Sedinte » 15 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 18.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliulului local din data de 14 10 2010

inapoi

Printeaza

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z str. Lombului nr. 9 – extindere cimitir; beneficiar: Berindean Vasile

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare pentru locuinţe unifamiliale în cartierul Lomb; beneficiar: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Pata Rât est; beneficiară: S.C. Eda Comtrans S.R.L.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. casă unifamilială parter, str. Remenyik Sandor nr. 6A; beneficiar: Augustini Vasile

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. amenajare şi supraetajare corp construcţie, de la S+P+E la S+P+E+etaj retras, str. Dâmboviţei nr. 47; beneficiară: Tricotajul S.C.M.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire hală parter, de producţie şi depozitare, şi clădire de birouri P+E, str. Tăietura Turcului nr. 47; beneficiară: S.C. Agressione Expres Impex S.R.L.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. imobil sediu firmă – birouri P+E şi hală parter, str. Elicei nr. 6; beneficiară: S.C. Megamix S.R.L.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării preţurilor pentru activitatea de iluminat ornamental festiv pentru S.C. Elba S.A.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare de subvenţionare de la bugetul local în anul 2011, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de funcţionare a pieţei agroalimentare Grigorescu, din municipiul Cluj-Napoca

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 130/2009 (aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Cluj-Napoca şi Clubul de Fotbal Feminin ,,Olimpia'', în vederea înfiinţării Academiei de Fotbal Feminin din România, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru asociat, la Statutul Fundaţiei „Clubul Sportiv Universitatea”, în vederea susţinerii acţiunilor/activităţilor sportive de performanţă

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale terenurilor în suprafaţă de 12.200 m.p., respectiv 27.800 m.p., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod f.n.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 500/2001 (modificarea şi completarea Hotărârii nr. 437/2001 – asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Auxiliar de Componentes Electricos S.A.)

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr 6-10

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, către S.C. Florina Import Export S.R.L., în baza Sentinţei civile nr. 1977/2009

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractelor de asociere nr. 311/2004 şi nr. 272/2003, pentru spaţiile cu altă destinaţie situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17 şi str. Rene Descartes nr. 11

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 154/2000 pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. N. Cristea (fostă Borzeşti) nr. 1 ap. 1, deţinut de Bonea Laurian

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Hasdeu nr. 2, deţinut de S.C. Antilopa Prod S.R.L.

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale pentru anul 2010, rezultată în urma soluţionării contestaţiilor, pentru tinerii care au acces la locuinţe construite prin A.N.L., destinate închirierii şi aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuinţele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate, de selecţie şi de repartiţie), pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ de stat şi repartizarea acestora în regim de închiriere

26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 851/2007 (diminuarea suprafeţei de teren pentru care s-a delegat dreptul de administrare în favoarea Grădiniţei nr. 23, cu 2025 m.p., şi atribuirea acestei suprafeţe, situate pe str. Herculane nr. 13, în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creşe, pentru construirea unei creşe cu patru grupe de copii)

27. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca asupra unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca şi trecerea acestora în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 532/2009

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 78/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 123/2010 (aprobarea proiectului şi a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORAŞUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operaţional Regional Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice)

30. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea A.P.D.R.P. a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18

31. Informare privind situaţia juridică a proiectului Cartierul Lomb

32. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului pentru a intreprinde demersuri în vederea reglementării situaţiei juridice a proiectului Cartierul Lomb

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 37/2010 (aprobarea cesionării parţiale a drepturilor dobândite prin Contractul de asociere în participaţiune nr. 41/20.11.2001 încheiat între Consiliul local al Mnicipiului Cluj-Napoca şi S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. către S.C. RIP-EST S.R.L.)

34. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21, în suprafaţă de 596 m.p., în vederea extinderii căminului studenţesc

35. Diverse


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca