Sedinte » 23 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 24.06.2018Curs valutar : € = 4.6686 , $ = 4.0026


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 12 04 2011

inapoi

Printeaza

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului general pe anul 2010

2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Branului – str. Infratirii si a P.U.D – centru multifunctional de servicii sociale integrate „Tara Minunilor”, str. Infratirii nr. 15; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. mansardare locuinta in pod existent, str. Motilor nr. 9; beneficiar: Pop Vasile

4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Scolii si a P.U.D. – locuinte colective str. Scolii nr. 21-23; beneficiar: Zanc Ariton Mircea

5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire casa unifamiliala D+P+M, str. Carierei nr. 2; beneficiara: Pitea Lavinia Elena

6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. doua imobile de locuinte colective cu S+P+2E, str. Romul Ladea nr. 25; beneficiari: Apetrei Adrian si Rahovan Vasile

7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinte, str. Moricz Zsigmond. nr. 10 – Str. Alexandre Dumas nr. 5D; beneficiara: SC PROIECTE LATINE SRL

8. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Borhanciului nr. 11; beneficiar: Bolboaca Aurel

9. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil de locuinte colective P+2E, cu cinci apartamente, str. Simion Stefan nr. 19; beneficiar: Mocan Vasile Iuliu

10. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil cu functiuni mixte pentru locuinte si birouri S+P+3E, str. Dambovitei nr. 45; beneficiar: Cosma Ioan Lucian

11. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Hodai; beneficiar: Catinas Adrian Sebastian

12. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+M, str. Romul Ladea nr. 12; beneficiar: Rus Septimiu

13. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. – detaliere functiuni si reglementari in zona unitatilor de invatamant, amenajari si amplasare cladire pentru Facultatea de Studii Europene si Facultatea de Tetru, str. Mihail Kogalniceanu  nr. 4 si str. Avram Iancu nr. 19; beneficiara: Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

14. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil de locuinte si birouri S+P+E – S+P+4E, str. Avram Iancu nr. 20; beneficiara: SC REPRO INVEST SRL

15. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - amenajare parc si dotari de interes public – parkinguri D+P+terasa, str. Mehedinti – str. Tazlau – str. Parang; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

16. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

17. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

18. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Stefan cel Mare nr. 17, ap. 11, din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al acestuia

19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 49/2011 (insusirea documentatiei tehnice pentru modificarea suprafetei si actualizarea informatiilor din cartea funciara, pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41)

20. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru modificarea suprafetei si actualizarea informatiilor din cartea funciara, pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuta nr. 44-48

21. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea in cartea funciara a terenului si a constructiei situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii fn

22. Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor, rezultata in urma departajarii, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in vederea repartizarii locuintelor disponibile construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte

23. Proiect de hotarare privind includerea doamnei dr. Achim Raluca in constractul de inchiriere nr. 1772/1999 in locul doamnei dr. Handra L. Ana

24. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie

25. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Fundatia „Primavara Clujana”

26. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si compelarii prevederilor Contractului de inchiriere nr. 47/1995, incheiat cu SC PRITAX INVEST SA, in sensul prelungirii valabilitatii contractului, modificarii cuantumului chiriei aferente si modificarii titularului contractului, raportat la forma de organizare juridica

Anexa PH 26

27. Proiect de hotarare privind reglementarea unor clauze cu privire la contractele de inchiriere avand ca obiect inchirierea locuintelor aflate in patrimoniul municipiului Cluj-Napoca si a unor masuri privind gestionarea acestor contracte

28. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2011

29. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexelor 1, 2 si 3 ale Hotararii nr. 217/2007, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 87/2010, Hotararea nr. 247/2010 si Hotararea nr. 310/2010 (aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietelor agroalimentare Flora, Hermes si Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca)

30. Proiect de hotarare privind reamplasarea obiectivului de investitii „Parking suprateran – 120 locuri”

31. Proiect de hotarare privind reglementarea activitatii centrelor de colectare si valorificare a materialelor refolosibile, care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Cluj-Napoca

Anexa PH 31

32. Proiect de hotarare privind plata sumei de 13.082 lei, reprezentand cota-parte din chiria lunara si cheltuieli de judecata, catre Luca Remus

33. Proiect de hotarare privind plata sumei de 17.294,90 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Sebestyen Clara-Eva-Anica, Sebestyen Andrei-Nicolae, Sebestyen Gyula-Andras si Sebestyen Eva-Maria

34. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.520.000 lei de la bugetul local pe anul 2011, cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, in vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare, in perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

35. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.400.000 lei de la bugetul local pe anul 2011, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, in perioada ianuarie-decembrie 2011, respectand Contractul de finantare aprobat prin Hotararea nr. 485/2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

36. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la majorarea capitalului social al SCS FC „CFR-1907” Cluj SA si al SCS FCM „Universitatea” Cluj SA, cu suma de cate 1.000.000 lei, pentru fiecare, de la bugetul local pe anul 2011

37. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.744.010 lei, din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2011, catre Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

38. Diverse


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca