Sedinte » 16 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 09 11 2010

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului general de flotilă aeriană (r), Dragomir P. Constantin

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. cabană P+E, str. Făgetului nr. 16I; beneficiară: Măgurean Simona

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială Dp+P+M, str. Bucovina nr. 8A; beneficiar: Stana Antoniu

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. casă unifamilială P+E, str. Barbu Lăutaru nr. 5C; beneficiar: Aparaschivei Neculai

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. patru locuinţe unifamiliale D+P+E, str. Făgetului nr. 39 B şi str. Haller Karoly nr. 16; beneficiară: Buciuman Maria

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială S+P+E, str. Prunilor nr. 4; beneficiar: Klazăr Codruţ

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. modificare soluţie constructivă la proiect autorizat cu A.C. nr. 2.086/2008, pentru regim de înălţime S+P+8E, amenajări incintă, parcări, str. Teodor Mihali nr. 39-43; beneficiar: Bob Dorin George

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială D+P+E, str. Pomet nr. 6D; beneficiar: Crişan Alin

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. case unifamiliale D+P+E, str. Romul Ladea nr. 2A, 2B, 2C şi 2D; beneficiari: Bălan Ovidiu, Bălan Vasile şi Pop Cristian

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Plopilor; beneficiar: Holobuţiu Daniel

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. introducere în intravilan şi construire, str. Valea Chintăului nr. 86-106; beneficiari: Tobias Ştefan şi asociaţii

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dobrogenu Gherea nr. 25

17. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Lotrului nr. 4

18. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 74

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent ap. 1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploieşti nr. 26

20. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent ap. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploieşti nr. 26

21. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu destinaţia de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 43

22. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu destinaţia de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 21

23. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 12, ap. 1, către S.C. CORVINUL RESTAURANT S.R.L

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 162/2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin încredinţare directă, în vederea extinderii şi mansardării construcţiei existente, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Haşdeu nr. 41-43, în suprafaţă de 24 m.p

26. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice topografice pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 4, parter, ap. 11 şi 12

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri aferente Complexului sportiv Stadion Municipal „Ion Moina”

28. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a imobilului sitruat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 32, aflat în administrarea consiliului local, în vederea desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 541/2008 (darea în folosinţă gratuită a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în vederea desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 43/2010

30. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea/automatizarea centralelor termice-Înlocuirea cazanelor în centralele termice”

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 13 blocuri de locuinţe-condominii

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 30 blocuri de locuinţe-condominii

34. Proiect de hotărâre privind propunerea de organizare a manifestării cultural-artistice şi sportive intitulate „Zilele municipiului Cluj-Napoca”, în ultima săptămână a lunii mai, anual, începând cu anul 2011

35. Proiect de hotărâre privind plata echivalentului în lei a sumei de 14.500 EUR, cu titlu de sultă şi a sumei de 836 lei, cu titlu de cotă onorariu expert, către Vereş Ana, Vincze Katalin, Daniel Irina, Matyaş Ioan, Botha Mihai, Botha Cristina, Botha Vasile şi Botha Daniela

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 300.000.000 lei

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării concursului de soluţii finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în vederea stabilirii soluţiei arhitecturale pentru Sala de concerte, Sediul Filarmonicii Transilvania şi Anexe şi a cuantumului premiilor care urmează să fie acordate în cadrul acestei proceduri

38. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii nr. 291/2010 (aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete”)

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 292/2010 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete”)

40. Diverse
 


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca