Sedinte » 115 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 17.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Sedinte » Sedinta consiliului local din data de 16 05 2017

inapoi

Printeaza

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016.

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Societatii Sala Polivalenta S.A. si mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, in cadrul Adunarii Generale ordinare a actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 18.05.2017, ora 14.

 7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotararea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 389/2016 si prin Hotararea nr. 417/2016.

 8. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor fond de stat), modificata prin Hotararile nr. 609/2016, 751/2016 si 245/2017.

 9. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 403/2016 (desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere), modificata prin Hotararea nr. 752/2016.

 10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 406/2016 (constituirea Comisiei de vanzare a terenurilor-curti detinute cu contracte de inchiriere de catre proprietarii de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor-curti detinute cu contracte de inchiriere de catre proprietarii spatiilor cu alta destinatie dobandite in baza Hotararii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a O.U.G. nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, mostenitorilor acestora/cumparatorilor subsecventi), modificata prin Hotararea nr. 749/2016.

 11. Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte de necesitate.

 12. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Universitatii „Babes-Bolyai”, a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan (fosta strada Mica) nr. 1, ap. 7.

 13. Proiect de hotarare privind atribuirea unui spatiu cu destinatia de sediu birou parlamentar, in favoarea domnului Ungureanu Emanuel-Dumitru, parlamentar.

 14. Proiect de hotarare privind extinderea suprafetei locative, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Scortarilor nr. 6 ap. 3.

 15. Proiect de hotarare privind includerea doamnei Moldoveanu Luiza Madalina, medic specialist medicina de familie, persoana fizica autorizata, in Contractul de inchiriere nr. 1775/1999, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dunarii nr. 52, ap. 29, in locul doamnei dr. Peter Anna – Cabinet Medical de Medicina de familie.

 16. Proiect de hotarare privind includerea in Contractul de inchiriere nr. 105301/21.05.2009, incheiat cu doamna Berchi Ileana, a suprafetei de 3,72 mp., reprezentand boxa aferenta apartamentului 6 din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21.

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei unor spatii, constructii si terenuri, situate in municipiul Cluj-Napoca, incluse in baza materiala a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.

 18. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta in care functioneaza cabinete medicale.

 19. Proiect de hotarare privind atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Voda nr. 18-20, ap. 46, in favoarea domnului Cadar Beniamin.

 20. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a modulelor din cadrul chioscurilor de comercializare flori amplasate in municipiul Cluj-Napoca, Piata Lucian Blaga nr. 1-3.

 21. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren in suprafata de 12.300 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83 si darea in administrare, scolii Gimnaziale „Alexandru Vaida Voevod”, a imobilului compus din teren si constructie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83.

 22. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babes nr. 10, ap. 3 si darea acestuia, in administrare, Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.

 23. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 14, ap. 24 si darea acestuia, in administrare, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca.

 24. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Cantinei de Ajutor Social si Pensiune, a cotei de 1/2 parte din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8, ap. 20.

 25. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 2, ap. 3 si darea in folosinta gratuita, a unei parti din imobil, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj.

 26. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de transmitere a unui teren in suprafata de 1.382 mp., identificat ca parte din nr. cadastral 273007, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Sanatatii si al Familiei, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 27. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caii Ferate nr. 6A, inscris in C.F. nr. 267659 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 108745), cu nr. topo. 9662/2.

 28. Proiect de hotarare privind vanzarea cotei de 96,16%, reprezentand suprafata de 96,80 mp. din locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racovita nr. 20, ap. 2, in favoarea domnului Bagiu Sorin-Marian-Nicolae.

 29. Proiect de hotarare privind incetarea la termen, fara posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 16028 din 28.06.1994, modificat prin Actul aditional nr. 19446 din 23.05.1996 si Actul aditional nr. 27599 din 30.06.1998, atribuit in favoarea S.C. Salf Com S.R.L., in vederea realizarii unei statii de transport in comun multifunctionala.

 30. Proiect de hotarare privind incetarea la termen, fara posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 15842 din 27.06.1994, atribuit in favoarea S.C. Do-Re-Do S.R.L., in vederea realizarii unei statii de transport in comun multifunctionala.

 31. Proiect de hotarare privind incetarea la termen, fara posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 15843 din 27.06.1994, atribuit in favoarea S.C. Do-Re-Do S.R.L., in vederea realizarii unei statii de transport in comun multifunctionala.

 32. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Spicului nr. 34, identificat prin nr. cad. 322342.

 33. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oradiei nr. 1-3-5-7, identificat prin nr. cad. 322317.

 34. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 279, identificat prin nr. cad. 323376.

 35. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Campina nr. 51-53, identificate prin nr. cad. 321241, 323305 si 323304.

 36. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 192, identificat prin nr. cad. 324585.

 37. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Faget nr. 9, identificat prin nr. cad. 322911.

 38. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318512.

 39. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr. 211, identificat prin nr. cad. 325074.

 40. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr. 294, identificat prin nr. cad. 324524.

 41. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322871.

 42. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 8-10, identificat prin nr. cad. 324296.

 43. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 209/2016 (acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 10, identificate prin nr. cad. 318950 şi 320038).

 44. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in muncipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tasnad nr. 10 si Calea Floresti nr. 58B.

 45. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte A.N.L., avand ca beneficiar pe doamna Olaru-Zainescu Sorana.

 46. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte A.N.L., intre titularii Contractelor de inchiriere nr. 269971/3.09.2012 si nr. 57366/14.08.2003.

 47. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 48. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt P+3E+R, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 80; beneficiare: Intra Muros Properties S.R.L. si S.C. Beta Media Grup S.R.L.

 49. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cabinete medicina dentara D+P+2E+R, str. Republicii nr. 102; beneficiari: Culic Bogdan si Culic Carina.

 50. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala – str. Colonia Sopor nr. 29A; beneficiari: Macarie Radu Alexandru si Macarie Dennisa.

 51. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de birouri, P+2E, str. Ravasului nr. 22; beneficiara: NV Construct S.R.L.

 52. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – instituire subzona de institutii si servicii publice sau interes public in zona cu caracter rezidential, str. Artarului nr. 7-11; beneficiara: Arhiepiscopia Ortodoxa a Vadului, Feleacului si Clujului.

 53. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurata la punctul 11 din Anexa la Hotararea nr. 775/2007 (atribuirea unor denumiri de strazi din municipiul Cluj-Napoca).

 54. Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii unor strazi din municipiul Cluj-Napoca.

 55. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unor strazi din municipiul Cluj-Napoca.

 56. Proiect de hotarare privind revocarea in parte a Hotararii nr. 672/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe cladire, incepand cu anul 2017, pentru ap. 11 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 31, proprietatea doamnei Lugigan Ana).

 57. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitare, demolare partiala, reconstruire, reparatii capitale, compartimentare si mansardare imobil birouri B-dul Eroilor nr. 21-str. Iuliu Maniu nr. 16”.

 58. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare pasaj superior DN 1 F km. 1+500 str. Locomotivei (pasaj Gara).

 59. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare pasaj denivelat DN 1 km. 480+900 (nod N).

 60. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare zona supusa alunecarilor de teren – aferenta obiectivului de investitii: Acces din str. Oasului la Cartier Lomb din municipiul Cluj-Napoca – intre km.: 1+450 – 1+660”.

 61. Proiect de hotarare privind numirea unui administrator in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 62. Proiect de hotarare privind numirea administratorilor in Consiliul de Administratie al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 63. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Cluj, infiintarea Sistemelor de Transport si Distributie a Gazelor Naturale.

 64. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 18.05.2017, ora 15 (prima convocare) si, respectiv, 19.05.2017, ora 15, a doua convocare.

 65. Proiect de hotarare privind modificarea art. 6 alin. 2 din Anexa la Hotararea nr. 488/2016.

 66. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 269/2017 (unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 67. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2017, Asociatiei Music Camp International, in vederea organizarii Taberelor Music Camp Incluzive la Cluj-Napoca.

 68. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2017, Fundatiei „Csemete”, pentru proiectul „Clubul de incluziune pentru copii cu nevoi speciale”.

 69. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2017, Fundatiei CSEMETE, pentru proiectul Clubul Parintilor.

 70. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2017, Fundatiei Crestine Diakonia, pentru proiectul ingrijirea paliativa – o lumina in clipele intunecate.

 71. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala pe anul 2017, Societatii de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania – Filiala Cluj, in vederea organizarii Congresului Interdisciplinar de Medicina de Urgenta.

 72. Proiect de hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 73. Proiect de hotarare privind plata sumei de 5.447,22 lei, reprezentand cote de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, a sumei de 265 lei, reprezentand fond de rulment, a sumei de 4.203,58 lei, reprezentand penalitati de intarziere si a sumei 1.600 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Asociatia de proprietari str. Dambovitei nr. 79, bl. D15.

 74. Informare cu privire la plangerea prealabila impotriva Hotararii nr. 672/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 31, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita, pentru ap. nr. 1, prorietatea domnului Vacaras Sergiu si a doamnei Vacaras Vera.

 75. Informare cu privire la plangerea prealabila formulata de Anisiu Valeriu impotriva Hotararii nr. 690/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, ap. 24, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

 76. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Ceghezi Daniel si Coman Flaviu, inregistrata sub nr. 151781/3 din 4.04.2016.

 77. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Papp Ruxandra, inregistrata sub nr. 210579/43 din 13.05.2016.

 78. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Oprea Ioan, inregistrata sub nr. 218990/43 din 19.05.2016.

 79. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Ghiran Ioan pentru S.C. Gilia Com S.R.L., inregistrata sub nr. 220796/43 din 19.05.2016.

 80. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Bumbar Cristina, inregistrata sub nr. 220813/43 din 19.05.2016.

 81. Informare privind Plangerea prealabila formulata de suteu Mircea, inregistrata sub nr. 226574/43 din 24.05.2016.

 82. Informare privind Plangerea prealabila formulata de S.C. Braninvest S.R.L., inregistrata sub nr. 233711/43 din 27.05.2016.

 83. Informare privind Plangerile prealabile formulate de Chicinas Daniela-Lucia, inregistrata sub nr. 331354/3 din 8.09.2015, Tosa Georgeta-Aurora, inregistrata sub nr. 273977/43 din 21.06.2016, Naghi Sandor, inregistrata sub nr. 276672/43 din 21.06.2016 si Ghiurutan Daniela-Marta, inregistrata sub nr. 276678/43 din 21.06.2016.

 84. Diverse.

 

Puncte propuse pentru suplimentarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 16.05.2017:

84 a – Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte colective, S+P+2E+R, str. Turturicii nr. 7; beneficiara: Cornis Doinita-Carmen.

84 b – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 324061.

84 c – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 325072.

84 d – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 15 provizoriu, identificat prin nr. cad. 324513.

84 e – Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Constantin Brancusi nr. 73-79A, identificat prin nr. cad. 324091.

84 f – Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 14-16, ap. 6 si darea acestuia, in administrare, Directiei Nationale de Probatiune, pentru Serviciul de Probatiune Cluj.

84 g – Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare a lipsei de folosinta a terenului si aprobarea inscrierii unui drept de trecere asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, zona str. Ravasului.

84 h – Proiect de hotarare privind aprobarea destinatiei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 9-11, aflat in proprietatea Universitatii „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca.

84 i – Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2017. 

84 j – Proiect de hotarare privind aprobarea Intelegerii de Colaborare intre Municipiul Cluj-Napoca, din Romania si Municipalitatea Braga, din Portugalia.

84 k – Proiect de hotarare pentru aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Asociatia Metropolitana  de Transport Public Cluj pentru anul 2017.

84 l – Proiect de hotarare privind aprobarea diferentierii tipului de suport alimentar pe niveluri de invatamant la Colegiul National Pedagogic „Gheorghe Lazar”, pentru anul scolar 2016-2017.

84 m - Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu Construire un imobil mixt S+P+2E+R si un imobil de locuinte S+P+2E+R, str. parcul Ferobiarilor nr. 12

84 n - Proiect de Hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Cluj-Napoca, in calitate de membru fondator, la constituirea Asociatiei ,,Cluster Turism Transilvania" si aprobarea actului constitutiv si statutului asociatiei

84 o - Proiect de Hotarare privind  lucrari de reabilitare imobil situat pe str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32, pentru amenajarea Arhivei Generale a Primariei.

84 p - Informare privind plangerea prealabila formulata de catre S.C. Garden Center Grup S.R.L. impotriva Hotararii nr. 181/2017 (atribuirea contractului „Intretinere, amenajare a spatiilor verzi in municipiul Cluj-Napoca”, catre Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca, in temeiul prevazut de art. 31 din Legea nr. 98/2016), precum si a Hotararii nr. 182/2017 (aprobarea preturilor practicate de Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru intretinerea si amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca). 


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca