Sedinte » 17 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 23.06.2018Curs valutar : € = 4.6686 , $ = 4.0026


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 30 11 2010

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere între Municipiul Cluj-Napoca şi comunele: Apahida, Baciu, Chinteni, Floreşti, Cojocna, în vederea realizării proiectului „Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun, în Zona Metropolitană Cluj”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire clădire pentru Facultatea de Geografie a U.B.B., str. Clinicilor nr. 5-7; beneficiară: Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. amenajări aferente pentru mansardarea blocului L12, str. Lunii nr. 13; beneficiară; S.C. Medinvest S.R.L.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. amenajări aferente pentru mansardarea blocului din str. Puieţilor nr. 6; beneficiari: Szekely Eva şi Moldovan Aurelian

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. supraetajare spaţiu comercial la S+P+2E, str. Meziad, bloc L2; beneficiară: S.C. Ancalore Import Export S.R.L.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuinţă familială P+E+M, str. Branului nr. 6; beneficiară: Pojar Emilia

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. operaţiuni notariale de comasare şi parcelare pentru construire locuinţe unifamiliale P+1E, str. Tamasi Aron; beneficiare: Pojaru Maria, Simon Maria, Stoica Maria şi Vuşcan Anastasia

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 467/2009 (aprobarea eliberării acordului de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, inclusiv cele de alimentaţie publică, pe raza municipiului Cluj-Napoca)

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 532/2009

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuinţele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociaţiei proprietarilor de teren Silva-Iara Băişoara

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 7 (fostă str. Cireşilor nr. 53)

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de alipire a unor terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 10 şi retragerea unui drept de administrare

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Spaliul Independenţei nr. 6

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezlipirea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren, din proprietatea Statului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile şi însuşirea rapoartelor de evaluare a proprietăţii imobiliare

22. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 10.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către Pap Monica şi Pap Cecilia

23. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 32/2010

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare sediu str. Meşterul Manole f.n.”

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea tramei stradale de acces în zona industrială”, din Cluj-Napoca, judeţul Cluj

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielior legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces în zona industrială”, din Cluj-Napoca, judeţul Cluj

27. Proiect de hotărâre privind exclusivitatea prestării serviciilor de salubritate menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, de către S.C. Rosal Grup S.R.L., pe sectorul I şi, respectiv, companiei de salubritate Brantner Vereş S.A., pe sectorul II

28. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea S.C. Dobrescu Arh S.R.L., a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete”

29. Informare privind situaţia juridică a proiectului Cartierul Lomb

30. Diverse

30c


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca