Sedinte » 24 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 10 05 2011

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotarâre privind darea în folosinta gratuita, Arhiepiscopiei Vadului Feleacului si Clujului, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n., aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.D. doua imobile cu câte trei locuinte însiruite P+E+M, str. Eugen Ionesco nr. 95; beneficiar: Ciulbea Ioan

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.D. construire garaj, str. Orastiei nr. 6; beneficiar: Felderean David

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.D. construire hala industriala P si P+E, Bdul. Muncii nr. 247; beneficiara: SC WOODEN TEHNIC PRODIMPEX SRL

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.D. imobil de locuinte cu trei apartamente S+P+2E, str. Artarului nr. 17; beneficiar: Popa Lucian

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.Z. str. Borhanciului-nord si P.U.D. ansamblu de locuinte, spatii comerciale si servicii, str. Borhanciului; beneficiara: SC GROSS & GROSS CONSTRUCT SRL

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea P.U.D. imobil de locuinte cu spatii comerciale si servicii la parter, S+P+6E, Calea Manastur nr. 50; beneficiare: Onofrei Cristina Doria si SC OREST IMPEX SRL

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2010 ale regiilor autonome de subordonare locala

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare Calea Turzii în municipiul Cluj-Napoca”

12. Proiect de hotarâre privind însusirea documentatiei tehnice de dezlipire si înscriere în cartea funciara, pentru terenul identificat cu nr. topo. 23571/1, 23572/1, situat în municipiul Cluj-Napoca

13. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 736/2005 (schimbarea destinatiei din camara în baie, pentru ap. 2, str. Ilie Macelaru nr. 18)

14. Proiect de hotarâre privind însusirea documentatiei de alipire a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mos Ion Roata f.n

15. Proiect de hotarâre privind însusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 25, ap. 9

16. Proiect de hotarâre privind însusirea documentatiei tehnice de dezlipire (fortata) teren si înscrierea modificarii suprafetei pentru imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Deltei (azi Iuliu Coroianu) nr. 14-16

17. Proiect de hotarâre privind aprobarea rezultatului solutionarii contestatiilor de catre Comisia constituita în baza Hotarârii nr. 63/2011 si a listei finale de prioritati pentru anul 2011, în vederea repartizarii, prin închiriere, a locuintelor sociale si a celor din fondul locativ de stat

18. Proiect de hotarâre privind aprobarea listei finale pentru anul 2011, rezultata în urma solutionarii contestatiilor, pentru tinerii care au acces la locuinte contruite prin A.N.L., destinate închirierii

19. Proiect de hotarâre privind reglementarea dreptului de administrare asupra unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în care îsi desfasoara activitatea unitati de învatamât preuniversitar

20. Proiect de hotarâre privind stabilirea cotei pentru calculul taxei hoteliere cu aplicare în anul 2012

21. Proiect de hotarâre privind modificarea art. 1 din Hotarârea nr. 155/2011 (alocarea sumei de 1.520.000 lei de la bugetul local pe anul 2011, cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, în vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare, în perioada ianuarie-decembrie a.c.) cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

22. Proiect de hotarâre privind mandatarea d-nei/d-lui ______ , consilier local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunarii Generale Ordinare a SC FC UNIVERSITATEA CLUJ SA, din data de 30.05.2011, ora 12, având ca ordine de zi „aprobarea situatiei financiare anuale si a raportului privind descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010” si „diverse”

23. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea si extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitana Cluj – etapa I”

24. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea si extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitana Cluj – etapa I”

25. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul Regional de Excelenta pentru Industrii Creative”

26. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Centrul Regional de Excelenta pentru Industrii Creative”

27. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii nr. 481/2010 (aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centru Multifunctional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 2”, str. Decebal  nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108)

28. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii nr. 482/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Centru Multifunctional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 2”, str. Decebal  nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108)

29. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii nr. 483/2010 (aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Case Sociale Integrate pentru Comunitate”, str. Iuliu Coroianu nr. 5)

30. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii nr. 484/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Case Sociale Integrate pentru Comunitate”, str. Iuliu Coroianu nr. 5)

31. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centru multifunctional de Servicii Sociale Integrate <>, str. Înfratirii nr. 15”

32. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Centru multifunctional de Servicii Sociale Integrate <>, str. Înfratirii nr. 15”

33. Proiect de hotarâre privind reglementarea unor aspecte privind reconversia Proiectului imobiliar Cartierul Tineretului Cluj în Parc Foto Voltaic

34. Diverse


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca