Sedinte » 132 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliului local din data de 12 03 2018

inapoi

Printeaza

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei 1 din Hotărârea nr. 850/2017 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018).

 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Asociației Hans Spalinger, Filiala Cluj-Napoca, asupra unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21.

 4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Gaal Gabor”.

 5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Baba Novac”.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Cișmigiu”.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2018.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2018, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii.

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Potaissa.

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Emmanuel de Martonne.

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – B-dul Eroilor nr. 1.

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Mihail Kogălniceanu nr. 9.

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 3 din Metodologia de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea nr. 473/2016.

 14. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1044/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ap. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 15. Informare cu privire la plângerile prealabile referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1044/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 27, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66.

 16. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Ilca Reghina, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1045/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 5.

 17. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Chiș Emilia, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1049/2017 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 500% .

 18. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. Colaborare S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1049/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1A, 1C, 2, 4, 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21.

 19. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Rus Sorin Iovu, referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 1048/2017.

 20. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 12.03.2018

 

20 a – Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

20 b – Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

20 c – Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor nr. 11 provizoriu, identificat prin nr. cad. 326301.

20 d – Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, pentru anul 2019, cu rata inflației.

20 e – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.03.2018, ora 12. 


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca