Sedinte » 18 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 14 12 2010

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. imobil pentru locuinţe şi comerţ S+P+M+4E, str. Traian Vuia nr. 11; beneficiară: S.C. Tecla Exim S.R.L

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială D+P+E, str. Theodor Pallady nr. 2; beneficiară: Matei Sonia Bianca

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. casă de vacanţă P+M, str. D. D. Roşca nr. 13; beneficiar: Zanc Ioan

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere sediu Direcţia Regională de metrologie legală, cu un corp P+2E, str. Năvodari nr. 2; beneficiară: Direcţia Regională de metrologie legală Cluj

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Aurel Vlaicu – str. Dâmboviţei – zona Expo Transilvania; beneficiare: S.C. Nervia Center S.R.L. şi S.C. Tele Distribution S.R.L

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 444/2010 (aprobarea P.U.D. locuinţă familială P+E+M, str. Branului nr. 6)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a cotei-părţi de 26,09% din podul imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 6, înscris în C.F. nr. 194592, cu nr. topo 14/1, cotă-parte ce aparţine ap. nr. 6 şi nr. 9 şi aprobarea sistării stării de indiviziune asupra podului

11. Proiect de hotărâre privind însuşire documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petöfi Sandor nr. 10, ap. 4

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor f.n

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1, art. 21.1 a Hotărârii nr. 158/2008 (aprobarea noului Regulament de funcţionare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 2” (str. Decebal nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 2” (str. Decebal nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Case Sociale Integrate pentru Comunitate” (str. Iuliu Coroianu nr. 5)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Case Sociale Integrate pentru Comunitate” (str. Iuliu Coroianu nr. 5)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare (tip), a Contractului de finanţare (tip) şi a Condiţiilor şi criteriilor de finanţare a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

19. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.750 lei, de la bugetul local pe anul 2010, Sindicatului „CIVITAS”, pentru organizarea Serbării „Pomului de Crăciun” şi achiziţionarea de cadouri pentru copiii salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca, ai salariaţilor Cantinei de ajutor social şi pensiune, ai salariaţilor Centrului bugetar-creşe, ai Secretarului municipiului Cluj-Napoca, precum şi ai salariaţilor serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

20. Proiect de hotărâre privind parcarea persoanelor cu handicap în parcările publice cu plată orară de pe raza municipiului Cluj-Napoca

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor la emiterea Autorizaţiilor de spargere, pentru lucrări la reţelele edilitare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

22. Proiect de hotărâre privind reconversia Proiectului imobiliar Cartierul Tineretului Cluj

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării termenului Contractului nr. 53590/2006, de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune, încheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L., prin creşterea perioadei de valabilitate a contractului cu 7,7 ani, începând de la data expirării acestuia, respectiv 12.07.2011

24. Diverse

24 a

24 b

24 c


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca