Sedinte » 119 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliului local din data de 05 09 2017

inapoi

Printeaza

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2017.

 2. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 72.

 3. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de inscriere a suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 104.

 4. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 8.

 5. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 1 din blocul 1C.

 6. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 104/395 parte din terenul in suprafata de 395 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii (fosta Ion Antonescu) nr. 1, inscris in C.F. 255984 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 131515), nr. topo. 23404/5/C.

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a ½ din drepturile si obligatiile dobandite din Contractul de inchiriere nr. 45705/3.02.2016, incheiat cu S.C. ABC FERARI IMPORT EXPORT S.R.L., catre S.C. TRAIN EVENTS S.R.L.

 8. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 14/2017 (insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu f.n. si atribuirea in proprietate a unui loc de veci).

 9. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 732/2017 (transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii acestora in administrarea Ministerului Justitiei).

 10. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Maramuresului nr. 1 si darea acestuia, in folosinta gratuita, Directiei de Asistenta Sociala si Medicala.

 11. Proiect de hotarare privind emiterea acordului Municipiului Cluj-Napoca pentru repozitionarea imobilului cu nr. cad. 278859, situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Padin f.n.

 12. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Mihai Viteazu nr. 28, ap. 7 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului.

 13. Proiect de hotarare privind atribuirea unui spatiu cu destinatia de sediu birou parlamentar, in favoarea domnului Ilea Vasile, parlamentar.

 14. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 765/2017 (aprobarea amplasarii de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 15. Proiect de hotarare privind modificarea repartitiei doamnei Nonica Ileana.

 16. Proiect de hotarare privind modificarea repartitiei domnului Popa Dan.

 17. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L.

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosinta locuintelor A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, Calea Floresti nr. 58B si str. Taberei nr. 2-Tasnad 10, incepand cu data de 3.07.2017.

 19. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta semicolectiva P+E, str. Lombului nr. 28D prov.; beneficiari: Rad Dan, Rad Dan-Octavian si Rad Ioana Estera.

 20. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire casa unifamiliala D+P+R, str. Ceahlau nr. 15-23; beneficiari: Suket Csaba Attila si Tamasi Erika.

 21. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu cu functiuni mixte, str. Burebista nr. 8; beneficiara: S.C. Remat Intermedieri S.A.

 22. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere si mansardare corp C1, Sp+P+M, str. Meteor nr. 50; beneficiara: S.C. Kiwi Software S.R.L.

 23. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta semicolectiva, str. Zefirului nr. 4; beneficiara: Strejer Rodica Ana.

 24. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire hala de productie – str. Cheile Baciului nr. 5 provizoriu; beneficiara: S.C. Ruservo Comimpex S.R.L.

 25. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere si etajare locuinta – str. Inau nr. 13; beneficiari: Marincus Valeria si Marincus Dorel.

 26. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cladire de birouri S+P+3E – str. Virgil Fulicea nr. 23; beneficiara: S.C. TEKTUM ARHITECTURA & ARTA S.R.L.

 27. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire casa de locuit S+P+E – str. Mateiu Caragiale nr. 15; beneficiari: Rosca Costel si Rosca Ioana-Geanina.

 28. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+3E+2R, str. Constantin Brancusi nr. 98; beneficiari: S.C. Romdesign S.R.L. si S.C. Teresa Construct S.R.L.

 29. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+5E-6E, str. Salcamului nr. 1-3; beneficiar: Ruen Laurentiu Viorel.

 30. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Cezar Bolliac-Vest, pentru reparcelare si construire locuinte; beneficiari: Vig Laura Cornelia si Vig Andrei, Morocazan Zsuzsa si Morocazan Ioan, Dioszegi stefan, Coras Iosif-Dorel si Coras Livia, S.C. TCI Contractor General S.A.

 31. Proiect de hotarare privind aprobarea suportarii din bugetul pe anul 2017 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala a sumei de 59.400 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentand cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate in zona comunitatilor din Pata-Rat, respectiv „Dallas” si zona Rampei de gunoi.

 32. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sarbatorirea Zilei Internationale a Varstnicului.

 33. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de investitii „Construire cresa de cartier, str. Donath nr. 238”.

 34. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanteaza prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investitii „Construire cresa de cartier str. Donath nr. 238” cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvolvare Locala 2017-2020.

 35. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a subproiectului Oraselul copiilor din cadrul proiectului Reabilitarea Parcului Central din orasul partener Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova.

 36. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru vizita oficiala a comisiei de nominalizare a titlului „Cluj-Napoca, European City of Sport 2018”, in perioada 13-18 noiembrie 2017, in municipiul Cluj-Napoca.

 37. Proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru asocierea dintre Municipiul Cluj-Napoca, Asociatia Hotelierilor Clujeni si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj, in vederea promovarii si dezvoltarii turismului din Cluj-Napoca.

 38. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei 1 din Hotararea nr. 588/2016 (aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2017).

 39. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocata pentru data de 6 septembrie 2017, ora 10 (prima convocare) si, respectiv, 7 septembrie 2017, ora 10 (a doua convocare).

 40. Proiect de hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 41. Informare privind modul de indeplinire a hotararilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate in perioada 31 ianuarie-22 iunie 2017.

 42. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Berki Iosif, inregistrata sub nr. 372835/43 din 16.08.2017.

 43. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Puscas Paul Augustin, inregistrata sub nr. 371236/43 din 16.08.2017.

 44. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Raita Daniel, inregistrata sub nr. 318435/43 din 7.07.2017.

 45. Informare privind Plangerea prealabila formulata de senila Camelia, inregistrata sub nr. 285460/43 din 19.06.2017.

 46. Informare cu privire la plangerea prealabila formulata de catre Barbos Gabriela referitoare la revocarea partiala a Hotararii nr. 649/2016, in ceea ce priveste majorarea impozitului cu 500% pentru cladirile neingrijite.

 47. Informare privind situatia juridica a imobilului-teren in suprafata de 767 mp. situat in Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 21, afectat de lucrari de utilitate publica, proprietara fiind Stan Rozalia.

 48. Diverse.

 

 

Puncte propuse pentru suplimentarea ordinii de zi:
 
48a –Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de inscriere in cartea funciara a unui teren cu constructii, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Capitan Grigore Ignat.
 
48b –Proiect de hotarare privind vanzarea suprafetei de teren de 117 mp, cu destinatia de curte, inscris in C.F. nr. 326421 Cluj-Napoca, nr. cadastral 326421, provenit din transcrierea imobilului cu nr. topografic 9001/1/3 din C.F. nr. 132288 Cluj-Napoca, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racovita nr. 20.
 
48 c – Proiect de hotarare privind vanzarea suprafetei de teren de 2947 mp, cu destinatia de curte, inscris in C.F. nr. 305232 Cluj-Napoca, nr. cadastral 305232, provenit din transcrierea imobilului cu nr. topografic 20537/2 din C.F. nr. 1893 Cluj-Napoca, situat in municipiului Cluj-Napoca, str. Codrului nr. 59.
48 d – Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Consolidare si reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare – Piata Unirii nr. 1 si nr. 2”.
 
48 e – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 181/2017 (atribuirea contractului „Întreținere, amenajare a spațiilor verzi în municipiul Cluj-Napoca”, de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016), a Hotărârii nr. 182/2017 (aprobarea prețurilor practicate de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru întreținerea și amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca) și încheierea unui act adițional la Contractul nr. 104749/1.03.2017 de prestare a serviciului de „Întreținere și amenajare spații verzi pe raza Municipiului Cluj-Napoca” de către R.A.D.P. Cluj-Napoca.
 
48 f – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Stații de încărcare pentru autovehicule etapa 1”.
 
48 g - Proiect de hotarare privind completarea Caietului de sarcini si a obiectului contractului atribuit către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in Municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotararea nr. 747/2016, cu activitatea de aplicare/frezare de marcaje rutiere pe raza Municipiului Cluj-Napoca.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca