Sedinte » 109 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6607 , $ = 4.0937


Sedinte » Sedinta consiliului local din data de 28 11 2016

inapoi

Printeaza

 1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare post mortem al municipiului Cluj-Napoca” aviatoarei Smaranda Braescu.

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2016.

 3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuintelor fond de stat).

 4. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 alin. 1 al Hotararii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare si selectie a candidatilor din consiliile de administratie ale intreprinderilor publice aflate in coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 518/2016.

 5. Proiect de hotarare privind Regulamentul de inchiriere a bunurilor aflate in domeniul public si privat al Municipiului Cluj-Napoca.

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aflate in domeniul public si privat al Municipiului Cluj-Napoca.

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Jules Verne, identificat prin nr. cad. 322879.

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campina nr 47, identificat prin nr. cad. 320001.

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Lipova nr. 4 provizoriu, identificat prin nr. cad. 316885.

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322831.

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322835.

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Borhanci nr. 118 provizoriu, identificate prin nr. cad. 322657 si 322446.

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 88, identificat prin nr. cad. 322919.

 14. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 42/1.240 parte din terenul in suprafata de 1.240 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2, inscris in C.F. 252151 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 113424), sub nr. topo 21523/1.

 15. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 13/820 (cota initiala de 26/1.640) parte din terenul in suprafata de 1.640 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, inscris in C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo 14104).

 16. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., cu actualizarea si recalcularea chiriei.

 17. Proiect de hotarare privind valoarea chiriilor lunare pentru folosinta locuintelor A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, Calea Floresti nr. 58B si str. Taberei nr. 4, incepand cu data de 1.01.2017.

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 19. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta familiala cu doua unitati locative – str. Pintenului nr. 17; beneficiara: Capalna Silvia.

 20. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cladire de borouri cu atelier auto si cladire de birouri cu depozit, str. Oradiei nr. 1-3-5-7; beneficiare: S.C. Autoworld S.R.L. si S.C. Profix S.R.L.

 21. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala P+M – str. Prof. Tudor Ciortea nr. 32; beneficiar: Lapusan Stefan.

 22. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala parter, str. Maramuresului nr. 197; beneficiari: Rus Etelca si Bitai Rozsa.

 23. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta familiala ( doua unitati locative) P+E+M, str. Codru Dragusanu nr. 1; beneficiari: Matyas Istvan si sotia, Matyas Iuliana.

 24. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta semicolectiva cu doua unitati locative – str. Luncii nr. 10; beneficiari: Tise Ioan si Tise Mariana.

 25. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. – str. Mos Ion Roata, pentru amenajare cimitir; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

 26. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 256/2016 (aprobarea P.U.Z – stabilire circulatie intre Calea Turzii si Zona Plaiuri).

 27. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Asociatia locuitorilor de pe str. Rarau, inregistrata sub nr. 428.659/3 in 11.10.2016.

 28. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Arboreanu Antoniu Cristian si altii, inregistrata sub nr. 102.581/1 in 10.03.2016, la care au revenit cu Precizarea nr. 420.290/43 in 5.10.2016.

 29. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei Hotararii nr. 188/2016 (finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016, pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistentei de sanatate publica, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 30. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in municipiul Cluj-Napoca.

 31. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

 32. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 33. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Amenajare spatii administrative in pod existent, imobil S+P+E+pod, str. Septimiu Albini nr. 91-93”.

 34. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor situate in „Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orasului Cluj-Napoca”.

 35. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea nr. 557/2016 (numirea de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al Societatii Sala Polivalenta S.A.) si mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A.

 36. Proiect de hotarare privind solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins intre Calea Turzii, intersectie cu str. Buna Ziua si str. Fagului intersectie cu str. Constantin Brancusi, din proprietatea publica a statului, administrarea Ministerului Transporturilor, in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 37. Proiect de hotarare privind preluarea de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii „CNI” S.A., a amplasamentului-terenuri si constructii, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida-Voevod f.n., si includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a „Complexului de Agrement Baza Sportiva Gheorgheni”, Cluj-Napoca.

 38. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Parking suprateran cu amplasament pe str. Primaverii nr. 20-Aleea Garbau nr. 7 din municipiul Cluj-Napoca”.

 39. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Cluj Innovation Park S.A., in scopul cofinantarii proiectului „Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate Pilot in Energii Alternative – CITAT – E”.   Partea II

 40. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca.

 41. Proiect de hotarare privind valorificarea prin licitatie publica cu strigare a cantitatii de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Cluj-Napoca.

 42. Proiect de hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 43. Proiect de hotarare privind plata sumei de 14.805 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre S.C. Merf S.R.L.

 44. Proiect de hotarare privind plata sumei de 24.529 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre S.C. Arts S.R.L.

 45. Informare privind modul de indeplinire a hotararilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate in perioada 11 ianuarie-24 iunie 2016.

 46. Informare referitoare la plangerea prealabila formulata de Bortos Cristian Ieronim privind revocarea in totalitate a Hotararii nr. 61/2014.

 47. Informare privind organizarea in municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Federatia Romana de Gimnastica, a Campionatelor Europene de Gimnastica 2017.

 48. Diverse.

 

 

Puncte propuse pentru suplimentarea ordinii de zi pentru sedinta ordinară din data de 28.11.2016

 

48 a – Proiect de hotarare privind aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2017, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor.

48 b – Proiect privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive, acordata in baza Regulamentului privind finantarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, aprobat prin Hotararea nr.521/2016 (modificarea si completarea Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finantare (tip) si a Contractului de finantare (tip), aprobat prin Hotaraea nr. 605/2013), sesiunea de urgenta

48 c – Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale pentru anul 2017

48 d – Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la Hotararea nr. 26/2010 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata orara, aprobate de Comisia Municipala de Sistematizare a Circulatiei din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 328/2010, Hotararea nr. 228/2011 si Hotararea nr. 79/2013

 

48 e – Informare privind oferta Societatii Compania de Informatica Aplicată S.A., referitoare la vanzarea de actiuni ale Societatii Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca