare in orasul infratit Rockford, Illinois, in perioada 1 iulie - 31 august 2011

31. Proiect de hotarare privind plata sumei de 13.424,33 lei reprezentand cheltuieli de intretinere si cheltuieli de executare, catre Asociatia de proprietari str. Ciucas nr. 7, bloc. J4

32. Proiect de hotarare privind suportarea sumei de 284.151 lei de la bugetul local pe anul 2011, in vederea executarii lucrarilor de refatadizare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 51 si P-ta Avram Iancu nr. 1-3 (Cercul Militar Cluj-Napoca)

33a.

33b.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca