Sedinte » 19 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 25 01 2011

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2011 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de credit de investiţii, a contractului de garantare cu veniturile bugetare ale autorităţii publice locale şi a contractului de garanţie reală mobiliară încheiat între C.E.C. BANK şi Municipiul Cluj-Napoca

3. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local pe anul 2011, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 2000 lei, de la bugetul local pe anul 2011, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Asociaţia Open Bridge Consortium–Asociaţia Culturală şi de Afaceri Cluj-Suwon, în calitate de membru de onoare

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru, la Convenţia Primarilor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Inului nr. 1 şi P.U.D. – centru SPA şi parking subteran; beneficiar: Pop Lucian

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială D+P+M, str. Vântului nr. 46; beneficiară: Mauch Tunde-Eniko

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

11. Proiect de hotărâre privind încadrarea în zone fiscale a străzilor cărora le-au fost atribuite denumiri în perioada decembrie 2009 – noiembrie 2010

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Bdul 1 Decembrie 1918 f.n.

13. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de alipire a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru rectificarea suprafeţei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 9

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru actualizarea informaţiilor cadastrale şi dezlipirea (apartamentarea) imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 13, 13A

16. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome de Termoficare asupra spaţiului situat la subsolul blocului de locuinţe din municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 60 şi excluderea poziţiei nr. 4554 „atelier instalaţii” din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de asociere pentru spaţii cu altă destinaţie

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Unirii nr. 1, Open Bridge Consortium Asociaţia Culturală de Afaceri Cluj-Suwon

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea prin închiriere a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 14 ap. 1, în favoarea Asociaţiei Culturale Transilvania Fashion

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi Miklos nr. 7, Patronatului Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Cluj

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea prin închiriere a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sextil Puşcariu (fosta Topliţa) nr. 1 ap. 2B, în favoarea Partidului Civic Maghiar

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea datei şi a locului de depunere a dosarelor pentru înscrierea pe Lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi a modului de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”, a proiectului „Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum, cu sisteme alternative ce utilizează resurse regenerabile, în vederea eficientizării sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice la centralele termice de cvartal, din municipiul Cluj-Napoca”

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum, cu sisteme alternative ce utilizează resurse regenerabile, în vederea eficientizării sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice la centralele termice de cvartal, din municipiul Cluj-Napoca”

26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 400/2010, de stabilire a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

27. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 120/2010 (aprobarea Regulamentului privind Activitatea de Comerţ Stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca), modificată prin Hotărârea nr. 354/2010

28. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi la Cantina de Ajutor Social şi Pensiune din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

29. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 9418,27 lei, cu titlu de majorări de întârziere, către S.C. EDRI TRADING S.R.L

30. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea nr. 359/2010 (numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca)

31. Proiect de hotărâre privind modificarea art. I al Hotărârii nr. 19/2010, în sensul prelungirii termenului de colectare a taxei speciale de apă, până la 31 decembrie 2011

32. Proiect de hotărâre privind aprobartea listei obiectivelor de investiţii finanţate din taxa specială de apă, în anul 201

33. Proiect de hotărâre privind clarificarea situaţiei juridice, aprobarea unui schimb de terenuri şi însuşirea rapoartelor de evaluare a proprietăţii imobiliare

34. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare, în vederea concesionării lucrărilor pentru realizarea şi exploatarea unui complex de tip „aquapark”, situat în Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n., conform prevederilor art. 217 şi următoarele din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

35. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare, în vederea concesionării lucrărilor pentru realizarea şi exploatarea unor imobile cu funcţiuni complexe, pe amplasamentul situat în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, conform prevederilor art. 217 şi următoarele din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

36. Informare privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul al II- lea al anului 2010

37. Informare privind situaţia juridică a proiectului Cartierul Lomb

38. Diverse


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca