Sedinte » 117 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 17.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliului local din data de 18 07 2017

inapoi

Printeaza

 1. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de apartamentare si inscriere in cartea funciara a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, Bloc M1.

 2. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de apartamentare si inscriere in cartea funciara a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, Bloc M2.

 3. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de apartamentare si inscriere in cartea funciara a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, Bloc M3.

 4. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu f.n.

 5. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de inscriere a suprafetelor imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 19.

 6. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gradinarilor nr. 1 (azi str. Ceahlau nr. 25).

 7. Proiect de hotarare privind incetarea la termen, fara posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 17412 din 13.07.1994, modificat prin Actul aditional nr. 218574 din 9.05.2017, atribuit in favoarea lui Sabau Alina-Laurenta si Moraru Mariana si Actul aditional nr. 218980 din 9.05.2017, atribuit in favoarea lui Sabau Daniel-Zaharia, Sabau Alina-Laurenta, Moraru Raul-Adrian, Minteuan Liviu si Minteuan Ana, in vederea realizarii unei statii de transport in comun multifunctionala.

 8. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iancu de Hunedoara nr. 26C, inscris in C.F. nr. 295400 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128925), cu nr. topo 10833/3.

 9. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 94/885 parte din terenul in suprafata de 885 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora nr. 6, inscris in C.F. 257296 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 126286), sub nr. topo 12099/2.

 10. Proiect de hotarare privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii acestora in administrarea Ministerului Justitiei.

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 325526.

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salcamului nr. 37A, identificat prin nr. cad. 325120.

 13. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren „Parcul Feroviarilor”, situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 278302.

 14. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru cesiunea drepturilor si obligatiilor ce decurg din Contractul de asociere in participatiune nr. 55/2004.

 15. Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului local de urbanism, sub aspectul constatarii finalizarii procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin P.U.Z.-uri, aprobate anterior intrarii in vigoare a P.U.G., aprobat prin Hotararea nr. 493/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarea situatiei terenurilor afectate de servitute de utilitate publica.

 16. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala S+P+E, str. I Budai Deleanu nr. 1; beneficiari: Papuc Vasile si Papuc Ana.

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire casa unifamiliala S+P+E, Colonia Faget nr. 35L provizoriu; beneficiara: Vancea Maria.

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. mansardare casa de locuit, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 100; beneficiari: Simon Ioana Carmen si Simon Cristian Emil.

 19. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta semicolectiva, str. Horticultorilor nr. 3; beneficiari: Orban Antal si Orban Agneta.

 20. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. Centru scolar pentru educatie S+P+3E, str. Aviator Badescu nr. 3-5; beneficiar: Centrul scolar pentru Educatie Incluziva.

 21. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere si etajare casa existenta, str. Gospodarilor nr. 13A; beneficiari: Gocan Vasile si sotia, Gocan Victoria.

 22. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere si modernizare ambulatoriu clinic Psihiatrie pediatrica, Calea Manastur nr. 54C provizoriu; beneficiar: Judetul Cluj, administrator Spitalul Clinic de Urgenta Copii Cluj-Napoca.

 23. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere casa existenta Sp+P, str. Decebal nr. 62/A; beneficiari: Thalblum Geza, Thalblum Eniko, Thalblum Zoltan si Thalblum Tunde.

 24. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de birouri, cu spatii comerciale la parter, S+P+5E+R, str. Traian nr. 64-66; beneficiare: S.C. Gross&Gross Construct S.R.L. si S.C. Egber Properties S.R.L.

 25. Proiect de hotarare privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca.

 26. Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui administrator in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 27. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societatii, in data de 31.07.2017, ora 11 (prima convocare) si in data de 1.08.2017, ora 11 (a doua convocare).

 28. Proiect de hotarare privind completarea Anexei la Hotararea nr. 110/2016 (aprobarea preţurilor de inchiriere a spaţiilor şi a logisticii pentru evenimente).

 29. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Statie de mixturi – str. Cantonului”.

 30. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Amenajare tronson – str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”.

 31. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitare Turnul Pompierilor, str. Tipografiei nr. 17, municipiul Cluj-Napoca”.

 32. Proiect de hotarare privind aprobarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pe toate liniile, pentru doua cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienti de Vedere, pe parcursul anului scolar 2017-2018.

 33. Proiect de hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 34. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 23.000 de lei (suma neta) de la bugetul local pe anul 2017, pentru premierea elevilor care au obtinut nota zece la examenul de bacalaureat, Sesiunea iulie 2017, precum si a profesorilor care s-au ocupat de pregatirea lor, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 35. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fundamentare a Concesiunii serviciilor in vederea organizarii evenimentului „Targul de Craciun”, desfasurat in municipiul Cluj-Napoca, prin contract de concesiune de servicii.

 36. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin selectie de oferte pentru organizarea evenimentului „Targul de Craciun”, desfasurat in municipiul Cluj-Napoca.

 37. Informare privind Plangerea prealabila formulata de simon Ioan Dragos, inregistrata sub nr. 283.186/43 din 16.06.2017.

 38. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Achim Vasile, Farcas Radu si altii, inregistrata sub nr. 259.502/43 din 31.05.2017.

 39. Informare privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2017.

 40. Diverse.

 

Puncte propuse pentru suplimentarea ordinii de zi pentru ședința ordinară din data de 18.07.2017

 


40 a – Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate. I II

40 b – Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functonarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

40 c – Informarea nr. 494/6.07.2017 a Salii Polivalente S.A. Cluj-Napoca, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 315866/44/16.07.2017.

40 d – Proiect de hotarare privind revocarea art. 2 din Hotararea nr. 691/2017 (aprobarea P.U.D. construire imobil mixt (S)/Dpartial+P+2E+R, str. Salajului nr. 1 – beneficiari: Ghembitci Francisc si sotia, Ghembitci Domnita).

40 e –Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei la Hotararea nr. 668/2017 (privind aprobarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor aflate in domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca)


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca